Vergi Sirküleri

Vergi Sirküleri 55 : Araç Muayenelerinde Getirilen Affa İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 14.06.2021 SİRKÜLER NO : 2021/55 ARAÇ MUAYENELERİNDE GETİRİLEN AFFA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR (1 Seri No’lu “7326 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesinin Altıncı Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ”,...

Vergi Sirküleri 54 : 7326Sayılı Vergi Ve Yapılandırma Kanununa İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 14.06.2021 SİRKÜLER NO : 2021/54 7326 SAYILI VERGİ AFFI VE YAPILANDIRMA KANUNUNA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR (Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel T...

Vergi Sirküleri 53 : Taşınmazların Ve Amortismana Tabi Kıymetlerin Yeniden Değerlemesi İmkanı Getirilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 14.06.2021 SİRKÜLER NO : 2021/53 TAŞINMAZLARIN VE AMORTİSMANA TABİ KIYMETLERİN YENİDEN DEĞERLEMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR (7326 Sayılı Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunla...

Vergi Sirküleri 52 : 7326 Sayılı Kanununun Ortak Hükümlerine İlişkin Açıklamalar

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 10.06.2021 SİRKÜLER NO : 2021/52 7326 sAYILI af KANUNunun ORTAK HÜKÜMLERine İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (7326 Sayılı Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması...

Vergi Sirküleri 51 : 7326 Sayılı Kanun Kapsamında İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 10.06.2021 SİRKÜLER NO : 2021/51 7326 sAYILI KANUN kapsamında İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ (7326 Sayılı Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması...

Vergi Sirküleri 50 : 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Matrah Ve Vergi Artırımına İlişkin Açıklamalar

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 10.06.2021 SİRKÜLER NO : 2021/50 7326 sAYILI KANUN kapsamında matrah ve vergİ artırımına İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (7326 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmas...

Vergi Sirküleri 49 : 7326 Sayılı Kanun Kapsamında İnceleme Ve Tarhiyat Aşamasında Bulunan İşlemlere İlişkin Açıklamalar

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 10.06.2021 SİRKÜLER NO : 2021/49 7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İNCELEME VE TARHİYAT AŞAMASINDA BULUNAN İŞLEMLERE İlİşkİn açıklamalar (7326 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunla...

Vergi Sirküleri 48 : 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklara İlişkin Açıklamalar

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 10.06.2021 SİRKÜLER NO : 2021/48 7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA Kesİnleşmemİş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklara İlİşkİn açıklamalar (7326 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Ka...

Vergi Sirküleri 47 : 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Vadesinde Ödenmemiş Alacaklar Yeniden Yapılandırılmakta Ve Ödeme Kolaylığı Sağlanmaktadır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 10.06.2021 SİRKÜLER NO : 2021/47 7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA VADESİNDE ÖDENMEMİŞ ALACAKLAR YENİDEN YAPILANDIRILMAKTA VE ÖDEME KOLAYLIĞI SAĞLANMAKTADIR (7326 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılm...

Vergi Sirküleri 46 : 7326 Sayılı Kanun İle Vergi, SGK Ve Diğer Kamu Borçlarına İlişkin AF Getirilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 09.06.2021 SİRKÜLER NO : 2021/46 7326 SAYILI KANUN İLE VERGİ, SGK VE DİĞER KAMU BORÇLARINA İLİŞKİN AF GETİRİLMİŞTİR. (7326 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik ...

Vergi Sirküleri 45 : 36 No'lu Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 03.06.2021 SİRKÜLER NO : 2021/45 36 NO’LU KDV TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR (Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 36 Seri No’lu Tebliğ, 3/6/2021 tarih, 31500 sayılı Resmi Gaz...

Vergi Sirküleri 44 : İşyeri Kira Stopaj Oranlarında, KDV Oranlarında Ve Eğlence Vergi Oranlarında İndirim Süresi 31 Temmuz 2021 Tarihine Kadar Uzatıldı

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.06.2021 SİRKÜLER NO : 2021/44 İŞYERİ KİRA STOPAJ ORANLARINDA, KDV ORANLARINDA VE EĞLENCE VERGİSİ ORANLARINDA İNDİRİM SÜRESİ 31 TEMMUZ 2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI (4063, 4062 ve 4061 Sayılı Cumhurbaşka...

