Pratik Bilgiler

A+ A-

Sosyal Güvenlik Primi Oranları

4/a (SSK) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI

Sigorta Kolları

Sigortalı

İşveren

Toplam (%)

Payı (%)

Payı (%)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

-

2

2

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi

9

11

20

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin)

9

12 - 14

21 - 23

Genel Sağlık Sigortası Primi

5

7,5

12,5

Toplam

14

20,5

34,5

 

 

 

4/a (SSK) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP ORANLARI

Sigorta Kolları

Sigortalı

İşveren

Toplam (%)

Payı (%)

Payı (%)

Sosyal Güvenlik Destek Primi

7,5

22,5

30

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

-

2

2

Toplam

7,5

24,5

32

4/b (Bağ-Kur) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP ORANLARI

SGDP Kesintisine Tabi Emekli Aylığı

2014%

2015%

2016%

4/b (Bağ-Kur) Sigortalılarına ilgili yılı Ocak ayında ödenen en yüksek yaşlılık aylığını geçmemek üzere, emekli aylığı üzerinden

15

15

10