İthal Lüks Otolar Üzerindeki Tedbirin Kaldırılması

İthal Lüks Otolar Üzerindeki Tedbirin Kaldırılması

09.05.2017 gün ve 30061 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5607 sayılı Yasaya göre el konulan taşıtların sahiplerine geri iade edilmesi hk. Yönetmelik gereğince ithal lüks otolar üzerindeki tedbirlerin kaldırılması için 31.07.2017 tarihine kadar ilgili gümrük idaresine başvurarak eksik ödenen gümrük vergisi tamamlanması için müracaat edilir.