6736 Sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirilen Borçların Kapatılması

6736 Sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirilen Borçların Kapatılması

Bilindiği üzere, 6736 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılan borcun tamamının tercih edilen taksit sayısından daha kısa süre içinde ödenmek istenmesi halinde; öncelikle taksitlendirme farkının ilgili taksit sayısına ait katsayıya göre yeniden hesap edilmesi, ardından kalan taksit tutarları, ilgili katsayıya göre hesaplanan bakiye taksitlendirme farkı üzerinden tahsil edilmesi gerekmektedir

Buna göre, 6736 sayılı Kanun kapsamındaki taksit ödemelerini tek seferde kapatmak isteyen işverenlerimizin banka tahsilat ekranlarında “83 – 6736 Yapılandırma Kapatma Tahsilatı” sorgu tipini seçmek suretiyle kalan taksit tutarlarını bir defada ödemelerine imkan sağlayacak program düzenlemeleri işletime açılmış bulunmaktadır.