Vergi Sirküleri 43 : TL Mevduat Faizlerinde Stopaj İndirimi Uygulaması 31 Temmuz 2021 Tarihine Uzatılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 01.06.2021 SİRKÜLER NO : 2021/43 TL MEVDUAT FAİZLERİNDE STOPAJ İNDİRİMİ UYGULAMASI 31 TEMMUZ 2021 TARİHİNE UZATILMIŞTIR (4027 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 01/06/2021 tarih, 31498 (Mükerrer) sayılı Resmi G...

Vergi Sirküleri 42 : E-Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süresi İle E-Defter Beratlarının GİB Bilgi İşlem Sistemine Yüklenme Süresi 7 Hazıran 2021 Günü Sonuna Uzatılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 27.05.2021 SİRKÜLER NO : 2021/42 E-DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMA SÜRESİ İLE E-DEFTER BERATLARININ GİB BİLGİ İŞLEM SİSTEMİNE YÜKLENME SÜRESİ 7 HAZIRAN 2021 GÜNÜ SONUNA UZATILMIŞTIR (Vergi Usul Kanunu ...

Vergi Sirküleri 41 : Finansman Gider Kısıtlaması ve Diğer Kurumlar Vergisi Değişikliklerini Açıklayan Kurumlar Vergisi Tebliği Yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 25.05.2021 SİRKÜLER NO : 2021/41 “FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI UYGULAMASI”, “SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İKTİSAP ETTİKLERİ KENDİ HİSSELERİ VEYA ORTAKLIK PAYLARINA İLİŞKİN GELİR VERGİ KESİNTİSİ”, “İLK KEZ HALKA...

Vergi Sirküleri 40 : Esnaf Ve Sanatkarlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar Yürürlüğe Konulmuştur

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 21.05.2021 SİRKÜLER NO : 2021/40 ESNAF VE SANATKARLAR İLE GERÇEK KİŞİ TACİRLERE KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE VERİLECEK HİBE DESTEĞİ HAKKINDA KARAR YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR (3998 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı,...

Vergi Sirküleri 39 : Yabancı Sermayeli Şirketler Ve İrtibat Bürolarının Mayıs Ayı Sonuna Kadar Yapmaları Gereken Bildirimler

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 19.05.2021 SİRKÜLER NO : 2021/39 YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLER VE İRTİBAT BÜROLARININ MAYIS AYI SONUNA KADAR YAPMALARI GEREKEN BİLDİRİMLER 17/06/2003 tarih, 25141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4875...

Vergi Sirküleri 38 : 2021/1. Dönem Gelir Ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri 31 Mayıs 2021 Tarihine Uzatılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 03.05.2021 SİRKÜLER NO : 2021/38 2021/1. DÖNEM GELİR VE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ 31 MAYIS 2021 TARİHİNE UZATILMIŞTIR (Vergi Usul Kanunu 134 No’lu Sirküleri, GİB T...

Vergi Sirküleri 37 : "Evlerde Üretilen Malların İnternette Satışında Esnaf Muaflığı" ve "Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Mal İhracında Kazanç İndirimi"ne İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 30.04.2021 SİRKÜLER NO : 2021/37 “EVLERDE ÜRETİLEN MALLARIN İNTERNETTE SATIŞINDA ESNAF MUAFLIĞI” VE “ELEKTRONİK TİCARET GÜMRÜK BEYANNAMESİYLE MAL İHRACINDA KAZANÇ İNDİRİMİ”NE İLİŞKİN GELİR VERGİSİ TEBLİ...

Vergi Sirküleri 36 : İşten Çıkarma Yasağı 30 Haziran 2021 Tarihine Kadar Uzatıldı

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 30.04.2021 SİRKÜLER NO : 2021/36 İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI 30 Hazİran 2021 tarİHİne kadar UZATILDI (3930 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 30/4/2021 tarih, 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır) Yayı...

Vergi Sirküleri 35 : Geceleme Hizmetlerinde %1 KDV Oranı Uygulaması 30.06.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 30.04.2021 SİRKÜLER NO : 2021/35 Geceleme hizmetlerinde %1 KDV oranı uygulaması 30.6.2021 tarihine kadar uzatılmıştır (3931 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 30/4/2021 tarih, 31470 sayılı Resmi Gazete’de ...

