Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına Yapılan Şartlı Bağışlardan Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Verilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına Yapılan Şartlı Bağışlardan Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Verilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YÖNETMELİK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARINA YAPILAN

ŞARTLI BAĞIŞLARDAN YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNE

BURS VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/10/2011 tarihli ve 28078 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına Yapılan Şartlı Bağışlardan Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Verilmesi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “31/12/2015” ibaresi “31/12/2016” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “özürlü” ibaresi, “engelli” olarak, “özür” ibaresi “engel” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Burs Başvuru Formu ile EK-2 Burs Yardımı Değerlendirme Kriterleri ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/10/2011

28078