İhracata Destek ödemesine ilişkin E-İmza

İhracata Destek ödemesine ilişkin E-İmza

Ekonomi Bakanlığının “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fi·yat Istikrar Fonundan Yapılan Ödemelere Ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre; Destek ödemesine ilişkin belgelerin elektronik ortamda otomasyon sistemlerine firmalar tarafından e-imza uygulaması çerçevesinde yüklenmesi durumunda, orijinal evrakların başvuru yapılan kurum ve kuruluşlara ibrazı aranmayacak.