Vergi Sirküleri 34 : Vergi Usul Kanunda Bakanlığa Yetki Veren Bazı Ceza Hükümlerinde Değişiklik yapan 7318 Sayılı Kanun Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 30.04.2021 SİRKÜLER NO : 2021/34 VERGİ USUL KANUNUNDA BAKANLIĞA YETKİ VEREN VE BAZI CEZA HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 7318 SAYILI KANUN YAYIMLANMIŞTIR (7318 Sayılı Kanun, 30/4/2021 tarih, 31470 sayı...

Vergi Sirküleri 33 : Kısa Çalışma Ödeneği Uygulama Süresi 30 Haziran 2021 Tarihine Uzatıldı

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 26.04.2021 SİRKÜLER NO : 2021/33 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UYGULAMA SÜRESİ 30 HAZİRAN 2021 TARİHİNE UZATILDI (3910 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 23/04/2021 tarih, 31463 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı...

Vergi Sirküleri 32 : Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri İle "Form BA-BS" Bildirimlerinin Verilme Ve E-defterlerin/E-beratların Oluşturma, İmzalanma Ve Yükleme Süreleri Uzatıldı

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 23.04.2021 SİRKÜLER NO : 2021/32 KATMA DEĞER VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ VE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERINİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERI İLE “FORM BA-BS” BİLDİRİMLERİNİN VERİLME VE E-DEFTERLERİN/E-BERA...

Vergi Sirküleri 31 : Hizmet Sektörüne Yönelik Destekler Ve Diğer Sosyal Güvenlik Düzenlemeleri Yürürlüğe Girmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 22.04.2021 SİRKÜLER NO : 2021/31 HİZMET SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER VE DİĞER SOSYAL GÜVENLİK DÜZENLEMELERİ YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR (Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Deği...

Vergi Sirküleri 30 : Kurumlar Vergisi Oranı Artırılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 22.04.2021 SİRKÜLER NO : 2021/30 KURUMLAR VERGİSİ ORANI ARTIRILMIŞTIR (Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7316 Sayılı Kanun , 22/04/2021 ta...

Vergi Sirküleri 29 : TL Mevduat Faizlerindeki Stopaj İndirimi Uygulaması 31 Mayıs 2021 Tarihine Uzatılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 01.04.2021 SİRKÜLER NO : 2021/29 TL MEVDUAT FAİZLERİNDEKI STOPAJ İNDİRİMİ UYGULAMASI 31 MAYIS 2021 TARİHİNE UZATILMIŞTIR (3755 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 01/04/2021 tarih, 31441 sayılı Resmi Gazete...

Vergi Sirküleri 28 : Akaryakıt Satışı Yapanların Kullanacakları Yeni Nesil Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlara İlişkin Düzenlemeler Yapan Vuk Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 24.03.2021 SİRKÜLER NO : 2021/28 AKARYAKIT SATIŞI YAPANLARIN KULLANACAKLARI YENİ NESİL POMPA ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPAN VUK TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR (Vergi Usul Kanunu 527 Sır...

Vergi Sirküleri 27 : 7263 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Gereği Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerinde Yapılan Düzenleme

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 18.03.2021 SİRKÜLER NO : 2021/27 7263 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN GEREĞİ MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNDE YAPILAN DÜZENLEM...

Vergi Sirküleri 26 : Bazı Mükelleflerin Mücbir Sebep Halinin Kalktığına İlişkin Duyuru Yayımlandı

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 10.03.2021 SİRKÜLER NO : 2021/26 BAZI MÜKELLEFLERİN MÜCBİR SEBEP HALİNİN KALKTIĞINA İLİŞKİN DUYURU YAYIMLANDI (Gelir İdaresi Başkanlığı’nca 524 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile İlan Edi...

Vergi Sirküleri 25 : İşten Çıkarma Yasağı İki Ay Uzatıldı

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 9.03.2021 SİRKÜLER NO : 2021/25 İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI İKİ AY UZATILDI (3592 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 9 Mart 2021 tarih, 31418 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır) Yayımlanan 3592 karar ile 485...

Vergi Sirküleri 24 : İlk Kez Verilecek Ülke Bazlı Raporların Gönderilmesine İlişkin Süre Uzatıldı

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 25.02.2021 SİRKÜLER NO : 2021/24 İLK KEZ VERİLECEK ÜLKE BAZLI RAPORLARIN GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN SÜRE UZATILDI (Gelir İdaresi Başkanlığı’nca 22/02/2021 tarih, TF-3/2021-1 Sayılı Transfer Fiyatlandırma...

