Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

KONTROLLÜ TESLİMAT UYGULAMASI ESAS VE USULLERİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/9/1997 tarihli ve 23111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başkanlık” tanımına “Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığını,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Daire Başkanlığını,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Daire Başkanlığı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ile Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.