Vergi Sirküleri

Vergi Sirküleri 115 : Sporcu Ücretlerinden Tevkif Edilen Gelir Vergisinin İadesine ilişkin Yeni Yönetmelik Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 31.12.2020 SİRKÜLER NO : 2020/115 SPORCU ÜCRETLERİNDEN TEVKİF EDİLEN GELİR VERGİSİNİN İADESİNE İLİŞKİN YENİ YÖNETMELİK YAYIMLANMIŞTIR ( Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisi Üzeri...

Vergi Sirküleri 114 : 2021 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirim Tutarları

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 30.12.2020 SİRKÜLER NO : 2020/114 2021 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ GEÇİM İNDİRİM TUTARLARI Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2021 yılında uygulanacak asgari ücret tutarlarını belirlemesinden sonra, bu...

Vergi Sirküleri 113 : 7256 Sayılı Kanun Kapsamındaki Vergi Borçlarının Yapılandırma Başvuru Süresi 1 Şubat 2021 Tarihine ; İlk Taksit Ödeme Süresi 1 Mart 2021 Tarihine Uzatılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 30.12.2020 SİRKÜLER NO : 2020/113 7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRMA BAŞVURU SÜRESİ 1 ŞUBAT 2021 TARİHİNE; İLK TAKSİT ÖDEME SÜRESİ 1 MART 2021 TARİHİNE UZATILMIŞTIR (3343...

Vergi Sirküleri 112 : 2021 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 29.12.2020 SİRKÜLER NO : 2020/112 2021 YILINDA UYGULANACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI BELİRLENMİŞTİR ( 53 No’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği 29/12/2020 Tarihli Resmi Gazete’de Yayı...

Vergi Sirküleri 111 : 2021 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları %9,11 Oranında Artırılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 29.12.2020 SİRKÜLER NO : 2020/111 2021 YILINDA UYGULANACAK HARÇ TUTARLARI %9,11 ORANINDA ARTIRILMIŞTIR (86 No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği, 29/12/2020 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır) ...

Vergi Sirküleri 110 : 2021 Yılında Emlak Vergisi Hesaplamasında Uygulanacak Artış Oranı %4,555 Olarak Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 29.12.2020 SİRKÜLER NO : 2020/110 2021 YILINDA EMLAK VERGİSİ HESAPLAMASINDA UYGULANACAK ARTIŞ ORANI %4,555 OLARAK BELİRLENMİŞTİR ( 78 Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğ’i 29/12/2020 Tarihli Resm...

Vergi Sirküleri 109 : 2021 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 29.12.2020 SİRKÜLER NO : 2020/109 2021 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFESİ BELİRLENMİŞTİR (53 No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği, 29/12/2020 Tarihinde Yayımlan...

Vergi Sirküleri 108 : 2021 Yılında Uygulanacak Veraset Ve İntikal Vergisi İstisna Tutarları İle Vergi Tarifesi Belirlendi

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 29.12.2020 SİRKÜLER NO : 2020/108 2021 YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTIKAL VERGISI İSTİSNA TUTARLARI İLE VERGİ TARİFESİ BELİRLENDİ ( 52 Nolu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğ’i, 27/1...

Vergi Sirküleri 107 : 2021 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları İle Maktu Vergi Tutarları Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 29.12.2020 SİRKÜLER NO : 2020/107 2021 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ ORANLARI İLE MAKTU VERGİ TUTARLARI BELİRLENMİŞTİR ( 65 No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği, 29/12/2020 Tarihinde Resmi ...

Vergi Sirküleri 106 : İndirimli Oranda KDV İadesi İçin 2020 Yılı Sınırı 18.900-TL olarak Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 29.12.2020 SİRKÜLER NO : 2020/106 İNDİRİMLİ ORANDA KDV İADESİ İÇİN 2020 YILI SINIRI 18.900-TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR (Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılasına Dair 33 Ser...

Vergi Sirküleri 105 : 2021 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarının Tutarları İle Diğer Miktarlar %9,11 Oranında Artırılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 29.12.2020 SİRKÜLER NO : 2020/105 2021 YILINDA UYGULANACAK USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ TUTARLARI İLE DİĞER MİKTARLAR %9,11 ORANINDA ARTIRILMIŞTIR ( 522 No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Teb...

Vergi Sirküleri 104 : Binek Otomobil Giderlerine Uygulanacak Kısıtlama Tutarları 2021 Yılı İçin Yeniden Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 29.12.2020 SİRKÜLER NO : 2020/104 BINEK OTOMOBIL GIDERLERINE UYGULANACAK KISITLAMA TUTARLARI 2021 YILI İÇİN YENİDEN BELİRLENMİŞTİR ( 313 No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 29/12/2020 Tarihinde Resm...

Vergi Sirküleri 103 : Gelir Vergisi Kanunu'na Göre 2021 Yılı Gelirlerine Uygulanacak İndirim Ve İstisna Tutarları Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 29.12.2020 SİRKÜLER NO : 2020/103 GELİR VERGİSİ KANUNU’NA GÖRE 2021 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK İNDİRİM VE İSTİSNA TUTARLARI BELİRLENMİŞTİR ( 313 No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 29/12/2020 Tarihi...

Vergi Sirküleri 102 : 2021 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 29.12.2020 SİRKÜLER NO : 2020/102 2021 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ YAYIMLANMIŞTIR ( 313 No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 29/12/2020 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır...

Vergi Sirküleri 101 : 2021 Yılı Asgari Ücret Tutarı Belirlendi

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 28.12.2020 SİRKÜLER NO : 2020/101 2021 YILI ASGARİ ÜCRET TUTARI BELİRLENDİ Asgari ücret tutarı 1/1/2021-31/12/2021 tarihleri arasında geçerli olmak üzere için aylık brüt 3.577,50; aylık net 2.825...

Vergi Sirküleri 100 : Bazı Tütün Mamüllerinin ÖTV Oranları İle ÖTV Tutarları Yeniden Düzenlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 25.12.2020 SİRKÜLER NO : 2020/100 BAZI TÜTÜN MAMÜLLERİNIN ÖTV ORANLARI İLE ÖTV TUTARLARI YENIDEN DÜZENLENMIŞTIR (3328 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 25/12/2020 tarihinde yayımlanmıştır) Yayımlanan...

