Şirketlerin Borsaya Giriş Engelleri Kalkıyor

Şirketlerin Borsaya Giriş Engelleri Kalkıyor

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmek için başvuru yapan Yıldız Pazar (piyasa değeri 100 milyon liranın üzerinde) büyüklüğündeki şirketlere esneklik sağlamak amacıyla mevzuat değişikliğine gittiklerini söyledi.

Bu kapsamda, Borsa Yıldız Pazarı'nda işlem görme talebiyle yapılan kotasyon başvurularında, faaliyet kârı elde eden ancak finansman giderleri nedeniyle dönem zararına uğradığından bu pazarda aranan "2 yıl dönem kârı elde etme" şartını sağlayamayan şirketlere kolaylık getirdiklerini belirten Şimşek, bu şirketlerin paylarının da borsada işlem görebilmesine imkan sağlayabilecek şekilde istisna uyguladıklarını kaydetti.

Yapılan düzenleme ile ilgili, "Borsa, şirketin bağımsız denetimden geçmiş son yıl ve ilgili ara dönem finansal tablolarında faaliyet kârı elde etmiş olması koşuluyla; faaliyetlerine, finansman yapısına ve halka arz gelirinin kullanımına ilişkin sunacağı bilgileri dikkate alarak, 2 yıl dönem kârı elde etmiş olması şartını sağlayamayan şirketlerin paylarının da Yıldız Pazar'da kota alınmasına karar verebilecek" diyen Şimşek sözlerine şöyle devam etti:

"Ayrıca Borsa, nakit çıkışı gerektirmeyen amortisman ve itfa payları tutarlarını faaliyet kârının hesaplanmasında dikkate alabilecek. Böylece, hem son iki yıl dönem kârı elde etme şartını sağlayamayan ancak faaliyet kârı elde eden ihraççı şirketlerin hem de uluslararası yatırımcılara yapılan halka arzlara aracılık eden UBS, Citi Bank, JP Morgan, Merrill Lynch gibi yatırım kuruluşlarının talepleri karşılanmıştır."

"Şirketler yüksek finansman giderlerinden kurtulacak"

Söz konusu mevzuat değişikliğiyle şirketlerin yatırımlarını banka kredisi yerine sermaye piyasalarının sunduğu imkanlardan yararlanarak finanse etmesinin sağlanacağını vurgulayan Şimşek, "Şirketlerimizi yüksek finansman giderlerinden kurtarmayı ve kâr eden birer şirkete dönüşmelerini sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Yatırımlarına yönelik katlandıkları kur ve faiz gibi finansman giderleri nedeniyle dönem kârı elde edemedikleri için Borsa İstanbul'da işlem göremeyen ve yurt dışı borsaları araştıran şirketlerin Türk borsasına gelmelerinin önündeki engellerin, İstanbul Finans Merkezi vizyonu çerçevesinde kaldırıldığının altını çizen Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu düzenlemeyle şirketlerin, ülkemiz sermaye piyasalarından kaynak temin etmek suretiyle hem sermaye yapısının güçlenmesi sağlanacak hem de azalan finansman giderleri neticesinde kârlılığı olumlu etkilenecektir. Böylece bu şirketler, yatırım yaparak ve istihdamı artırarak ülke ekonomisine de katkı sağlayabilecek. Bununla birlikte, oluşacak likiditeyle borsamız derinlik kazanacak. Ayrıca bu şirketlere yabancı kurumsal yatırımcılar da yüksek tutarda talep göstereceğinden, halka arzların yurt dışı sermaye piyasaları yerine Borsamızda yapılması neticesinde ülkemize dış kaynağın gelmesi sağlanacak."