Vergi Sirküleri 23 : Kısa Çalışma Ödeneği Uygulama Süresi 31 Mart 2021 Tarihine Uzatıldı

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 19.02.2021 SİRKÜLER NO : 2021/23 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UYGULAMA SÜRESİ 31 MART 2021 TARİHİNE UZATILDI (3556 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 19/02/2021 tarih, 31400 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış...

Vergi Sirküleri 22 : Yiyecek Ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koranavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Programı Ve Uygulaması Esasları Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 17.02.2021 SİRKÜLER NO : 2021/22 YİYECEK VE İÇECEK HİZMETİ FAALİYETLERİNDE BULUNAN İŞLETMELERE KORANAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE VERİLECEK CİRO KAYBI DESTEĞİ PROGRAMI VE UYGULAMASI ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ ...

Vergi Sirküleri 21 : Kısmi KDV Tevkıfatı Kapsamı Ve Oranlarında Değişiklikler Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 16.02.2021 SİRKÜLER NO : 2021/21 KISMİ KDV TEVKIFATI KAPSAMI VE ORANLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR (Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 35 Seri No’lu Tebliğ, ...

Vergi Sirküleri 19 : Belgelerin Elektronik Ortamda Düzenlenmesine Yönelik Vuk Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 09.02.2021 SİRKÜLER NO : 2021/19 BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENMESİNE YÖNELİK VUK TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR (509 Sayılı VUK GT Tebliğinde Değişiklikler Yapan 526 Sıra No’lu VUK Genel...

Vergi Sirküleri 18 : 2020 Yıl Sonu Değerlemesinde Esas Alınacak Kurlar Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 09.02.2021 SİRKÜLER NO : 2021/18 2020 YIL SONU DEĞERLEMESİNDE ESAS ALINACAK KURLAR BELİRLENMİŞTİR (VUK 525 Sıra No’lu Genel Tebliği, 09/02/2020 Tarih, 31390 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır) ...

Vergi Sirküleri 17 : Serbest Bölgede Faaliyet Gösteren İmalatçıların İstihdam Ettiği Personele Uygulanan Gelir Vergisi Teşviği için Öngörülen Asgari İhracat Oranı Koşulu 2020 İçin %80'E İndirilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 06.02.2021 SİRKÜLER NO : 2021/17 SERBEST BÖLGEDE FAALİYET GÖSTEREN İMALATÇILARIN İSTİHDAM ETTİĞİ PERSONELE UYGULANAN GELİR VERGİSİ TEŞVİĞİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN ASGARİ İHRACAT ORANI KOŞULU 2020 SENESİ İÇİN %80...

Vergi Sirküleri 16 : Yiyecek İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koranavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 06.02.2021 SİRKÜLER NO : 2021/16 YİYECEK VE İÇECEK HİZMETİ FAALİYETLERİNDE BULUNAN İŞLETMELERE KORANAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE VERİLECEK CİRO KAYBI DESTEĞİ HAKKINDA CUMHURBAŞKANI KARARI YAYIMLANMIŞTIR ...

Vergi Sirküleri 15 : 34 No'lu KDV Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 05.02.2021 SİRKÜLER NO : 2021/15 34 NO’LU KDV TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR (Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 34 Seri No’lu Tebliğ, 05/02/2021 Tarih, 31386 sayılı Re...

Vergi Sirküleri 14 : Gelir Ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Yönelik Finansman Gider Kısıtlaması Uygulaması Yürürlüğe Girmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 04.02.2021 SİRKÜLER NO : 2021/14 GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNE YÖNELİK FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI UYGULAMASI YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR (3490 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 04/02/2021 Tarihinde ya...

Vergi Sirküleri 13 : Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat Ve Onarma İşleri'nde Uygulanan Stopaj Oranı Artırılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 04.02.2021 SİRKÜLER NO : 2021/13 BİRDEN FAZLA TAKVİM YILINA SİRAYET EDEN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİ’NDE UYGULANAN STOPAJ ORANI ARTIRILMIŞTIR (3491 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 04/02/2021 Tarihinde yayım...

Vergi Sirküleri 12 : Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7263 Sayılı Kanun Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 03.02.2021 SİRKÜLER NO : 2021/12 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7263 SAYILI KANUN YAYIMLANMIŞTIR (“Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu”...

Vergi Sirküleri 11 : “Sadece Elektirikli Motorlu” Otomobil Alımında Uygulanan ÖTV Oranları Artırılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.02.2021 SİRKÜLER NO : 2021/11 “SADECE ELEKTRİK MOTORLU” OTOMOBİL ALIMINDA UYGULANAN ÖTV ORANLARI ARTIRILMIŞTIR (3471 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 02/02/2020 Tarihinde yayımlanmıştır.) Yayımlana...