Vergi Sirküleri 99 : İşyeri Kira Stopaj Oranı İndirimi 31 Mayıs 2021 Tarihine Kadar Uzatıldı

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 23.12.2020 SİRKÜLER NO : 2020/99 İŞYERİ KİRA STOPAJ ORANI İNDİRİMİ 31 MAYIS 2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI (3319 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları, 23/12/2020 tarihinde yayımlanmıştır) Hatırlanacağı ü...

Vergi Sirküleri 98 : KDV İndirimlerinin Uygulama Süresi 31 Mayıs 2021 Tarihine Uzatılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 23.12.2020 SİRKÜLER NO : 2020/98 KDV İNDİRİMLERİNİN UYGULAMA SÜRESİ 31 MAYIS 2021 TARİHİNE UZATILMIŞTIR (3318 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları, 23/12/2020 tarihinde yayımlanmıştır) Hatırlanacağ...

Vergi Sirküleri 97 : Kısa Çalışma Ödeneği Uygulama Süresi 28 2021 Şubat Tarihine Uzatıldı

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 23.12.2020 SİRKÜLER NO : 2020/97 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UYGULAMA SÜRESİ 28 ŞUBAT 2021 TARİHİNE UZATILDI (3316 ve 3317 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları, 23/12/2020 tarihinde yayımlanmıştır) Yayıml...

Vergi Sirküleri 96 : TL Mevduat Faizlerindeki Stopaj İndirimi Uygulaması 31 Mart 2021 Tarihine Uzatılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 23.12.2020 SİRKÜLER NO : 2020/96 TL MEVDUAT FAİZLERİNDEKI STOPAJ İNDİRİMİ UYGULAMASI 31 MART 2021 TARİHİNE UZATILMIŞTIR (3321 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 23/12/2020 tarihinde yayımlanmıştır) Hat...

Vergi Sirküleri 95 : İlk Ülke Bazlı Raporun Btarns Aracılığıyla Gönderilme Süresi 26 Şubat 2021 Tarihine Uzatılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 19.12.2020 SİRKÜLER NO : 2020/95 İLK ÜLKE BAZLI RAPORUN BTARNS ARACILIĞIYLA GÖNDERİLME SÜRESİ 26 ŞUBAT 2021 TARİHİNE UZATILMIŞTIR (2 No’lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hak...

Vergi Sirküleri 94 : Merkez Bankası Tarafından Reeskont Faiz Oranı ve Avans Faiz Oranı Tebliğ Edilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 19.12.2020 SİRKÜLER NO : 2020/94 MERKEZ BANKASI TARAFINDAN REESKONT FAİZ ORANI VE AVANS FAİZ ORANI TEBLİĞ EDİLMİŞTİR (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği, 19.12.2020 tarihinde yayımlanmıştır) ...

Vergi Sirküleri 93 : Kamuya Ait Doğal Gaz İştiraklerinin Devirleri KDV'den İstisna Olmuştur

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 04.12.2020 SİRKÜLER NO : 2020/93 KAMUYA AİT DOĞAL GAZ İŞTİRAKLERİNİN DEVİRLERİ KDV’DEN İSTİSNA OLMUŞTUR (7257 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 0...

Vergi Sirküleri 92 : 2020 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %9,11 Olarak Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 28.11.2020 SİRKÜLER NO : 2020/92 2020 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI %9,11 OLARAK BELİRLENMİŞTİR (521 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 28/11/2020 Tarihinde yayınlanmıştır). Her yıl ol...

Vergi Sirküleri 91 : 7256 Sayılı Kanun Kapsamındaki Varlık Barışı Düzenlemesine İlişkin 1 Seri No'lu Genel Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 28.11.2020 SİRKÜLER NO : 2020/91 7256 SAYILI KANUN kapsamındaki varlık barışı düzenlemesine İLİŞKİN 1 SERİ NO’LU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR (Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 1 Ser...

Vergi Sirküleri 90 : Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişim Standardı Bilgilendirme Rehberi Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 27.11.2020 SİRKÜLER NO : 2020/90 FİNANSAL HESAP BİLGİLERİNİN VERGİ KONULARINDA KARŞILIKLI OLARAK OTOMATİK DEĞİŞİM STANDARDI BİLGİLENDİRME REHBERİ YAYIMLANMIŞTIR (Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi K...

Vergi Sirküleri 89 : 7256 Sayılı Yapılandırma Kanununa İlişkin 1 Seri No'lu Genel Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 27.11.2020 SİRKÜLER NO : 2020/89 7256 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNUNA İLİŞKİN 1 SERİ NO’LU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR (Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun 1 Seri No’l...

Vergi Sirküleri 88 : Konaklama Vergisinin Başlangıcı 1/1/2022 Tarihine Ertelenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 17.11.2020 SİRKÜLER NO : 2020/88 KONAKLAMA VERGİSİNİN BAŞLANGICI 1/1/2022 TARİHİNE ERTELENMİŞTİR (7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ...

Vergi Sirküleri 87 : 7256 Sayılı Kanun İle Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 17.11.2020 SİRKÜLER NO : 2020/87 7256 Sayılı KANUN İLE KURUMLAR VERGİSİ kanununda yapılan değişiklikler (7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yap...

Vergi Sirküleri 86 : 7256 Sayılı Kanun İle KDV Kanununda Yapılan Değişiklikler

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 17.11.2020 SİRKÜLER NO : 2020/86 7256 Sayılı KANUN İLE kdv kanununda yapılan değişiklikler (7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkın...

Vergi Sirküleri 85 : 7256 Sayılı Kanun İle Getirilen Varlık Barışı Uygulaması Ve Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 17.11.2020 SİRKÜLER NO : 2020/85 7256 Sayılı KANUN İLE getirilen varlık barışı uygulaması ve gelir vergisi kanununda yapılan değişiklikler (7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile ...

