İşverenlere SGK Prim ve Vergi Desteği

İşverenlere SGK Prim ve Vergi Desteği

31.12.2017 tarihine kadar devam edecek olan vergi ve SGK prim destekleri ile ilgili uygulamalar aşağıda olduğu gibidir.


Destekten yararlanabilmek için işe alınacak personelin;

1.       İŞKUR’a kayıtlı işsizler içinde olması,

2.       İşe alındıkları tarihten önceki son üç aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması,

3.       2016 aralık dönemine ilişkin aylık pirim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olması,


Koşullarının tamamını taşımaları halinde, 31.12.2017 tarihine kadar bu işçilerin aylık prim ve ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilecektir.


İşçilerin alacakları ücretlerin, uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı ise verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir. Ayrıca bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısım beyan edilmeyecek ve ödenmeyecektir.