Dünya Bankası ve IMF verilerinden alınan toplam dış borç büyüklüğüne göre ilk 30 ülkeye ait veriler

Dünya Bankası ve IMF verilerinden alınan toplam dış borç büyüklüğüne göre ilk 30 ülkeye ait veriler

Dünya Bankası ve IMF verilerinden alınan toplam dış borç büyüklüğüne göre ilk 30 ülkeye ait  veriler aşağıdaki tablodaki gibidir.

 

Sıra Ülkeler Dış Borç Toplamı (2014-Milyon Dolar) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GDP) (2014- Milyon Dolar) Kişi Başına Gelir (GDP Per Capita) (2014-Dolar) Nüfus (2014 Milyon Kişi) Kişi Başına Düşen Toplam Dış Borç (2014-Dolar) Dış Borç /Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (2014-%)
1   United States        17.114.164         17.418.930                      54.597                 319                        53.642   98,00%
2   United Kingdom          9.151.659           2.945.150                      45.653                   65                      141.862   311,00%
3   Germany          5.591.201           3.859.550                      47.590                   81                        68.942   145,00%
4   France          5.378.454           2.846.890                      44.538                   64                        84.144   189,00%
5   Netherlands          4.130.602              866.354                      51.373                   17                      244.936   477,00%
6   Luxembourg          3.330.629                62.395                    111.716                     1                   5.958.191   5338,00%
7   Japan          2.729.882           4.616.340                      36.332                 127                        21.485   59,00%
8   Italy          2.459.288           2.147.950                      35.823                   60                        41.015   114,00%
9   Ireland          2.090.202              246.438                      53.462                     5                      453.406   848,00%
10  Spain          2.057.428           1.406.860                      30.278                   46                        44.280   146,00%
11  Switzerland          1.532.817              712.050                      87.475                     8                      188.307   215,00%
12  Canada          1.482.275           1.788.720                      50.398                   35                        41.764   83,00%
13  Australia          1.378.281           1.444.190                      61.219                   24                        58.427   95,00%
14  Singapore          1.329.542              308.051                      56.319                     5                      243.061   432,00%
15  Hong Kong          1.290.435              289.628                      39.871                     7                      177.648   446,00%
16  Belgium          1.281.994              534.672                      47.722                   11                      114.423   240,00%
17  Sweden          1.011.550              570.137                      58.491                   10                      103.781   177,00%
18  Austria             739.025              437.123                      51.307                     9                        86.740   169,00%
19  Norway             661.242              500.244                      97.013                     5                      128.247   132,00%
20  Russia             597.254           1.857.460                      12.926                 144                          4.156   32,00%
21  Brazil             556.245           2.353.030                      11.604                 203                          2.743   24,00%
22  Finland             547.514              271.165                      49.497                     5                        99.948   202,00%
23  Denmark             534.542              340.806                      60.564                     6                        94.996   157,00%
24  Greece             514.450              238.023                      21.653                   11                        46.798   216,00%
25  Portugal             493.697              230.012                      22.130                   10                        47.503   215,00%
26  India             461.943           2.049.500                        1.627              1.260                             367   23,00%
27  Korea             425.449           1.416.950                      28.101                   50                          8.437   30,00%
28  Mexico             421.655           1.282.730                      10.715                 120                          3.522   33,00%
29  Turkey             402.415              806.108                      10.482                   77                          5.233   50,00%
30  Poland             352.024              546.644                      14.379                   38                          9.259   64,00%
  Toplam     70.047.859      54.394.100         129,00%