7033 sayılı kanunda Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi ve Üretimin Desteklenmesi için Sanayi Sicil Kanununda bazı değişiklikler yapmıştır.

7033 sayılı kanunda Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi ve Üretimin Desteklenmesi için Sanayi Sicil Kanununda bazı değişiklikler yapmıştır.

01 Temmuz.2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7033 sayılı kanunda Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi ve Üretimin Desteklenmesi için Sanayi Sicil Kanununda bazı değişiklikler yapmıştır. 

MADDE 3 - 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununun 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

'Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler sanayi işletmesi, buralarda yapılan işler sanayi işleri ve buraları işletenler sanayici sayılır.

Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri ile bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de bu madde şümulüne girer.'

Sanayi Sicil Belgesi ve Sanayi siciline kayıt

MADDE 2 - Sanayi işletmelerinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında tutulacak sanayi siciline kaydettirilmesi ve mukabilinde alınacak sanayi sicil belgesinin icabında salahiyetli memurlara ibraz olunması mecburidir.

Sanayi işletmeleri üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt olmak zorundadır. Sanayi işletmelerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemesi için sanayi siciline kaydolduğuna dair yazı, işyeri açma ve çalışma ruhsatı veren idareler tarafından aranır.
Yeni açılan sanayi işletmeleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tanzim kılınacak beyannameleri faaliyete başladıkları tarihten itibaren 3 üncü madde uyarınca doldurup iki ay içinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına elektronik ortamda göndermekle mükelleftir.