KDV İade Alacaklarının ÖTV Borçlarına Mahsup Edilme İmkanı

KDV İade Alacaklarının ÖTV Borçlarına Mahsup Edilme İmkanı

22 Haziran 2017 tarihli ve 30104 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 13 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile ; 22 Haziran 2017 tarihinden itibaren KDV iadelerinin ÖTV borçlarına ve İthalde Ödenen ÖTV'ye mahsup edilmesi imkanı getirilmiştir. Mahsup işlemi; mükellefin talebine bakılmaksızın, münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yapılacaktır.

Maliye Bakanlığı söz konusu 13 No.lu Tebliğde bu konuya ilişkin olarak da bir düzenleme yapmıştır.

KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iadesine ilişkin bu paragrafın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla henüz sonuçlandırılmamış iade talepleri, münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir. Mahsup işlemi, vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih itibarıyla yerine getirilir. Talep edilen iade miktarının tamamı için (İTUS sertifikası sahibi mükellefler de dahil) teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülecektir.