SGK Teşvikleri ve Geçmiş Dönem İade Teşvik Alacaklarının Tahsili

SGK Teşvikleri ve Geçmiş Dönem İade Teşvik Alacaklarının Tahsili

DUYURU TARİHİ : 10.02.2018

 

SGK TEŞVİKLERİ VE GEÇMİŞ DÖNEM İADE TEŞVİK ALACAKLARININ TAHSİLİ

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyeri işverenlerine, kayıtlı sigortalı istihdamının arttırılması, kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının arttırılması, bölgesel, büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasını teminen SGK tarafından:

5510 SAYILI KANUNDAN KAYNAKLANAN;

• Malullük, Yaşlılık Ve Ölüm Sigortası Isıveren Hissesinden 5 Puanlık İndirim

• Yurtdışına Götürülen/Gönderilen Sigortalılar İçin Uygulanan 5 Puan İndirim

• İlave 6 Puanlık İndirimi

• Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Uyarınca Uygulanan Teşvik

DİĞER KANUNLARDAN KAYNAKLANAN;

• İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Teşviki

• Genç, Kadın Ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik

• İşbaşı Eğitim Programını Tamamlayanların İstihdamına Yönelik Teşvik

• İşveren Desteği

• Kültür Yatırımları Ve Girişimleri Hakkında Uygulanan Sigorta Primi Teşviki

• Engelli Sigortalıların İstihdamına Yönelik Teşvik

• Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerine İlişkin Teşvik

 Teşvikleri uygulanmaktadır.

Cari döneme ait prim indirimi şeklinde uygulanan söz konusu teşviklerden, teşvik uygulamalarının başladığı tarihlerden itibaren uygulamayan ve/veya uygulayamayan işverenlerin geçmiş dönemlere ait ek ve iptal aylık prim ve hizmet belgesi düzenleyerek iadesini talep etme hakkı, SGK tarafından yürürlüğe konulan 2015/45 sayılı genelge ile engellenmiştir.

Ancak, hali hazırda kanun tasarısı olarak TBMM gündeminde olan ve mevcut haliyle geçmiş dönemlerde yararlanılmayan teşviklerin iadesine olanak sağlayacak torba kanun tasarısının, mevcut haliyle yasalaşması durumunda özetle:

İşverenlere geçmiş dönemlerde yararlanmadıkları prim indirimi teşviklerinden yararlanmaları amacıyla, torba kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 ay içinde başvurmaları halinde kendilerine ödeneceği, bu sürede başvuruda bulunmayanların haklardan yararlanamayacakları belirtilmektedir.

Torba yasa tasarısının kısa bir sürede yasalaşacağı ön görüldüğünden:

Geçmiş döneme ait iade teşvik alacaklarının hesaplanmasının ve bunlara ait;  asıl, ek ve iptal aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenmesinin zorluğu göz önüne alınarak, hak kaybına uğranılmaması amacıyla, iade teşvik alacaklarına ilişkin hazırlıkların, işverenler tarafından bir an önce yapılması gerekmektedir.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş