Vergi Sirküleri

Vergi Sirküleri 122 : ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 28.12.2018 SİRKÜLER NO : 2018/122 ÖTV (I) SAYILI LISTE UYGULAMA GENEL TEBLIĞINDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR (ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 4 Seri No’lu Tebliğ...

Vergi Sirküleri 121 : 7143 Sayılı Vergi Barışı Kanununu Kapsamındaki Ödemelere İlave Süre Getirilmis, Ödemeleri Aksatıp Yapılandırmayı İhlal Edenlere Yeni İmkan Verilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 28.12.2018 SİRKÜLER NO : 2018/121 7143 SAYILI VERGİ BARIŞI KANUNUNU KAPSAMINDAKİ ÖDEMELERE İLAVE SÜRE GETİRİLMİŞ, ÖDEMELERİ AKSATIP YAPILANDIRMAYI İHLAL EDENLERE YENİ İMKAN VERİLMİŞTİR. (7159 Sayılı Kanu...

Vergi Sirküleri 120 : İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri Vergi Kesintisi Kapsamına Alınmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 20.12.2018 SİRKÜLER NO : 2018/120 İNTERNET ORTAMINDA VERILEN REKLAM HIZMETLERI VERGI KESINTISI KAPSAMINA ALINMIŞTIR (476 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 19/12/2018 tarihli mükerrer Resmi Gazetede ya...

Vergi Sirküleri 119 : E-Kitap, E-Gazete ve E-Dergi Gibi Yayınların Elektronik Ortamda Satışı %18 KDV Oranına Tabi Olacaktır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 20.12.2018 SİRKÜLER NO : 2018/119 E-KITAP, E-GAZETE VE E-DERGI GİBİ YAYINLARIN ELEKTRONIK ORTAMDA SATIŞI %18 KDV ORANINDA TABİ OLACAKTIR (475 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 19/12/2018 tarihli müke...

Vergi Sirküleri 118 : Yurtdısında Bulunan Bazı Varlıklar için 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Getirilen Varlık Barışına iliskin Süreler 6 Ay Uzatılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 01.12.2018 SİRKÜLER NO : 2018/118 YURTDIŞINDA BULUNAN BAZI VARLIKLAR İÇİN 7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GETİRİLEN VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN SÜRELER 6 AY UZATILMIŞTIR (405 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 30/11/...

Vergi Sirküleri 117 : 2018 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %23,73 Olarak Belirlenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 30.11.2018 SİRKÜLER NO : 2018/117 2018 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI %23,73 OLARAK BELİRLENMİŞTİR (503 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede yayınlanmıştır). Her yıl ol...

Vergi Sirküleri 116 : Türk Parasına Uyarlanacak Sözleşmelerdeki Damga Vergisi Uygulaması Açıklığa Kavuşmuştur

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 23.11.2018 SİRKÜLER NO : 2018/116 TÜRK PARASINA UYARLANACAK SÖZLEŞMELERDEKİ DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI AÇIKLIĞA KAVUŞMUŞTUR (22 Sayılı Damga Vergisi Sirküleri, 22/11/2018 Tarihinde GİB tarafından ya...

Vergi Sirküleri 115 : Döviz Yada Dövize Endeksli Sözleşme Sınırlamalarının Kapsamı Daraltılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 16.11.2018 SİRKÜLER NO : 2018/115 DÖVİZ YADA DÖVİZE ENDEKSLİ SÖZLEŞME SINIRLAMALARININ KAPSAMI DARALTILMIŞTIR ( Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 Nolu T...

Vergi Sirküleri 114 : Elektrik Enerjisi Üretim Yatirimlarindaki Teşvikte Degişiklik Yapan Karar ve Teblig Yayimlanmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 09.11.2018 SİRKÜLER NO : 2018/114 ELEKTRIK ENERJISI ÜRETIM YATIRIMLARINDAKI TEŞVIKTE DEĞIŞIKLIK YAPAN KARAR VE TEBLIĞ YAYIMLANMIŞTIR (323 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve Yatırımlarda Devlet Yardımları H...

Vergi Sirküleri 113 : İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Düzenlemeleri İçeren İhracat Genelgesi Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 08.11.2018 SİRKÜLER NO : 2018/113 İHRACAT BEDELLERININ YURDA GETIRILMESINE ILIŞKIN DÜZENLEMELERI IÇEREN İHRACAT GENELGESİ YAYIMLANMIŞTIR (İhracat Genelgesi, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB...

Vergi Sirküleri 112 : KDV ve ÖTV İndirimlerini İçeren Karar Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 01.11.2018 SİRKÜLER NO : 2018/112 KDV VE ÖTV INDIRIMLERINI IÇEREN KARAR YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GIRMIŞTIR (287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 31/10/2018 Tarihinde Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmış...

Vergi Sirküleri 111 : ÖKC Günlük Kapanıs (Z) Raporlarına Ait Mali Bilgilerin GİB’e Bildirim Uygulamasının Başlangıcı 1/1/2019 Tarihine Ertelenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 01.11.2018 SİRKÜLER NO : 2018/111 ÖKC GÜNLÜK KAPANIŞ (Z) RAPORLARINA AIT MALI BILGILERIN GİB’E BILDIRIM UYGULAMASININ BAŞLANGICI 1/1/2019 TARIHINE ERTELENMIŞTIR (VUK 483 Sıra No’lu Genel Tebliği’n...

