Damga, Harçlar, Emlak, Belediye Gelirleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunlarında Değişiklikler Yapıldı

Damga, Harçlar, Emlak, Belediye Gelirleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunlarında Değişiklikler Yapıldı

7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile;

-Damga Vergisi Kanunu,

-Harçlar Kanunu,

-Emlak Vergisi Kanunu,

-Belediye Gelirleri Kanunu,

-Teknoloji  Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile diğer bazı Kanunlarda

değişiklikler yapılmıştır.

1 Temmuz 2017 günlü ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7033 sayılı SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile bazı Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.