İş Güvenliği Uzmanlığı Hakkında Duyuru

İş Güvenliği Uzmanlığı Hakkında Duyuru

S.M.M.M. ODALARI BAŞKANLIKLARINA

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu' nun 2. maddesinde düzenlenen mesleğin konuları kapsamında bulunup bulunmadığı hakkında duyulan tereddüt üzerine; "İş Güvenliği Uzmanlığı" işlerinin meslek mensuplarının yapabilecekleri işler arasında olduğuna, " İş Güvenliği Uzmanlığı" belgesini haiz meslek mensuplarının, kendi serbest meslek faaliyetleri kapsamında bu işi de yapabileceklerine, İş Güvenliği faaliyetleri için ayrı bir serbest meslek mükellefiyeti tesis ettiremeyeceklerine ve çalışanlar listesine kayıtlı olan meslek mensuplarının bir işverene bağlı olarak hizmet akdi ile çalışmak suretiyle " İş Güvenliği Uzmanlığı" yapamayacaklarına Birlik Yönetim Kumlu'nun 22.06.2017 tarihli ve 26 sayılı kararı ile karar verilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Yahya ARIKAN
Genel Sekreter

Kaynak ► Türmob