Pratik Bilgiler

A+ A-

Defter Tutma Hadleri

Yıllar

Genel Tebliğ

1. Bend Alış (*)

2.Bend (**) 

3.Bend (***)

Alış

Satış

Hasılat

 

2019

VUK 490 GT.

230.000 TL

320.000 TL

120.000 TL

230.000 TL

2018

VUK 490 GT.

190.000 TL

260.000 TL

100.000 TL

190.000 TL

2017

VUK 476 GT.

170.000 TL

230.000 TL

90.000 TL

170.000 TL

2016

VUK 460 GT.

168.000 TL

230.000 TL

90.000 TL

168.000 TL

2015

VUK 442 GT.

160.000 TL

220.000 TL

88.000 TL

160.000 TL

2014

VUK 432 GT.

150.000 TL

200.000 TL

80.000 TL

150.000 TL

 

(*) VUK Md. 177-1.Bent; Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan mükelleflerin; yıllık alış tutarı 230.000.-TL yi (490 sıra no.lu V.U.K genel tebliği) aşanlar, yıllık satış tutarı 320.000.-TL yi (490 sıra no.lu V.U.K genel tebliği) aşanlar,

(**) VUK Md. 177-2.Bend; Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle (Hizmet işletmeleri) uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 120.000.- TL yi (490 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği) aşanlar;

(***) VUK Md. 177-3.Bend; 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 230.000.-TL’yi (490 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği) aşanlar