Vergi Sirküleri 110:Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birlestirilmesi Uygulamasının Baslangıcı 01/07/2019 Tarihine Ertelenmistir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 30.10.2018 SİRKÜLER NO : 2018/110 MUHTASAR VE PRIM HIZMET BEYANNAMELERININ BIRLEŞTIRILMESI UYGULAMASININ BAŞLANGICI 01/07/2019 TARIHINE ERTELENMIŞTIR (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel 1 ...

Vergi Sirküleri 109 : Türkiye'de Üretilen Yazılım ve Donanımlara İliskin Lisans ve Hizmet Sözleşmeleri de Dövizle Yapılamayacaktır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 20.10.2018 SİRKÜLER NO : 2018/109 TÜRKIYE'DE ÜRETILEN YAZILIM VE DONANIMLARA İLIŞKIN LISANS VE HIZMET SÖZLEŞMELERI DE DÖVIZLE YAPILAMAYACAKTIR Hatırlanacağı üzere, döviz cinsinden ve dövize endeks...

Vergi Sirküleri 108 : Döviz Cinsinden Sözleşmelerin TL’ye Dönüştürülmesi Sürecine İlişkin Örnek Hesaplamada Bakanlık Değişiklik Yapmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 16.10.2018 SİRKÜLER NO : 2018/108 DÖVIZ CINSINDEN SÖZLEŞMELERIN TL’YE DÖNÜŞTÜRÜLMESI SÜRECINE ILIŞKIN ÖRNEK HESAPLAMADA BAKANLIK DEĞIŞIKLIK YAPMIŞTIR Hatırlanacağı üzere, döviz cinsinden ve döviz...

Vergi Sirküleri 107 : Döviz Cinsinden Sözleşmelerin TL’ye Dönüştürülmesi Sürecine İliskin Örnek Hesaplamalar İçeren Acıklamalar Bakanlık Tarafından Yayınlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 15.10.2018 SİRKÜLER NO : 2018/107 DÖVIZ CINSINDEN SÖZLEŞMELERIN TL’YE DÖNÜŞTÜRÜLMESI SÜRECINE ILIŞKIN ÖRNEK HESAPLAMALAR IÇEREN AÇIKLAMALAR BAKANLIK TARAFINDAN YAYINLANMIŞTIR Döviz cinsinden ve döv...

Vergi Sirküleri 106: Yayımlanan 21 No’Lu Kdv Tebliği İle Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Bazı Değişiklikler Yapılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 10.10.2018 SİRKÜLER NO : 2018/106 YAYIMLANAN 21 NO’LU KDV TEBLİĞİ İLE KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR (KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 21 Seri...

Vergi Sirküleri 105 : Dövizli Sözlesmelere İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Teblig Yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 06.10.2018 SİRKÜLER NO : 2018/105 DÖVIZLI SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIN YER ALDIĞI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR (Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 no’lu Tebliğ...

Vergi Sirküleri 104 : 7143 Sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu Kapsamında Ödenmesi Gerek İlk Taksit Ödeme Süresi 15/10/2018 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.10.2018 SİRKÜLER NO : 2018/104 7143 SAYILI YENIDEN YAPILANDIRMA KANUNU KAPSAMINDA ÖDENMESI GEREK ILK TAKSIT ÖDEME SÜRESI 15/10/2018 TARIHINE KADAR UZATILMIŞTIR ( 140 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı,...

Vergi Sirküleri 103 : Merkez Bankası Sermaye Hareketleri Genelgesinde Bazı Döviz Kredilerine İlişkin Değişiklik Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 26.09.2018 SİRKÜLER NO : 2018/103 MERKEZ BANKASI SERMAYE HAREKETLERI GENELGESINDE BAZI DÖVIZ KREDILERINE ILIŞKIN DEĞIŞIKLIK YAPILMIŞTIR ( 2 Mayıs 2018 Tarihli Sermaye Hareketleri Genelgesi, 18/09/2...

Vergi Sirküleri 102: ÖTV Oranlarının Belirlenmesinde Kullanılan Otomobil Fiyat Ölçütleri Yeniden Belirlenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 24.09.2018 SİRKÜLER NO : 2018/102 ÖTV ORANLARININ BELİRLENMESİNDE KULLANILAN OTOMOBİL FİYAT ÖLÇÜTLERİ YENİDEN BELİRLENMİŞTİR (4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer ...

Vergi Sirküleri 101: Menkul ve Gayrimenkul Alım-Satım Ve Kiralamaları Türk Lirası Üzerinden Yapılacaktır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 13.09.2018 SİRKÜLER NO : 2018/101 MENKUL VE GAYRİMENKUL ALIM-SATIM VE KİRALAMALARI TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR (32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapan 85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 13/09/201...

Vergi Sirküleri 100 : Özel Esaslara Tabi Mükelleflerin KDV Matrah Artımı ile Genel Esaslara Dönebilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 06.09.2018 SİRKÜLER NO : 2018/100 ÖZEL ESASLARA TABİ MÜKELLEFLERİN KDV MATRAH ARTIMI İLE GENEL ESASLARA DÖNEBİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR (KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılm...

Vergi Sirküleri 99 : Kamu Alacaklarına Uygulanan Gecikme Zammı Oranı Aylık Yüzde 2’ye Çıkarılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 05.09.2018 SİRKÜLER NO : 2018/99 KAMU ALACAKLARINA UYGULANAN GECİKME ZAMMI ORANI AYLIK YÜZDE 2’YE ÇIKARILMIŞTIR (62 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 05/09/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.) 6183 Sayıl...

Vergi Sirküleri 98 : İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 04.09.2018 SİRKÜLER NO : 2018/98 IHRACAT BEDELLERININ YURDA GETIRILMESINE ILIŞKIN TEBLIĞ YAYIMLANMIŞTIR (32 Sayılı Karara İlişkin 2018-32/48 No’lu Tebliğ, 04/09/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.) İ...

