Tesmer'den Önemli Sınav Duyurusu , SMMM Sınav Kuralları Güncellenmiştir.

Tesmer'den Önemli Sınav Duyurusu , SMMM Sınav Kuralları Güncellenmiştir.

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞVİRLİK SINAV KURALLARI - ÖNEMLİ -

SINAV SIRASINDA, KATILIMCILARIN YANININDA BULUNMASI GEREKENLER

1. T.C. Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, ya da süresi geçerli pasaport, (Kurum kimliği, ehliyet, v.b. kabul edilmez.)

2. Sınava Giriş Belgesi

3. Siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve yumuşak silgi

SINAV KURALLARI

1. Katılımcılar, sınav oturumu başlamadan en az onbeş dakika önce sınav binası girişinde hazır olmalıdır.

2. Sınav binalarına giriş; Sınava Giriş Belgesi ile birlikte T.C. Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, ya da süresi geçerli pasaport ile yapılacaktır.

3. Sınavın başlamasından itibaren hiçbir katılımcı kesinlikle sınav salonuna alınmayacaktır.

4. Sınav binalarına; siyah kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, izin verilen oturumlar için hesap makinesi, kimlik ve sınava giriş belgesi dışında hiçbir eşya, çanta, cüzdan ya da malzeme ile girilemeyecektir.

5. Yukarıdaki düzenleme kapsamında olmak üzere cep telefonu, saat, izin verilen oturumlar dışında hesap makinesi, databank benzeri özel elektronik donanımlar ile kulaklık, kablosuz ses veya görüntü iletişimi sağlayan araçlar (çağrı cihazı v.b) ile görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera ve benzeri araçlar, silah vb. teçhizat, anahtar, metal para, yüzük ve kitap, ders notu vb. doküman ile sınav salonlarına girilmesi yasaktır.

6. Yukarıdaki 4’üncü ve 5’inci maddelerde belirtilmiş olan cihaz, eşya, çanta, cüzdan, malzeme ya da her türlü kitap, not ve benzeri dokümanı sınav salonlarında bulunduran katılımcıların durumu ‘Kopya Tutanağı’na yazılacak, bunların sınavı geçersiz sayılacak ve bunlar 1 yıl süre ile sınavlara alınmayacaktır.   

7. Katılımcılar, Sınav Giriş Belgesi'nde belirtilen salon ve sıralarda sınavlara gireceklerdir. Gerektiğinde, sınav görevlileri, sınav salonu ve oturma sırasında değişiklik yapabilir.

8. Sınava Giriş Belgesi ile birlikte T.C. Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, ya da süresi geçerli pasaport, sınav başlamadan önce katılımcı tarafından sıra üzerine konulacaktır. Sıra üzerinde kimlik belgesi, sınava giriş belgesi, soru kağıdı, cevap kağıdı, siyah kursun kalem, silgi, kalemtraş ve izin verilen oturumlarda hesap makinesi dışında başka bir şey bulunmayacaktır.

9. Katılımcılar; ilk olarak sınav kâğıdının ilgili bölümüne isimleri ile istenen diğer bilgileri yazarlar. Sınav kağıdının bu bölümü, sınav sırasında açık tutulacak olup sınav bitiminde sınav görevlileri tarafından kapatılacaktır. Bu bölüm sınav katılımcısı tarafından kapatılmayacaktır.

10. Katılımcılar, soru - cevap kâğıtlarında eksik veya hatalı baskı olup olmadığını kontrol ederler. Eksik ve hatalı baskı saptadıklarında salon başkanına başvururlar.

11. “Sınav Yoklama Tutanağı” katılımcılar tarafından imzalanır. Yoklama tutanağını imzalamayan ya da sınav kâğıdına istenilen bilgileri yazmayanların sınavı geçersiz sayılacaktır.

12. www.tesmer.org.tr adresinde, sınav öncesinde duyurulan sınav oturumlarında, fonksiyonel olmayan ve sadece dört işlem yapabilen basit hesap makineleri kullanılabilir.

13. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin durumları “Kopya Tutanağı”na yazılacak, bunların sınavı geçersiz sayılacak ve bunlar 1 (Bir) yıl süre ile sınavlara alınmayacaktır.

14. Sınavda, gerek sınav katılımcıları ile gerekse sınav katılımcısı olmayan kişilerle işbirliği yapılarak kopya çekme girişiminde bulunulması veya kopya çekilmesi halinde yukarıda belirtilen yaptırıma ek olarak kopya çeken ve yardımcı olan tüm kişiler hakkında organize suç oluşturma kapsamında adli işlemler başlatılır.

15. Sınav süresince görevlilerle konuşulması ve soru sorulması, katılımcıların birbirleri arasında her türlü silgi, kalem v.b alıp vermesi yasaktır.

16. Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Sınavın geçerli sayılması her şeyden önce sınav kurallarına uymaya bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların durumları ve bilgileri tutanağa yazılarak sınavları geçersiz sayılacaktır.

17. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları, sınav güvenliğini tehlikeye atacak ya da diğer adayların dikkatini dağıtacak veya sınavın sağlıklı devamını engelleyecek davranışlarda bulunanları uyarmak zorunda değildir. Sınav görevlileri, sınav disiplinine uymayan katılımcılara herhangi bir uyarıda bulunmadan sınav salonu dışına alabilirler ve gerekli işlemleri yapabilirler.

18. Sınav süresi dolduktan sonra, katılımcılar kalemlerini bırakıp, cevap kâğıtlarını ilgili tutanağı imzalayarak teslim etmek zorundadırlar. Kağıtlarını ısrarla teslim etmeyen katılımcıya kopya muamelesi yapılacaktır.

19. Cevap kağıdı üzerine, “not talep eden ifadeler” veya “cevap dışında herhangi bir şey” yazılması yasaktır. 

20. Sınavda renkli kurşun kalem veya tükenmez kalem kullanılmayacak, sadece siyah kurşun kalem kullanılacaktır. Bu nedenle sınava başka kalem getirilmemelidir.

21. Katılımcıların, sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır.

22. Sınavın başlamasından itibaren hiçbir katılımcı sınava alınmayacak, sınavın ilk 45 dakikasında adayların sınav salonunu terk etmelerine izin verilmeyecektir. Sınav salonunda kalan son iki aday, tutanakları imzalamak üzere sınav süresinin bitimine kadar salondan çıkamayacaktır.

23. Sınav salonunu herhangi bir nedenle terk eden katılımcı tekrar sınav salonuna alınmayacaktır. Sınav salonundaki durumlarını etkileyebilecek rahatsızlığı bulunanlar, bu rahatsızlıklarını belgeleyen sağlık kurulu raporlarını sınav başvurusu sırasında ibraz etmek zorundadırlar.

24. Sınav salonundan ayrılan katılımcılar, derhal sınav binasını terk edecektir.

TÜRMOB