Kalitest Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kalitest Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

KALİTEST BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ’NİN 
ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(MHG/2014-07)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MHG/2017-02)

MADDE 1 – 24/1/2014 tarihli ve 28892 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kalitest Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-07)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2179 kimlik kayıt numarası tahsis edilen ve Levazım Mah. Yazgülü Sok. Aydın Sit. 1. Kısım C4 Blk. No:1 D:33 Beşiktaş/İSTANBUL 34340 adresinde bulunan Kalitest Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi, 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde Ek-1’de yer alan kapsamda performansın değişmezliğinin değerlendirmesi ve doğrulaması faaliyetini yürütmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.