Vergi Sirküleri 97 : Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı İle 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa İlişkin Yayımlanmış Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 03.09.2018 SİRKÜLER NO : 2018/97 YAYIMLANAN CUMHURBAŞKANI KARARI İLE 4691 SAYILI TEKNOLOJI GELIŞTIRME BÖLGELERİ KANUNUNA ILIŞKIN YAYIMLANMIŞ BAKANLAR KURULU KARARINDA DEĞIŞIKLIK YAPILMIŞTIR (54 Sayılı C...

Vergi Sirküleri 96 : Döviz Tevdiat Hesaplarından, Döviz Katılma Hesaplarından, Mevduat Faizlerinden, Katılma Hesaplarından Elde Edilen Gelirlere Uygulanan Stopaj Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 03.09.2018 SİRKÜLER NO : 2018/96 DÖVIZ TEVDIAT HESAPLARINDAN, DÖVIZ KATILMA HESAPLARINDAN, MEVDUAT FAIZLERINDEN, KATILMA HESAPLARINDAN ELDE EDILEN GELIRLERE UYGULANAN STOPAJ ORANLARINDA DEĞIŞIKLIK YAP...

Vergi Sirküleri 95 : 7143 Sayılı Kanun’un Varlık Barışı Hükümleri Kapsamında Kanuni Ve İşmerkezi Türkiyede Bulunmayan Kurumlardan Elde Edilen Gelirlere İlişkin 31/12/2018 Tarihi Olan Türkiye’ye Transfer Süresi 30/06/2019 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 03.09.2018 SİRKÜLER NO : 2018/95 7143 SAYILI KANUN’UN VARLIK BARIŞI HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA KANUNİ VE İŞMERKEZİ TÜRKİYEDE BULUNMAYAN KURUMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLERE İLİŞ...

Vergi Sirküleri 94 : 7143 Sayılı Kanuna ilişkin 4 No’lu Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 03.09.2018 SİRKÜLER NO : 2018/94 7143 SAYILI KANUNA ILIŞKIN 4 NO’LU TEBLIĞ YAYIMLANMIŞTIR (7143 Sayılı Kanun 3 Seri No’lu Tebliğde değişiklik yapan 4 No’lu Tebliğ, 18/08/2018 Tarihinde Yayımlanmışt...

Vergi Sirküleri 93 : 7143 Sayılı Kanun Kapsamındaki Alacakların Yapılandırma Başvuru Süresi 27/8/2018 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 31.07.2018 SİRKÜLER NO : 2018/93 7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKI ALACAKLARIN YAPILANDIRMA BAŞVURU SÜRESİ 27/8/2018 TARIHINE KADAR UZATILMIŞTIR (7 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 31/07/2018 Tari...

Vergi Sirküleri 92 :Yayımlanan 19 No’lu KDV Tebliği İle KDV Kanununda Son Dönemde Yapılmış Düzenlemelere ilişkin Açıklamalar Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 06.07.2018 SİRKÜLER NO : 2018/92 YAYIMLANAN 19 NO’LU KDV TEBLIĞI ILE KDV KANUNUNDA SON DÖNEMDE YAPILMIŞ DÜZENLEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTIR (Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Te...

Vergi Sirküleri 91 : Gelir Stopaj Teşviki Uygulamasına ilişkin Gelir Vergisi Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 06.07.2018 SİRKÜLER NO : 2018/91 GELIR STOPAJ TEŞVIKI UYGULAMASINA ILIŞKIN GELIR VERGISI TEBLIĞI YAYIMANMIŞTIR (Gelir Vergisi 304 Seri No’lu Genel Tebliği, 06/07/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.) Hatı...

Vergi Sirküleri 90 : Taşınmazların Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulabilmesine İlişkin VUK Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 06.07.2018 SİRKÜLER NO : 2018/90 TAŞINMAZLARIN YENİDEN DEĞERLEMEYE TABI TUTULABILMESINE ILIŞKIN VUK TEBLIĞI YAYIMANMIŞTIR (Vergi Usul Kanunu 500 Sıra No’lu Genel Tebliği, 06/07/2018 Tarihinde Yayı...

Vergi Sirküleri 89 : Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Teslimlerde ÖTV İstisnasi Uygulamasına İlişkin ÖTV Tebliğleri Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 05.07.2018 SİRKÜLER NO : 2018/89 GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YAPILAN TESLİMLERDE ÖTV İSTİSNASI UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖTV TEBLİĞLERİ YAYIMLANMIŞTIR (ÖTV III Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde Değişi...

Vergi Sirküleri 88: 7143 Sayılı Kanun Kapsamındaki Varlık Barışı Düzenlemesine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 04.07.2018 SİRKÜLER NO : 2018/88 7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ VARLIK BARIŞI DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR (Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Deği...

Vergi Sirküleri 87 : Tahsilat Genel Tebliği Seri:A Sıra:11 Yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 19.06.2018 SİRKÜLER NO : 2018/87 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ:A SIRA:11 YAYIMLANMIŞTIR (Tahsilat Genel Tebliği Seri:A Sıra No:1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri:A Sıra No:11, 14/6/2018 Tarihind...

Vergi Sirküleri 86 : Konutlarda Üretilen Elektrik Enerjisine İlişkin GVK Tebliği Yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 12.06.2018 SİRKÜLER NO : 2018/86 KONUTLARDA ÜRETİLEN ELEKTRİK ENERJİSİNE İLİŞKİN GVK TEBLİĞI YAYIMLANMIŞTIR (Gelir Vergisi 303 Seri No’lu Genel Tebliği, 11/6/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.) Hatırlana...

