Hukuk Sirküleri

Sirküler 04 : 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 28.12.2020 SİRKÜLER NO : 2020/04 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Sermayenin kaybı veya borca...

Hukuk Sirküler 03 : Covid-19’la Mücadele Kapsamında Kar Payı Dağıtımı Sınırlamasına İlişkin Süre Uzatımı

HUKUK SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 18.09.2020 SİRKÜLER NO : 2020/03 Covid-19’la Mücadele Kapsamında Kar Payı Dağıtımı Sınırlamasına İlişkin Süre Uzatımı Covid-19’la mücadele kapsamında 17.04.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7...

Hukuk Sirküler 02 : 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmıştır

HUKUK SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 28.07.2020 SİRKÜLER NO : 2020/02 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR 28/07/2020 Tarihli ve 31199 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan 7251 Sayılı Kanun ile 6100 Sayılı Hukuk Mu...

Hukuk Sirküler 01 : Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliğince Sermaye Şirketlerinin Özkaynaklarının Korunmasına İlişkin Yapılan Duyuru Hk.

HUKUK SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 03.04.2020 SİRKÜLER NO : 2020/01 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNCE SERMAYE ŞİRKETLERİNİN ÖZKAYNAKLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN YAPILAN DUYURU HK. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 01.04.202...