Vergi Sirküleri 84 : 7256 Sayılı Kanun İle Vergi, SGK Ve Diğer Kamu Borçlarına İlişkin Af Getirilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 17.11.2020 SİRKÜLER NO : 2020/84 7256 Sayılı KANUN İLE VERGİ, SGK VE DİĞER KAMU BORÇLARINA İLİŞKİN AF GETİRmiştir (7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişik...

Vergi Sirküleri 83 : İzmir'de Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Temmuz/2020 Dönemi E-Defter Süreleri ile Eylül/2020 Dönemi BA/BS Bildirim Süreleri Uzatılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 04.11.2020 SİRKÜLER NO : 2020/83 İZMİR’DE MEYDANA GELEN DEPREM NEDENİYLE TEMMUZ/2020 DÖNEMI E-DEFTER SÜRELERI İLE EYLÜL/2020 DÖNEMI BA/BS BİLDİRİM SÜRELERİ UZATILMIŞTIR (132 No’Vergi Usul Ka...

Vergi Sirküleri 82 : Kısa Çalışma Ödeneği Uygulamasının Süresi 2 Ay Daha Uzatıldı

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 27.10.2020 SİRKÜLER NO : 2020/82 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UYGULAMASININ SÜRESİ 2 AY DAHA UZATILDI (3134 ve 3135 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları, 27/10/2020 tarihinde yayımlanmıştır) Yayımlanan 3...

Vergi Sirküleri 81 : Dövizli Sözleşme Yasağına İlişkin Bakanlık Duyurusu Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 26.10.2020 SİRKÜLER NO : 2020/81 DövizLİ SÖZLEŞME YASAĞINA İlişkin BAKANLIK DUYURUSU YAYIMLANMIŞTIR (Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyuru, 13/10/2020 tarihinde ...

Vergi Sirküleri 80 : Sahte Belge Düzenleme Riski Yüksek Olan Mükelleflerin Mükellefiyet Kayıtlarının Terkini İçin VUK Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 07.10.2020 SİRKÜLER NO : 2020/80 SAHTE BELGE DÜZENLEME RİSKİ YÜKSEK OLAN MÜKELLEFLERİN MÜKELLEFİYET KAYITLARININ TERKİNİ İÇİN VUK TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR (VUK 520 Sıra No’lu Genel Tebliği, 07/10/202...

Vergi Sirküleri 79 : TL Mevduat Faizlerine Uygulanan Stopaj Oranları Geçici Bir Süre İçin Düşürülmüştür

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 30.09.2020 SİRKÜLER NO : 2020/79 TL MEVDUAT FAİZLERİNE UYGULANAN STOPAJ ORANLARI GEÇİCİ BİR SÜRE İÇİN DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR (3032 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 30/09/2020 tarihinde yayımlanmıştır) Y...

Vergi Sirküleri 78 : Kambiyo İşlemlerinde BSMV Oranı Yüzde 1'den Binde 2'ye İndirildi

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 30.09.2020 SİRKÜLER NO : 2020/78 Kambiyo İşlemlerinde BSMV Oranı Yüzde 1'DEN Binde 2'YE İNDİRİLDİ (3031 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 30/09/2020 tarihinde yayımlanmıştır) Yayımlanan Karar ile 6...

Vergi Sirküleri 77 : 2021 Yılı Emlak Vergisine Esas Olacak Bina Metrekare Maliyet Bedelleri Tespit Edilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 01.09.2020 SİRKÜLER NO : 2020/77 2021 YILI EMLAK VERGİSİNE ESAS OLACAK BİNA METREKARE MALİYET BEDELLERİ TESPİT EDİLMİŞTİR (77 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, 01/09/2020 Tarihinde yayıml...

Vergi Sirküleri 76 : Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında 1 Seri No'lu Genel Tebliğde Değişiklik Yapan 4 Seri No'lu Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 01.09.2020 SİRKÜLER NO : 2020/76 TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA 1 SERI NO’LU GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 4 SERİ NO’LU TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR (Transfer Fiyatlandı...

Vergi Sirküleri 75 : Kısa Çalışma Ödeneği Uygulamasının Süresi 2 Ay Uzatıldı

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 31.08.2020 SİRKÜLER NO : 2020/75 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UYGULAMASININ SÜRESİ 2 AY UZATILDI (2915 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları, 31/08/2020 tarihinde yayımlanmıştır) Yayımlanan 2915 Sayılı Ka...

Vergi Sirküleri 74 : Otomobil Alımında Uygulanan ÖTV Matrahında Ve Oranında Değişiklikler Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 31.08.2020 SİRKÜLER NO : 2020/74 OTOMOBİL ALIMINDA UYGULAN ÖTV MATRAHINDA VE ORANINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR (2912 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 30/08/2020 Tarihinde yayımlanmıştır.) Yayımlana...

Vergi Sirküleri 73 : Özel Okul Hizmetinde KDV Oranı %8'den %1'e İndirildi

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 31.08.2020 SİRKÜLER NO : 2020/73 ÖZEL OKUL HİZMETİNDE KDV ORANI %8’den %1’E İNDİRİLDİ (2913 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 30/08/2020 Tarihinde yayımlanmıştır.) Yayımlanan Karar ile üniversi...

Vergi Sirküleri 72 : İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesinde Ödeme Yöntemlerinden Biri Olan Banka Ödeme Yükümlülüğü Uygulamadan Kaldırılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 28.08.2020 SİRKÜLER NO : 2020/72 İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİNDE ÖDEME YÖNTEMLERİNDEN BİRİ OLAN BANKA ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ UYGULAMADAN KALDIRILMIŞTIR (Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında...

Vergi Sirküleri 71 : 31 Temmuzda Yürürlüğe Giren İşyeri Kira Stopaj İndirimi İle KDV İndirimlerinin Uygulanmasına İlişkin GİB Açıklaması

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 25.08.2020 SİRKÜLER NO : 2020/71 31 TEMMUZDA YÜRÜRLÜĞE GİREN İŞYERİ KİRA STOPAJ İNDİRİMİ İLE KDV İNDİRİMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GİB AÇIKLAMASI (Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 20/08/2020 Tarihl...