Vergi Sirküleri 85 : Teknoloji Geliştirme Bölgeleri İstisnası İle Serbest Bölge İstisnasına İlşikin KVK Tebliğİ Yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 12.06.2018 SİRKÜLER NO : 2018/85 TEKNOLOJI GELİŞTİRME BÖLGELERİ ISTISNASI İLE SERBEST BÖLGE İSTİSNASINA İLŞİKİN KVK TEBLİĞI YAYIMLANMIŞTIR (Kurumlar Vergisi 1 Seri No’lu Genel Tebliği’nde Değişiklik...

Vergi Sirküleri 84 : 7143 Sayılı Af Kanununa İlişkin 2 No’lu Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 12.06.2018 SİRKÜLER NO : 2018/84 ILAVE ASGARI GEÇIM INDIRIMI UYGULAMASINA İLİŞKİN GVK TEBLİĞI YAYIMLANMIŞTIR (Gelir Vergisi 303 Seri No’lu Genel Tebliği, 11/6/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.) Yayım...

Vergi Sirküleri 83 : İlave Asgari Geçim İndirimi Uygulamasına İlişkin GVK Tebliği Yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 12.06.2018 SİRKÜLER NO : 2018/83 ILAVE ASGARI GEÇIM INDIRIMI UYGULAMASINA İLİŞKİN GVK TEBLİĞI YAYIMLANMIŞTIR (Gelir Vergisi 303 Seri No’lu Genel Tebliği, 11/6/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır....

Vergi Sirküleri 82 : Karşılıklı Sonlandırma ve İkale Sözleşmesi İle Ödenen Tutarlara İlişkin GVK Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 12.06.2018 SİRKÜLER NO : 2018/82 KARŞILIKLI SONLANDIRMA VE IKALE SÖZLEŞMESI ILE ÖDENEN TUTARLARA İLİŞKİN GVK TEBLİĞI YAYIMLANMIŞTIR (Gelir Vergisi 303 Seri No’lu Genel Tebliği, 11/6/2018 T...

Vergi Sirküleri 80 : Hurdaya Ayrılan Araçlara İlişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 11.06.2018 SİRKÜLER NO : 2018/80 HURDAYA AYRILAN ARAÇLARA ILIŞKIN MOTORLU TAŞITLAR VERGISI TEBLİĞI YAYIMLANMIŞTIR (Motorlu Taşıtlar Vergisi 50 Seri No’lu Tebliğ, 11/6/2018 Tarihinde Yayıml...

Vergi Sirküleri 79 : Hurda Araç İndirimine İlişkin Tebliğler Yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 11.06.2018 SİRKÜLER NO : 2018/79 HURDA ARAÇ İNDİRİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR (7103 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Uygulamasına İlişkin Genel Tebliği,11/06/2018 tarihinde yayımlanmıştır....

Vergi Sirküleri 78: Yayımlanan 18 No'lu KDV Tebliği ile Birçok Konuda Düzenlemeler Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 05.06.2018 SİRKÜLER NO : 2018/78 YAYIMLANAN 18 NO'LU KDV TEBLİĞİ ILE BIRÇOK KONUDA DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR (Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 18 Sıra No’lu Teb...

Vergi Sirküleri 77 : Muhtasar Beyanname ile SGK Prim Bildirgesinin Birleştirilmesi Uygulamasına Geçiş Süresi 1 Ekim 2018 Tarihine Uzatılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 29.05.2018 SİRKÜLER NO : 2018/77 MUHTASAR BEYANNAME İLE SGK PRİM BİLDİRGESİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ UYGULAMASINA GEÇİŞ SÜRESİ 1 EKİM 2018 TARİHİNE UZATILMIŞTIR (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 1 Sıra No...

Vergi Sirküleri 76 : 7143 Sayılı Vergi Affı ve Yapılandırma Kanununa İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 28.05.2018 SİRKÜLER NO : 2018/76 7143 SAYILI VERGİ AFFI VE YAPILANDIRMA KANUNUNA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR (Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Gene...

Vergi Sirküleri 75 :Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanım Zorunluluğuna Geçiş Süreleri Uzatılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 25.05.2018 SİRKÜLER NO : 2018/75 YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANIM ZORUNLULUĞUNA GEÇIŞ SÜRELERI UZATILMIŞTIR (Vergi Usul Kanunu 498 Seri No’lu Genel Tebliği, 25/5/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.)...

Vergi Sirküleri 74 : İmalat Sanayinde veya Ar-Ge Faaliyetinde Kullanılan Makina ve Techizatın Amortisman Uygulamasına İliskin VUK Tebliği Yayımlanmıstır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 25.05.2018 SİRKÜLER NO : 2018/74 İMALAT SANAYİNDE VEYA AR-GE FAALİYETİNDE KULLANILAN MAKİNA VE TEÇHİZATIN AMORTİSMAN UYGULAMASINA ILIŞKIN VUK TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR (Vergi Usul Kanunu 497...

Vergi Sirküleri 73 : Süreklilik Arz Eden İmha İşlemlerine Konu Emtianın Değerlenmesine İlişkin VUK Tebligi Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 25.05.2018 SİRKÜLER NO : 2018/73 SÜREKLILIK ARZ EDEN İMHA İŞLEMLERINE KONU EMTIANIN DEĞERLENMESINE ILIŞKIN VUK TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR (Vergi Usul Kanunu 496 Seri No’lu Genel Tebliği, 25/5/2018 Tarihind...

