SPK Sirküleri

SPK Sirküleri 01: Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği

SPK SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ :03.10.2019 SİRKÜLER NO : 2019/01 PAYA DAYALI KİTLE FONLAMASI TEBLİĞİ (III – 35/A.1) Bu Tebliğin amacı paya dayalı kitle fonlamasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Tebliğ, paya dayalı kitle fonlam...