Vergi Sirküleri 70 : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 24.08.2020 SİRKÜLER NO : 2020/70 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR (2846 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları, 21/08/2020 tarihinde yayımlanmıştır) Yayımlan...

Vergi Sirküleri 69: Yurt Dışında Mukim Finansal Kuruluşlara Yapılan Kambiyo Satışlarında BSMV Uygulanmayacaktır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 10.08.2020 SİRKÜLER NO : 2020/69 YURT DIŞINDA MUKİM FİNANSAL KURULUŞLARA YAPILAN KAMBİYO SATIŞLARINDA BSMV UYGULANMAYACAKTIR (2834 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları, 08/08/2020 tarihinde yayımlanmıştır...

Vergi Sirküleri 68: İşyeri Kira Stopaj Oranı 31/12/2020 Tarihine Kadar Uygulanmak Üzere %20'den %10'A İndirilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 31.07.2020 SİRKÜLER NO : 2020/68 İŞYERİ KİRA STOPAJ ORANI 31/12/2020 TARİHİNE KADAR UYGULANMAK ÜZERE %20’DEN %10’A İNDİRİLMİŞTİR (2813 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları, 31/07/2020 tarihinde yayımlanmı...

Vergi Sirküleri 67: Birçok Mal ve Hizmetin KDV Oranında İndirim Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 31.07.2020 SİRKÜLER NO : 2020/67 BİRÇOK MAL VE HİZMETİN KDV ORANINDA İNDİRİM YAPILMIŞTIR (2812 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları, 31/07/2020 tarihinde yayımlanmıştır) Yayımlanan 2812 Sayılı Karar il...

Vergi Sirküleri 66: Kısa Çalışma Ödeneği Uygulama Süresi 1 Ay Uzatıldı

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 31.07.2020 SİRKÜLER NO : 2020/66 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UYGULAMA SÜRESİ 1 AY DAHA UZATILDI (2810 ve 2811 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları, 31/07/2020 tarihinde yayımlanmıştır) Yayımlanan 2810 Sayı...

Vergi Sirküleri 65: İzaha Davet Uygulamasına İlişkin VUK Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 30.07.2020 SİRKÜLER NO : 2020/65 İZAHA DAVET UYGULAMASINA İLİŞKİN VUK TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR (519 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 30/07/2020 tarihinde yayımlanmıştır) Hatırlana...

Vergi Sirküleri 64: Geri Kazanım Katılım Payı'na (GEKAP) İlişkin Bilgilendirme Sunumu

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 21.07.2020 SİRKÜLER NO : 2020/64 GERİ KAZANIM KATILIM PAYI’NA (GEKAP) İLİŞKİN BİLGİLENDİRME SUNUMU Bilindiği üzere, 22/02/2020 Tarihinde yayımlanan “GEKAP Beyannamesi 1 Sıra No’lu Genel Tebliğinde ...

Vergi Sirküleri 63: 2020/2. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Onarını %2,10 Olarak Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 13.07.2020 SİRKÜLER NO : 2020/63 2020/2. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI % 2,10 OLARAK BELİRLENMİŞTİR (54 No’lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Gelir İdaresi Başkanlığınc...

Vergi Sirküleri 62 : Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Deniz Araçlarına Verilecek Yakıtın ÖTV Tutarı Sıfıra İndirilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 09.07.2020 SİRKÜLER NO : 2020/62 GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DENİZ ARAÇLARINA VERİLECEK YAKITIN ÖTV TUTARI SIFIRA İNDİRİLMİŞTİR (2728 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 9/7/2020 Tarihinde y...

Vergi Sirküleri 61: 2.El Araç Alım Satımında KDV Uygulamaları

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 08.07.2020 SİRKÜLER NO : 2020/61 2. EL ARAÇ ALIM SATIMINDA KDV UYGULAMALARI Bilindiği üzere, 7104 Sayılı Kanun ile 1/6/2018 Tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2. El araç ticareti yapanlar ...

Vergi Sirküleri 60: 1 Temmuz 2020 Tarihinden İtibaren Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı Tutarı 7.117,17'dir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 06.07.2020 SİRKÜLER NO : 2020/60 1 TEMMUZ 2020 TARIHINDEN ITIBAREN VERGIDEN ISTISNA KIDEM TAZMINATI TUTARI 7.117,17 TL’DIR (06/07/2020 tarih ve 368870 sayılı Genelge, Hazine ve Maliye Bakanlığı taraf...

Vergi Sirküleri 59: Kısa Çalışma Ödeneği Uygulamasının Süresi 1 Ay Uzatıldı

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 30.06.2020 SİRKÜLER NO : 2020/59 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UYGULAMASININ SÜRESİ 1 AY UZATILDI (2706 ve 2707 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları, 30/06/2020 tarihinde yayımlanmıştır) Yayımlanan 2706 Sayılı...

Vergi Sirküleri 58: Serbest Döviz Fonlarından Tevkifat Oranı %15'e Yükselmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 03.06.2020 SİRKÜLER NO : 2020/58 SERBEST DÖVIZ FONLARINDAN TEVKIFAT ORANI %15'E YÜKSELMIŞTIR (2604 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 03/06/2020 tarihinde yayımlanmıştır) Yayımlanan Karar ile Gelir Ve...

Vergi Sirküleri 57: 1/6/2020 Tarihi İtibarıyla Sokağa Çıkma Yasağı Kısıtlamasından Muaf Olan 65 Yaş Üzeri Mükelleflerin Beyanname Verme Ve Ödeme Tarihlerine İlişkin Açıklama

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.06.2020 SİRKÜLER NO : 2020/57 1/6/2020 tarihi itibarıyla SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KISITLAMASINDAN MUAF OLAN 65 Yaş Üzeri mükellefLERİN beyanname verme VE ÖDEME TARİHLERİNE İLİŞKİN AÇIKLama (Konuya İl...