Vergi Sirküleri 10 : Özel Sektör Çalışanları İçin 1/1/2021 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Vergiden Müstesna Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırah Tutarları

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 01.02.2021 SİRKÜLER NO : 2021/10 ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI İÇİN 1/1/2021 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK VERGİDEN MÜSTESNA YURTİÇİ VE YURTDIŞI HARCIRAH TUTARLARI (2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu...

Vergi Sirküleri 09 : Türkiye'de Yerleşik Kişilerce Akdedilecek Konaklama Hizmet Sözleşmeleri Dövizli Yapılabilecektir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 30.01.2021 SİRKÜLER NO : 2021/09 TÜRKİYE’DE YERLEŞİK KİŞİLERCE AKDEDİLECEK KONAKLAMA HİZMET SÖZLEŞMELERİ DÖVİZLİ YAPILABİLECEKTİR (Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2021-...

Vergi Sirküleri 08 : Özel İletişim Vergisi Oranı %10'A Yükseltilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 30.01.2021 SİRKÜLER NO : 2021/08 ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ORANI %10’A YÜKSELTİLMİŞTİR (3469 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 30/01/2021 tarihinde yayımlanmıştır.) Yayımlanan Karar ile 30/01/2021 tarihi i...

Vergi Sirküleri 07 : Riskli Yapı Konut Dönüşüm Projelerindeki İnşaat Taahhüt İşlerinde Uygulanan KDV Oranı %1'E İndirilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 30.01.2021 SİRKÜLER NO : 2021/07 RİSKLİ YAPI KONUT DÖNÜŞÜM PROJELERİNDEKİ İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE UYGULANAN KDV ORANI %1’E İNDİRİLMİŞTİR. (3470 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 30/01/2021 tarihinde ya...

Vergi Sirküleri 06 : Mücbir Sebep Halinden Yararlanabilecek İşletmeler

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 25.01.2021 SİRKÜLER NO : 2021/06 MÜCBİR SEBEP HALİNDEN YARARLANABİLECEK İŞLETMELER Bilindiği üzere yayımlanan 524 Sıra No’lu VUK Tebliğ ile koronavirüs (COVID-19) salgınına ilişkin olarak İçişleri B...

Vergi Sirküleri 05 : FORM Ba ve FORM Bs Bildirimlerine İlişkin Vuk Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 25.01.2021 SİRKÜLER NO : 2021/05 FORM Ba ve FORM Bs BİLDİRİMLERİNE İLİŞKİN VUK TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. (Vergi Usul Kanunu 523 Sıra No’lu Genel Tebliği, 25/01/2021 tarihinde yayımlanmıştır) Yayımla...

Vergi Sirküleri 04 : Salgın Nedeniyle Faaliyetlerine Geçici Süre Ara Verilen Sektörlerdeki Mükellefler İçin 1/12/2020 Tarihinden İtibaren Mücbir Sebep Hali İlan Edilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 25.01.2021 SİRKÜLER NO : 2021/04 SALGIN NEDENİYLE FAALİYETLERİNE GEÇİCİ SÜRE ARA VERİLEN SEKTÖRLERDEKİ MÜKELLEFLER İÇİN 1/12/2020 TARİHİNDEN İTİBAREN MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLMİŞTİR (Vergi Usul Ka...

Vergi Sirküleri 03 : Değerli Konut Vergisi Uygulama Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 16.01.2021 SİRKÜLER NO : 2021/03 DEĞERLİ KONUT VERGİSİ UYGULAMA TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR (Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği, 15/01/2021 tarihinde yayımlanmıştır) Bilindiği üzere, 5/12/2019 tar...

Vergi Sirküleri 02 : 2021 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 04.01.2021 SİRKÜLER NO : 2021/02 2021 YILINDA UYGULANACAK GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARLARI BELİRLENMİŞTİR (2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişk...

Vergi Sirküleri 01 : 2021 Yılı Temerrüt Faiz Oranı %18,25 Olarak Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2021 SİRKÜLER NO : 2021/01 2021 YILI TEMERRÜT FAİZ ORANI %18,25 OLARAK BELİRLENMİŞTİR (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından 2/1/2021 Tarihli Gazete’de Tebliğ Yayımlanmıştır) Türk Ti...