Vergi Sirküleri 72 :Yurtdışından Getirilerek Sermaye Olarak Konulan Yabancı Paraların Kur Farklarının Vergilendirilmemesine İlişkin VUK Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 25.05.2018 SİRKÜLER NO : 2018/72 YURTDIŞINDAN GETIRILEREK SERMAYE OLARAK KONULAN YABANCI PARALARIN KUR FARKLARININ VERGILENDIRILMEMESINE ILIŞKIN VUK TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR (Vergi Usul Kanunu 495 Seri N...

Vergi Sirküleri 71 : Elektronik Belge Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Belgelerin Kâğıt Olarak Düzenlenebileceği Haller Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 25.05.2018 SİRKÜLER NO : 2018/71 ELEKTRONIK BELGE OLARAK DÜZENLENME ZORUNLULUĞU GETIRILEN BELGELERIN KÂĞIT OLARAK DÜZENLENEBILECEĞI HALLER BELIRLENMIŞTIR (Vergi Usul Kanunu 494 Seri No’lu Genel Tebliği...

Vergi Sirküleri 70 : 15 No’lu Kurumlar Vergisi Kanunu Tebliği Yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 25.05.2018 SİRKÜLER NO : 2018/70 15 NO’LU KURUMLAR VERGISI KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR (Kurumlar Vergisi 15 Seri No’lu Tebliği, 25/5/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.) Yayımlanan Kurumlar Vergisi K...

Vergi Sirküleri 69 : Bilanço Aktifinde Yer alan Gayrimenkullere Enflasyon Değerlemesi Yapılabilme İmkanı Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 25.05.2018 SİRKÜLER NO : 2018/69 BILANÇO AKTIFINDE YERALAN GAYRIMENKULLERE ENFLASYON DEĞERLEMESI YAPILABILME IMKANI GETIRILMIŞTIR (7144 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 25/...

Vergi Sirküleri 68 : Hurdaya Çıkarılacak Araç İçin ÖTV Terkin Uygulaması İle Konutlarda Üretilip Satılacak Enerjiye İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 21.05.2018 SİRKÜLER NO : 2018/68 HURDAYA ÇIKARILACAK ARAÇ İÇİN ÖTV TERKIN UYGULAMASI ILE KONUTLARDA ÜRETILIP SATILACAK ENERJIYE ILIŞKIN BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANMIŞTIR. (2018/11750 Sayılı Baka...

Vergi Sirküleri 67 : İşyerlerının Teslımlerınde De 31/10/2018 Tarıhıne Kadar %8 KDV Uygulanacaktır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 18.05.2018 SİRKÜLER NO : 2018/67 İŞYERLERININ TESLIMLERINDE DE 31/10/2018 TARIHINE KADAR %8 KDV UYGULANACAKTIR. (2018/11750 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 18/5/2018 Tarihinde Yayımlanm...

Vergi Sirküleri 66 : 7143 Sayılı Af Kanununun Ortak Hükümler’ine İlişkin Açıklamalar

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 18.05.2018 SİRKÜLER NO : 2018/66 7143 SAYILI AF KANUNUNUN ORTAK HÜKÜMLER’İNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmas...

Vergi Sirküleri 65 : 7143 Sayılı Kanun Kapsamında İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Ve Varlık Barışı

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 18.05.2018 SİRKÜLER NO : 2018/65 7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ VE VARLIK BARIŞI (7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda...

Vergi Sirküleri 64 : 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Matrah ve Vergi Artırımı’na İliskin Acıklamalar

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 18.05.2018 SİRKÜLER NO : 2018/64 7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI’NA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun...

Vergi Sirküleri 63 : 7143 Sayılı Kanun Kapsamında İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan Alacaklara İlişkin Açıklamalar

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 18.05.2018 SİRKÜLER NO : 2018/63 7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN ALACAKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Ka...

Vergi Sirküleri 62 : 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar’a İlişkin Açıklamalar

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 18.05.2018 SİRKÜLER NO : 2018/62 7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KESINLEŞMEMIŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN ALACAKLAR’A ILIŞKIN AÇIKLAMALAR (7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmas...

Vergi Sirküleri 61 : 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Vadesinde Ödenmemis Alacaklar Yeniden Yapılandırılmakta ve Ödeme Kolaylıgı Sağlanmaktadır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 18.05.2018 SİRKÜLER NO : 2018/61 7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA VADESİNDE ÖDENMEMİŞ ALACAKLAR YENİDEN YAPILANDIRILMAKTA VE ÖDEME KOLAYLIĞI SAĞLANMAKTADIR (7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandı...

Vergi Sirküleri 60 :7143 Sayılı Kanun İle Vergi, SGK Ve Diğer Kamu Borçlarına İlişkin Af Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 18.05.2018 SİRKÜLER NO : 2018/60 7143 SAYILI KANUN İLE VERGİ, SGK VE DİĞER KAMU BORÇLARINA İLİŞKİN AF GETİRİLMİŞTİR. (7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda D...

Vergi Sirküleri 59 : Akaryakıt Fiyatlarındaki Artısa Göre OTV Tutarlarının Düşürülmesine İliskin Karar Yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 17.05.2018 SİRKÜLER NO : 2018/59 AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ ARTIŞA GÖRE ÖTV TUTARLARININ DÜŞÜRÜLMESİNE İLİŞKİN KARAR YAYIMLANMIŞTIR (2018/11818 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 17/05/2018 Tarihinde Yayımla...

Vergi Sirküleri 58 : ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 14.05.2018 SİRKÜLER NO : 2018/58 ÖTV (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR (ÖTV II Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 4 Seri No’lu Tebliğ,...