Vergi Sirküleri 56: Şubat/2020 Dönemi E-Defter Oluşturulma Ve İmzalanma Süresi İle Defter Beratlarının Yüklenme Süresi 19 Haziran 2020 Tarihine Uzatılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 29.05.2020 SİRKÜLER NO : 2020/56 ŞUBAT/2020 DÖNEMİ E-DEFTER OLUŞTURULMA VE İMZALANMA SÜRESİ İLE DEFTER BERATLARININ YÜKLENME SÜRESİ 19 HAZİRAN 2020 TARİHİNE UZATILMIŞTIR (Vergi Usul Kanunu 131 No’lu...

Vergi Sirküleri 55 : Vergiye Uyumlu Mükellefler İçin Uygulanan %5 İndirime İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 27.05.2020 SİRKÜLER NO : 2020/55 VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLER İÇİN UYGULANAN %5 İNDİRİME İLİŞKİN TEBLIĞ YAYIMLANMIŞTIR (312 Seri No’lu Gelir Vergisi Tebliği, 27/05/2020 tarihinde yayımlanmıştır) Y...

Vergi Sirküleri 54 : 311 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 27.05.2020 SİRKÜLER NO : 2020/54 311 Seri no’lu GELİR VERGİSİ genel tebliği YAYIMLANMIŞTIR (311 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 27/05/2020 tarihinde yayımlanmıştır) Hatırlanacağı üzere,...

Vergi Sirküleri 53 : Finansman Bonoları ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarına Uygulanan Stopaj Oranı %10'dan %15'e Çıkarıldı

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 26.05.2020 SİRKÜLER NO : 2020/53 Finansman Bonoları ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarına uygulanan Stopaj Oranı %10’dan %15'e Çıkarıldı (2569 Sayılı Cumhurbaşka...

Vergi Sirküleri 52 : Kambiyo İşlemlerinde BSMV Oranı Binde 2'Den Yüzde 1'e Çıkarıldı

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 26.05.2020 SİRKÜLER NO : 2020/52 Kambiyo İşlemlerinde BSMV Oranı Binde 2'den Yüzde 1'e Çıkarıldı (2568 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 24/05/2020 tarihinde yayımlanmıştır) Yayımlanan Karar ile 6802...

Vergi Sirküleri 51 : Bazı Tütün Mamüllerinin ÖTV Tutarları Artırılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 13.05.2020 SİRKÜLER NO : 2020/51 Bazı TÜTÜN MAMÜLLERİnİn ÖTV TUTARLARI artırılmıştır (2537 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 13/05/2020 tarihinde yayımlanmıştır Yayımlanan Karar’a göre, bazı tütün iç...

Vergi Sirküleri 50 : 2020/1. Dönem Gelir Ve Kurum Geçici Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri 28 Mayıs 2020 Tarihine Uzatılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 12.05.2020 SİRKÜLER NO : 2020/50 2020/1. DÖNEM GELİR VE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ 28 MAYIS 2020 TARİHİNE UZATILMIŞTIR (Vergi Usul Kanunu 130 No’lu Sirküleri, GİB T...

Vergi Sirküleri 49 : Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki Yatırımlar İçin 1 Yıla Kadar İlave Tamamlama Süresi Alınabilme İmkanı Getirilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 09.05.2020 SİRKÜLER NO : 2020/49 YATIRIM TEŞVİK BELGELESİ KAPSAMINDAKİ YATIRIMLAR İÇİN 1 YILA KADAR İLAVE TAMAMLAMA SÜRESİ ALINABİLME İMKANI GETİRİLMİŞTİR (2501 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 09/05/202...

Vergi Sirküleri 48 : Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulamalarına İlişkin KDV Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 08.05.2020 SİRKÜLER NO : 2020/48 Mücbİr Sebep Dönemİnde KDV İade Uygulamalarına İLİŞKİN KDV TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR (32 Seri No’lu KDV Tebliği, 08/05/2020 Tarihinde yayımlanmıştır) Yayımlanan Tebl...

Vergi Sirküleri 47 : Vergi Mahkemelerinde Dava Açma Sürelerinin Durudurulması 15 Haziran 2020 Tarihine Uzatılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 30.04.2020 SİRKÜLER NO : 2020/47 VERGİ MAHKEMELERİNDE DAVA AÇMA SÜRELERİNİN DURUDURULMASI 15 HAZİRAN 2020 TARİHİNE UZATILMIŞTIR (2480 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na, 30/04/2020 tarihinde yayımlanmı...

Vergi Sirküleri 46 : 2020/Şubat Ve Mart Dönemi KDV Beyannamelerinin Verilme Süresi 28 Nisan Tarihine Uzatılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 21.04.2020 SİRKÜLER NO : 2020/46 2020/ŞUBAT Ve 2020/Mart Dönemİ KDV BEYANNAMELERİNİN Verİlme süresİ 28 NİSAN 2020 tarİhİne uzatılmıştır (Vergi Usul Kanunu 129 No’lu Sirküleri, GİB Tarafından 21/04/...

Vergi Sirküleri 45 : E-Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süresi İle E-Defter Beratları'nın Yüklenme Süresi 1 Haziran 2020 Tarihine Uzatılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 20.04.2020 SİRKÜLER NO : 2020/45 E-DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMA SÜRESİ İLE E-DEFTER BERATLARI'NIN YÜKLENME SÜRESİ 1 HAZİRAN 2020 TARIHINE UZATILMIŞTIR (Vergi Usul Kanunu 128 No’lu Sirküleri, ...

Vergi Sirküleri 44 : Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi 1 Haziran 2020 Tarihine Uzatılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 17.04.2020 SİRKÜLER NO : 2020/44 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN VERİLME SÜRESİ 1 HAZİRAN 2020 TARİHİNE UZATILMIŞTIR (Vergi Usul Kanunu 127 No’lu Sirküleri, GİB Tarafından 17/04/2020 Tarihinde yayıml...

Vergi Sirküleri 43 : 7244 Sayılı Kanun İle Yeni Korona Virusü Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Etkilerini Azaltmak İçin Bazı Düzenlemeler Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 17.04.2020 SİRKÜLER NO : 2020/43 7244 SAYILI KANUN İLE YENİ KORONA VİRUSÜ SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL ETKİLERİNİ AZALTMAK İÇİN BAZI DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR (7244 Sayılı Kanun, 17/04/2020 Tarihinde...

