Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/05/2017 Tarihli ve 7345 Sayılı Kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/05/2017 Tarihli ve 7345 Sayılı Kararı

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7345                                                                                                    Karar Tarihi: 26/05/2017

Kurul Başkanlığının 25.05.2017 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 24.05.2017 tarih ve 12509071-113-E.10619 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Efix Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine,

- Anılan Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde işbu kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.