Vergi Sirküleri 57 : KDV İstisnası Ve Yükseltilmiş Amortisman Oranı Uygulanacak İmalat Sanayinde Kullanılan Makina ve Teçhizat Listesi Belirlenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 07.05.2018 SİRKÜLER NO : 2018/57 KDV İSTİSNASI VE YÜKSELTİLMİŞ AMORTİSMAN ORANI UYGULANACAK İMALAT SANAYİNDE KULLANILAN MAKİNA VE TEÇHİZAT LİSTESİ BELİRLENMİŞTİR (2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu ...

Vergi Sirküleri 56 : Kreş Yardımı Oranı ve Bazı Ürünlerde ÖTV Artışı Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 07.05.2018 SİRKÜLER NO : 2018/56 KREŞ YARDIMI ORANI VE BAZI ÜRÜNLERDE ÖTV ARTIŞI YAPILMIŞTIR (2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 07/04/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.) Yayımlanan Bakanlar Kuru...

Vergi Sirküleri 55 : Konut Teslimlerinde KDV Oranı Ve Tapu Harcı Düşürülmüştür.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 07.05.2018 SİRKÜLER NO : 2018/55 KONUT TESLİMLERİNDE KDV ORANI VE TAPU HARCI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR (2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 07/04/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.) ...

Vergi Sirküleri 54 : ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 12.04.2018 SİRKÜLER NO : 2018/54 ÖTV (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR (ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 3 Seri No’lu Tebl...

Vergi Sirküleri 53 : Konfeksiyon Sektöründe Ortaya Çıkan Kırpıntıların Teslimi KDV’den İstisna Edilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 11.04.2018 SİRKÜLER NO : 2018/53 KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE ORTAYA ÇIKAN KIRPINTILARIN TESLİMİ KDV’DEN İSTİSNA EDİLMİŞTİR Mevcut uygulamada metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının te...

Vergi Sirküleri 52 : Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Olarak Dağıtılan Kar Paylarına Kaynak Teşkil Eden İşlemlerde KDV İndirimi

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 11.04.2018 SİRKÜLER NO : 2018/52 TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ OLARAK DAĞITILAN KAR PAYLARINA KAYNAK TEŞKİL EDEN İŞLEMLERDE KDV İNDİRİMİ KDV Kanunu’nun 30/d maddesi uyarınca transfer fiyatı u...

Vergi Sirküleri 51 : Zayi Olan Mallarda KDV Indirimi

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 10.04.2018 SİRKÜLER NO : 2018/51 ZAYİ OLAN MALLARDA KDV İNDİRİMİ KDV Kanunu’nun 30/c maddesi gereği deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilân ettiği yerlerdeki yangı...

Vergi Sirküleri 50 : Değersiz Alacak ve KDV İndirimi

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 10.04.2018 SİRKÜLER NO : 2018/50 DEĞERSİZ ALACAK VE KDV İNDİRİMİ 7104 Sayılı Yasa ile KDV Kanununun 29/4. maddesinde değişiklik yapılmış; Vergi Usul Kanunu’nun ( VUK ) 322. maddesine göre değersiz alaca...

Vergi Sirküleri 49: KDV İndiriminde “ Takvim Yılı Sartı ” Değistirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 10.04.2018 SİRKÜLER NO : 2018/49 KDV İNDİRİMİNDE “ TAKVİM YILI ŞARTI ” DEĞİŞTİRİLMİŞTİR KDV Kanunu’nun 29/3. maddesi gereği; KDV’de indirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmama...

Vergi Sirküleri 48: İkinci El Araçlar İle Gayrimenkuller İçin KDV 'de Özel Matrah

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 10.04.2018 SİRKÜLER NO : 2018/48 İKİNCİ EL ARAÇLAR İLE GAYRİMENKULLER İÇİN KDV ‘DE ÖZEL MATRAH İkinci El motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle uğraşan mükellefler için; - KDV mükellefi olmaya...

Vergi Sirküleri 47: Proje Bazlı Teşvik Sistemi Uygulaması Hakkında Bilinmesi Gerekenler

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 10.04.2018 SİRKÜLER NO : 2018/47 PROJE BAZLI TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMASI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER Proje Bazlı Teşvik Sisteminin ilk uygulaması bu gün Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kamuoyu ile p...

Vergi Sirküleri 46 : Adi Ortaklıkların Sermaye Şirketine Dönüşmesinde KDV Uygulanmayacaktır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 09.04.2018 SİRKÜLER NO : 2018/46 ADİ ORTAKLIKLARIN SERMAYE ŞİRKETİNE DÖNÜŞMESİNDE KDV UYGULANMAYACAKTIR Gelir Vergisi Kanunu’nun 81. Maddesine göre; kazancı bilanço esasına göre tespit edilen ferdi bir ...

Vergi Sirküleri 45 : Müfettişlerce Yapılacak KDV İncelemeleri İle Diğer Vergi İncelemelerinde “ Süre Sınırlaması “

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 09.04.2018 SİRKÜLER NO : 2018/45 MÜFETTİŞLERCE YAPILACAK KDV İNCELEMELERİ İLE DİĞER VERGİ İNCELEMELERİNDE “ SÜRE SINIRLAMASI “ 7104 sayılı torba yasa ile Vergi Usul Kanunu’nun 140-1/6’ıncı ma...