Vergi Sirküleri 42 : Mükelleflerin Mücbir Sebep Kapsamına Girip Girmediğinin Değerlendirilmesine İlişkin Uygulama İç Genelgesi Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 08.04.2020 SİRKÜLER NO : 2020/42 MÜKELLEFLERİN MÜCBİR SEBEP KAPSAMINA GİRİP GİRMEDİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA İÇ GENELGESİ YAYIMLANMIŞTIR (3/4/2020 Tarih ve 2020/3 Seri No’lu Uyg...

Vergi Sirküleri 41 : Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasına Geçiş 01/07/2020 Tarihine Ertelendi

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 04.04.2020 SİRKÜLER NO : 2020/41 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASINA GEÇİŞ 01/07/2020 TARİHİNE ERTELENDİ (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 1 Sıra No’lu Genel Tebliği’nde Değişiklik Ya...

Vergi Sirküleri 40 : Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ve AR-GE / Tasarım Merkezlerinde Evde Çalışma Yapılabilecektir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 03.04.2020 SİRKÜLER NO : 2020/40 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGelerİ VE AR-GE / TASARIM MERKEZLERİNDE EVDEN ÇALIŞMA YAPILabİlecektİr (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı duyurusu, Bakanlığının İnternet sitesin...

Vergi Sirküleri 39 : LPG Ve Türevlerine Uygulanacak ÖTV Tutarlarında Artış Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.04.2020 SİRKÜLER NO : 2020/39 LPG ve Türevlerİne uygulanacak ÖTV tutarlarında artış yapılmıştır (Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 01/04/2020 Tarihli duyurusu GİB İnternet sitesinde yayımlanmıştır.) ...

Vergi Sirküleri 38 : Kredi Kartıyla Ödenebilen Vergi Türlerinin Kapsamı ve Ödemelere Yetkili Anlaşmalı Banka Adedi Genişletilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 01.04.2020 SİRKÜLER NO : 2020/38 KREDİ KARTIYLA ÖDENEBİLEN VERGİ TÜRLERİNİN KAPSAMI VE ÖDEMELERE YETKİLİ ANLAŞMALI BANKA ADEDİ GENİŞLETİLMİŞTİR (Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 30/3/2020 Tarihli duyuru...

Vergi Sirküleri 37 : Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Süreleri Başvuruya Gerek Kalmaksızın 3 Ay Uzatılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 31.03.2020 SİRKÜLER NO : 2020/37 MÜCBİR SEBEP NEDENİYLE İHRAÇ KAYITLI TESLIMLERE İLİŞKİN İHRACAT SÜRELER BAŞVURUYA GEREK KALMAKSIZIN 3 AY UZATILMIŞTIR (Katma Değer Vergisi 68 No’lu Sirküleri, 31/3/...

Vergi Sirküleri 36 : 1 Nisan 2020 Tarihinden İtibaren Mücbir Sebep Kapsamına Alınan Mükelleflerin, Kısmı KDV Tevkifatlı Alımlarına İlişkin Hatırlatma

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 31.03.2020 SİRKÜLER NO : 2020/36 1 NİSAN 2020 TARİHİNDEN İTİBAREN MÜCBİR SEBEP KAPSAMINA ALINAN MÜKELLEFLERİN, KISMI KDV TEVKIFATLI ALIMLARINA İLİŞKİN HATIRLATMA Bilindiği üzere, yayımlanan 518 Seri...

Vergi Sirküleri 35 : Korona Virüs Salgını Nedeniyle Uzayan Beyan, Bildirim Ve Ödeme Sürelerinin Yer Aldığı Güncel Vergi Takvimi

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 28.03.2020 SİRKÜLER NO : 2020/35 KORONA VIRUS SALGINI NEDENİYLE UZAYAN BEYAN, BİLDİRİM VE ÖDEME SÜRELERİNİN YER ALDIĞI GÜNCEL VERGİ TAKVİMİ Bilindiği üzere, Koronavirus salgını nedeniyle birçok b...

Vergi Sirküleri 34 : 7226 Sayılı Torba Kanunu İle Vergi Kanunlarda Yapılan Değişiklikler

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 26.03.2020 SİRKÜLER NO : 2020/34 7226 SAYILI TORBA KANUN İLE VERGİ KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER (7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 26/03/2020 tarihinde yayımlanmıştı...

Vergi Sirküleri 33 : Vergi Mahkemelerinde Dava Açma Süreleri Durdurulmuştur Dava Açma Süresi 30 Nisan 2020 Tarihinden İtibaren Başlayacaktır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 26.03.2020 SİRKÜLER NO : 2020/33 VERGİ MAHKEMELERİNDE DAVA AÇMA SÜRELERİ DURDURULMUŞTUR. DAVA AÇMA SÜRESİ 30 NİSAN 2020 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAYACAKTIR. (7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapı...

Vergi Sirküleri 32 : Bazı Tütün Mamülleri İle Kolalı Gazozların ÖTV Oran ve Tutarları Yeniden Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 26.03.2020 SİRKÜLER NO : 2020/32 BAZI TÜTÜN MAMÜLLERİ İLE KOLALI GAZOZLARIN ÖTV ORAN VE TUTARLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR (2301 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 26/03/2020 tarihinde yayımlanmıştır) Ya...

Vergi Sirküleri 31: Koronavirüs Salgını Nedeniyle Mücbir Sebep Halinden Yararlanabilecek Mükellefler İçin Vuk Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 24.03.2020 SİRKÜLER NO : 2020/31 KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE MÜCBIR SEBEP HALİNDEN YARARLANABİLECEK MÜKELLEFLER İÇİN VUK TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR (Vergi Usul Kanunu 518 Sıra No’lu Genel Tebliği, 24/...

Vergi Sirküleri 30: Kdv Beyannamesi İle BA ve BS Bildirimlerinin Verilme Süresi; E-defter Beratlarının İse Yükleme Süresi Uzatılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 23.03.2020 SİRKÜLER NO : 2020/30 KDV BEYANNAMESİ İLE BA VE BS BİLDİRİMLERİNİN VERİLME SÜRESİ; E-DEFTER BERATLARININ İSE YÜKLEME SÜRESI UZATILMIŞTIR (Vergi Usul Kanunu126 No’lu Sirküleri, 23/03/202...

