Ülkemiz ile İsviçre Bağımsız Denetim Sisteminin Eşdeğer Olduğuna İlişkin Karar

Ülkemiz ile İsviçre Bağımsız Denetim Sisteminin Eşdeğer Olduğuna İlişkin Karar

Ülkemizdeki bağımsız denetçilere ve denetim kuruluşlarına yönelik kamu gözetimi, kalite güvence, inceleme ve yaptırım sistemleri, İsviçre’deki muadil kuruluşumuz olan Federal Kamu Gözetimi Kurumu tarafından İsviçre Kamu Gözetimi Kanunu uyarınca değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Yapılan değerlendirme sonucunda, ülkemizdeki kamu gözetimi, kalite güvence, inceleme ve yaptırım sistemlerinin söz konusu Kanunun ilgili hükümlerini karşıladığı belirlenmiş olup, İsviçre Hükümeti’nin 23 Ağustos 2017 tarihli kararıyla ülkemiz ile İsviçre kamu gözetimi sisteminin 1 Ekim 2017 tarihinden itibaren eşdeğer olduğu kararlaştırılmıştır.

Eşdeğerliğin alınmasıyla birlikte, devredilebilir menkul kıymetleri İsviçre’nin düzenlenmiş piyasalarında işlem gören işletmelerimizin ülkemiz denetçileri tarafından düzenlenen denetim raporları İsviçre’de geçerli olacaktır.

Kamuoyunu saygıyla duyurulur.

KGK