Vergi Sirküleri 44 : Ticari Plaka Satışları Gelir Vergisinden İstisna Olup Harca Tabi Olacaktır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 09.04.2018 SİRKÜLER NO : 2018/44 TİCARİ PLAKA SATIŞLARI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA OLUP HARCA TABİ OLACAKTIR 7104 sayılı torba yasa ile Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80. Maddesinde yapılan değişiklik...

Vergi Sirküleri 43 : İşletme Hesabı Esasında Vergilendirilenler İle Serbest Meslek Erbabı İçin Gelir Vergisi ve KDV’de Yeni Rejim: “ Hasılat Esaslı Vergilendirme ”

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 09.04.2018 SİRKÜLER NO : 2018/43 İŞLETME HESABI ESASINDA VERGİLENDİRİLENLER İLE SERBEST MESLEK ERBABI İÇİN GELİR VERGİSİ VE KDV’DE YENİ REJİM: “ HASILAT ESASLI VERGİLENDİRME ” 7104 sayılı torba yasa...

Vergi Sirküleri 42 : Teknoloji Geliştirme Bölgeleri İle İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyette Bulunanlar İçin KDV İndirimi

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 09.04.2018 SİRKÜLER NO : 2018/42 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ İLE İHTİSAS TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN KDV İNDİRİMİ KDV Kanunu’nun Geçici 20. Maddesi gereği; 4691 sayıl...

Vergi Sirküleri 41 : KDV İstisnası Nedeniyle Özel Okullarca Verilen Bedelsiz Eğitim ve Öğretim Hizmetleri İle Bağış - Yardımlarda ve Diğer Bazı Teslim ve Hizmetlerde KDV İndirimi İmkanı

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 09.04.2018 SİRKÜLER NO : 2018/41 KDV İSTİSNASI NEDENİYLE ÖZEL OKULLARCA VERİLEN BEDELSİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ İLE BAĞIŞ - YARDIMLARDA VE DİĞER BAZI TESLİM VE HİZMETLERDE KDV İNDİRİMİ İMKANI ...

Vergi Sirküleri 40 : 2019 Yılında İmalatçı İhracatçılar İçin Götürü KDV İadesi Sistemi

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 09.04.2018 SİRKÜLER NO : 2018/40 2019 YILINDA İMALATÇI İHRACATÇILAR İÇİN GÖTÜRÜ KDV İADESİ SİSTEMİ 7104 sayılı torba yasa ile ihracat işlemlerinde KDV iadesi yöntemi farklılaştırılmaktadır. Mevcut siste...

Vergi Sirküleri 39 : “Devreden KDV” nin Topyekün İade Edilmesi Yerine Belli Koşullarda “ Gider Yazılması ” Esası Benimsenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 09.04.2018 SİRKÜLER NO : 2018/39 “DEVREDEN KDV” NİN TOPYEKÜN İADE EDİLMESİ YERİNE BELLİ KOŞULLARDA “ GİDER YAZILMASI ” ESASI BENİMSENMİŞTİR 7104 sayılı Yasanın tasarısında devreden KDV’nin mükelle...

Vergi Sirküleri 38 : Yabancılara Verilen Sağlık Hizmetlerinde KDV İstisnası

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 06.04.2018 SİRKÜLER NO : 2018/38 YABANCILARA VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİNDE KDV İSTİSNASI (7104 Sayılı Kanun, 06/04/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.) 7104 Sayılı Yasa ile KDV Kanunu’nun 13. Maddesine (...

Vergi Sirküleri 37 : Bağışta Bulunacaklara Yapılan Teslim Ve Hizmetlerde Kdv İstisnası

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 06.04.2018 SİRKÜLER NO : 2018/37 BAĞIŞTA BULUNACAKLARA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE KDV İSTİSNASI (7104 Sayılı Kanun, 06/04/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.) 7104 Sayılı Yasa ile KDV Kanunu’nun 13. ...

Vergi Sirküleri 36 : Türkiyeden Gümrüksüz Satıs Mağazalarına Yapılacak Satışlar Kdv Ve Ötv Kanunu Açısından İhracat Olarak Kabul Edilecektir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 06.04.2018 SİRKÜLER NO : 2018/36 TÜRKİYEDEN GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YAPILACAK SATIŞLAR KDV VE ÖTV KANUNU AÇISINDAN İHRACAT OLARAK KABUL EDİLECEKTİR (7104 Sayılı Kanun, 06/04/2018 Tarihinde Ya...

Vergi Sirküleri 35 : Müzayede Mahallinde Yapılan Satışlar İle Fazla Ve Yersiz Ödenen KDV’nin İadesi

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 06.04.2018 SİRKÜLER NO : 2018/35 MÜZAYEDE MAHALLİNDE YAPILAN SATIŞLAR İLE FAZLA VE YERSİZ ÖDENEN KDV’NİN İADESİ (7104 Sayılı Kanun, 06/04/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.) 7104 sayılı yasa ile ...

Vergi Sirküleri 34 : İndirimli Oranda KDV İadesinin Kapsamı Genişletilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 06.04.2018 SİRKÜLER NO : 2018/34 İNDİRİMLİ ORANDA KDV İADESİNİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR (7104 Sayılı Kanun, 06/04/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.) 7104 sayılı yasa ile yapılan değişiklik sonucu; in...

Vergi Sirküleri 33 : Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde Müteahhitin Ve Arsa Sahibinin Teslimleri KDV Kanunu Kapsamında Trampa Sayılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 06.04.2018 SİRKÜLER NO : 2018/33 ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE MÜTEAHHİTİN VE ARSA SAHİBİNİN TESLİMLERİ KDV KANUNU KAPSAMINDA TRAMPA SAYILMIŞTIR (7104 Sayılı Kanun, 06/04/2018 Tarihinde Yayımlan...