Vergi Sirküleri 29: GEKAP Tebliğinde Değişiklikler Yapılmış, 2020 Yılı İçin 6'Şar Aylık Beyan Getirilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 22.03.2020 SİRKÜLER NO : 2020/29 GEKAP TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞ, 2020 YILI İÇİN 6’ŞAR AYLIK BEYAN DÖNEMİ GETİRİLMİŞTİR (GEKAP Beyannamesi 1 Sıra No’lu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmas...

Vergi Sirküleri 28: Havayolu İle Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinde KDV Oranı %1'e İndirilecektir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 22.03.2020 SİRKÜLER NO : 2020/28 HAVAYOLU ile YOLCU TAŞIMACILIĞI hİzmetlerİnde KDV ORANI %1’E İNDİRİLECEKTİR (2278 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 22/03/2020 tarihinde yayımlanmıştır) Yayımlanan Ka...

Vergi Sirküleri 27: Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 20.03.2020 SİRKÜLER NO : 2020/27 DİJİTAL HİZMET VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR (Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği, 20/03/2020 tarihinde yayımlanmıştır) Hatırlanacağı üz...

Vergi Sirküleri 26:Kısa Çalışma Ödeneği Uygulaması

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 19.03.2020 SİRKÜLER NO : 2020/26 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UYGULAMASI 1-Kavram Olarak “Kısa Çalışma”: 09.11.2018 tarih ve 30590 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kısa Çalışma ve Kısa ...

Vergi Sirküleri 25: Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 30 Nisan 2020 Tarihine Uzatılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 17.03.2020 SİRKÜLER NO : 2020/25 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ 30 NİSAN 2020 TARİHİNE UZATILMIŞTIR (Vergi Usul Kanunu125 No’lu Sirküleri, 17/03/2020 tarihinde yayımlanmıştır) ...

Vergi Sirküleri 24: ÖTV (I) Sayılı Liste İçin Özel Teminat Sertifikası Uygulaması Başlayacaktır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 04.03.2020 SİRKÜLER NO : 2020/24 ÖTV (I) SAYILI LİSTE İÇİN ÖZEL TEMİNAT SERTİFİKASI UYGULAMASI BAŞLAYACAKTIR (ÖTV I Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 7 Seri No’lu Te...

Vergi Sirküleri 23: Vadesi Geçmiş Amme Alacağı Olarak Dikkate Alınacak Tutarlarda Alt Sınır 5.000 TL'ye Yükseltilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 03.03.2020 SİRKÜLER NO : 2020/23 VADESİ GEÇMİŞ AMME ALACAĞI OLARAK DİKKATE ALINACAK TUTARLARDA ALT SINIR 5.000 TL’YE YÜKSELTİLMİŞTİR. (Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No:1’de Değişiklik Yapılması...

Vergi Sirküleri 22: Kısmi KDV Tevkifatı Kapsamındaki Bazı İşlemlerde Tevkifat Oranları Yükseltilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 03.03.2020 SİRKÜLER NO : 2020/22 KISMİ KDV TEVKİFATI KAPSAMINDAKİ BAZI İŞLEMLERDE TEVKİFAT ORANLARI YÜKSELTİLMİŞTİR (KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 31 Seri No’lu Tebliğ, 0...

Vergi Sirküleri 21: Benzin Ve Motorinin ÖTV Tutarları Artırılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.03.2020 SİRKÜLER NO : 2020/21 BENZİN VE MOTORİNİN ÖTV TUTARLARI ARTIRILMIŞTIR (2178 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 29/2/2020 tarihinde yayımlanmıştır) Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ÖTV Kan...

Vergi Sirküleri 20: GEKAP Beyanname Verme Süresi 30 Mart 2020 Tarihine Uzatıldı

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 28.02.2020 SİRKÜLER NO : 2020/20 GEKAP BEYANNAME VERME SÜRESİ 30 MART 2020 TARİHİNE UZATILDI Bilindiği üzere, mükellef ve sorumlularınca elektronik ortamda iletilmesi gereken Ocak ayına ait Geri Kaza...

Vergi Sirküleri 19: Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklikler Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 25.02.2020 SİRKÜLER NO : 2020/19 TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR (2151 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 25/2/2020 tarihinde yayımlanmıştı...

Vergi Sirküleri 18: Kanun Yolundan Vazgeçme Uygulamasının Örneklerle Açıklandığı VUK Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 20.02.2020 SİRKÜLER NO : 2020/18 KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME UYGULAMASININ ÖRNEKLERLE AÇIKLANDIĞI VUK TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR (517 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği, 20/2/2020 tarihinde yayımlanmıştır) Hatır...

Vergi Sirküleri 17: Değerli Konut Vergisi Ertelendi, Değerleme Ölçüsü Değiştirildi

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 20.02.2020 SİRKÜLER NO : 2020/17 DEĞERLİ KONUT VERGİSİ ERTELENDİ, DEĞERLEME ÖLÇÜSÜ DEĞİŞTİRİLDİ (7221 Sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 20/2/2020...

Vergi Sirküleri 16: İmalat Sanayiine Yönetlik Asgari 50 Milyon TL Teşvikli Yatırımlarda KDV İadesi Uygulaması

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 14.02.2020 SİRKÜLER NO : 2020/16 İMALAT SANAYİİNE YÖNELİK ASGARİ 50 MİLYON TL TEŞVİKLİ YATIRIMLARDA KDV İADESİ UYGULAMASI (KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 30 Seri No’lu Tebl...

Vergi Sirküleri 15: Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Yaptırılan Sağlık Tesislerinde İşletme Döneminde Sunulan Hizmetlerde KDV Tevkifat Uygulaması

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 14.02.2020 SİRKÜLER NO : 2020/15 KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ İLE YAPTIRILAN SAĞLIK TESİSLERİNDE İŞLETME DÖNEMİNDE SUNULAN HİZMETLERDE KDV TEVKİFAT UYGULAMASI (KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Y...

Vergi Sirküleri 14: Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Yayımlanmıştır

SİRKÜLER TARİHİ : 13.02.2020 SİRKÜLER NO : 2020/14 GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR YAYIMLANMIŞTIR Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 31.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Geri Kaz...

Vergi Sirküleri 13: Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasına Geçiş 01/03/2020 Tarihine Ertelendi; Pilot Uygulamaya Yeni İller Dahil Edildi

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 10.02.2020 SİRKÜLER NO : 2020/13 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASINA GEÇİŞ 01/03/2020 TARİHİNE ERTELENDİ; PİLOT UYGULAMAYA YENİ İLLER DAHİL EDİLDİ (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 1...

Vergi Sirküleri 12: Değerli Konut Beyannamesinin Verilme Süresi İle Vergisinin İlk Taksidinin Ödeme Süresi Uzatılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 08.02.2020 SİRKÜLER NO : 2020/12 Değerlİ Konut VergİSİ Beyannamesİnİn Verİlme Süresİ İLE VERGİSİNİN İLK TAKSİDİNİN ÖDEME SÜRESİ UZATILMIŞTIR (7/2/2020 tarihli ve 3 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu Sirküleri G...

Vergi Sirküleri 11: Geri Kazanım Payı Beyannamesi Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 05.02.2020 SİRKÜLER NO : 2020/11 GERİ KAZANIM PAYI BEYANNAMESİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR (Geri Kazanım Payı Beyannamesi 1 Sıra No’lu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 2 Sıra No’l...

Vergi Sirküleri 10: Motorin Teslimlerindeki ÖTV Tutarı Artırılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 30.01.2020 SİRKÜLER NO : 2020/10 MOTORİN TESLİMLERİNDEKİ ÖTV TUTARI ARTIRILMIŞTIR (2081 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 29/01/2020 Tarihinde Yayımlanmıştır) Yayımlanan Karar ile ile Özel Tüketim Ver...

Vergi Sirküleri 09: 2019 Yıl Sonu Değerlemesinde Esas Alınacak Kurlar Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 24.01.2020 SİRKÜLER NO : 2020/09 2019 YIL SONU DEĞERLEMESİNDE ESAS ALINACAK KURLAR BELİRLENMİŞTİR (VUK 516 Sıra No’lu Genel Tebliği, 24/01/2020 Tarihinde Yayımlanmıştır) Bilindiği üzere, Vergi U...

Vergi Sirküleri 08: Bazı E-Arşiv Faturalarının Üzerine Yazılması Gereken Bilgilerde Değişiklik Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 10.01.2020 SİRKÜLER NO : 2020/08 BAZI E-ARŞİV FATURALARINDA YAZILMASI GEREK BİLGİLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR (VUK 515 Sıra No’lu Genel Tebliği, 10/01/2020 Tarihinde yayımlanmıştır.) Yayımlanan Te...

Vergi Sirküleri 07: Özel Sektör Çalışanları İçin 01/01/2020 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Vergiden İstisna Yurtiçi Ve Yurtdışı Harcırah Tutarları

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 08.01.2020 SİRKÜLER NO : 2020/07 ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI İÇİN 1/1/2020 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK VERGİDEN İSTİSNA Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırah Tutarları (2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu...

Vergi Sirküleri 06: 1 Ocak 2020 Tarihinden İtibaren Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı Tutarı 6.730,15 TL'dir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 08.01.2020 SİRKÜLER NO : 2020/06 1 OCAK 2020 tarihinden itibaren vergiden istisna kıdem tazminatı tutarı 6.730,15 TL’dir (06/01/2020 Tarih ve 13659 Sayılı Genelge, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafınd...

Vergi Sirküleri 05: E-arşiv Uygulamasına Dahil Olmayan Mükelleflerce GİB E-belge Portalı Üzerinden Düzenlenecek 5.000/ 30.00 TL Ve Üzeri E-arşiv Faturaları İçin 7 Günlük Uygulamaya Uyum Süresi Bulunmaktadır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 06.01.2020 SİRKÜLER NO : 2020/05 E-ARŞIV UYGULAMASINA DÂHİL OLMAYAN MÜKELLEFLERCE GİB E-BELGE PORTALI ÜZERİNDEN DÜZENLENECEK 5.000 / 30.000 TL VE ÜZERI E-ARŞIV FATURALARI İÇİN 7 GÜNLÜK UYGULAMAYA UYUM SÜR...

Vergi Sirküleri 04: Mücevher Satışlarında Fatura Düzenleme Mecburiyeti Haddine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 06.01.2020 SİRKÜLER NO : 2020/04 MÜCEVHER SATIŞLARINDA FATURA DÜZENLEME MECBURİYETİ HADDİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR (Vergi Usul Kanunu 514 Sıra No’lu Genel Tebliği, 4/1/2020 Tarihli Gazete’de Y...

Vergi Sirküleri 03: Mobilya Sektöründe KDV Oranı %8'e İndirildi

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2020 SİRKÜLER NO : 2020/03 MOBİLYA SEKTÖRÜNDE KDV ORANI %8’E İNDİRİLDİ (1994 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 2/1/2020 Tarihli Gazete’de Yayımlanmıştır) Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı...

Vergi Sirküleri 2: 2020 Yılı Temerrüt Faiz Oranı %15 Olarak Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2020 SİRKÜLER NO : 2020/2 2020 YILI TEMERRÜT FAİZ ORANI %15 OLARAK BELİRLENMİŞTİR (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından 2/1/2020 Tarihli Gazete’de Tebliğ Yayımlanmıştır) Türk Ticare...

Vergi Sirküleri 1: İhracat Bedellerinin %80'inin Bankaya Satılarak TL'Ye Çevrilmesi Zorunluluğu Kaldırıldı

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2020 SİRKÜLER NO : 2020/1 İHRACAT BEDELLERİNİN %80'İNİN BANKAYA SATILARAK TL'YE ÇEVRİLMESİ ZORUNLULUĞU KALDIRILDI (Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar İlişkin 2019-32/56 No’lu...