Vergi Sirküleri 32 : 7104 Sayılı Torba Vergi Yasası Yürürlüğe Girmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 06.04.2018 SİRKÜLER NO : 2018/32 7104 SAYILI TORBA VERGİ YASASI YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR Kamuoyunda torba yasa olarak adlandırılan 7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Ve Bazı Kanunlar İle 178 Sayılı Kanun...

Vergi Sirküleri 31 : 7103 Sayılı Torba Kanunla Getirilen Düzenlemeyle Sporcu Ücretlerinden Yapılan Stopaj İade Edilecektir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 28.03.2018 SİRKÜLER NO : 2018/31 7103 SAYILI TORBA KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEMEYLE SPORCU ÜCRETLERİNDEN YAPILAN STOPAJ İADE EDİLECEKTİR (7103 Sayılı Kanun, 27/03/2018 Tarihinde 2. Mükerrer Resmi Gazet...

Vergi Sirküleri 30 : 7103 Sayılı Torba Kanunla Elektrik Motorlu Taşıtların Vergilendirilmesi Düzenlenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 28.03.2018 SİRKÜLER NO : 2018/30 7103 SAYILI TORBA KANUNLA ELEKTRİK MOTORLU TAŞITLARIN VERGİLENDİRİLMESİ DÜZENLENMIŞTIR (7103 Sayılı Kanun, 27/03/2018 Tarihinde 2. Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanmışt...

Vergi Sirküleri 29 : 7103 Sayılı Torba Kanunla Özel Tüketim Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 28.03.2018 SİRKÜLER NO : 2018/29 7103 SAYILI TORBA KANUNLA ÖZEL TÜKETIM VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER (7103 Sayılı Kanun, 27/03/2018 Tarihinde 2. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) ...

Vergi Sirküleri 28 : 7103 Sayılı Torba Kanunla 6183 Sayılı Kanun Ve Harçlar Kanununda Yapılan Değişiklikler

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 28.03.2018 SİRKÜLER NO : 2018/28 7103 SAYILI TORBA KANUNLA 6183 SAYILI KANUN VE HARÇLAR KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER (7103 Sayılı Kanun, 27/03/2018 Tarihinde 2. Mükerrer Resmi Gazetede Ya...

Vergi Sirküleri 27 : 7103 Sayılı Torba Kanunla Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 28.03.2018 SİRKÜLER NO : 2018/27 7103 SAYILI TORBA KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER (7103 Sayılı Kanun, 27/03/2018 Tarihinde 2. Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.) ...

Vergi Sirküleri 26 : 7103 Sayılı Torba Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 28.03.2018 SİRKÜLER NO : 2018/26 7103 SAYILI TORBA KANUNLA KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER (7103 Sayılı Kanun, 27/03/2018 Tarihinde 2. Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.) Yayı...

Vergi Sirküleri 25 : 7103 Sayılı Torba Kanunla Vergi Usul Kanununda Yapılan Değisiklikler

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 28.03.2018 SİRKÜLER NO : 2018/25 7103 SAYILI TORBA KANUNLA VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER (7103 Sayılı Kanun, 27/03/2018 Tarihinde 2. Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.) Yayımlanan...

Vergi Sirküleri 24 : 7103 Sayılı Torba Kanunla Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 28.03.2018 SİRKÜLER NO : 2018/24 7103 SAYILI TORBA KANUNLA GELİR VERGİSİ KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER (7103 Sayılı Kanun, 27/03/2018 Tarihinde 2. Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanmıştır) Yayımlanan...

Vergi Sirküleri 23 : Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borç Yapılandırmasına İlişkin Tahsilat Genel Tebliği Yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 26.03.2018 SİRKÜLER NO : 2018/23 VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇ YAPILANDIRMASINA İLİŞKİN TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR (Tahsilat Genel Tebliği Seri:A Sıra No:1’de Değişiklik Yapı...

Vergi Sirküleri 21 : Turist Getiren A Grubu Seyehat Acentalarına Destek Uygulaması 2018 Yılında Da Devam Edecektir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 13.03.2018 SİRKÜLER NO : 2018/21 TURIST GETIREN A GRUBU SEYEHAT ACENTALARINA DESTEK UYGULAMASI 2018 YILINDA DA DEVAM EDECEKTIR (2017/11501 ve 2017/11507 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararları , 13/03/20...

Vergi Sirküleri 20 : 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirlmesi Kanunu İle Bazı Vergi Kanunlarında Da Değişiklikler Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 12.03.2018 SİRKÜLER NO : 2018/20 7099 SAYILI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRLMESİ KANUNU İLE BAZI VERGİ KANUNLARINDA DA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR (7099 Sayılı Kanun, 10/03/2018 Tarihinde Resmi Gazete...

Vergi Sirküleri 19 : İnteraktif Vergi Dairesine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 28.02.2018 SİRKÜLER NO : 2018/19 İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİNE İLİŞİKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR (Vergi Usul Kanunu 492 Sıra No’lu Genel Tebliği, 28/02/2018 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır) Yayım...

Vergi Sirküleri 18 : Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 26.02.2018 SİRKÜLER NO : 2018/18 VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ HAKKINDA BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANMIŞTIR (2018/11284 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 24/02/2018 Tarihinde Resm...

Vergi Sirküleri 17 : OTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliginde Degisikik Yapan 2 No’lu Teblig Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 15.02.2018 SİRKÜLER NO : 2018/17 ÖTV (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKİK YAPAN 2 NO’LU TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR (ÖTV I Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmas...

Vergi Sirküleri 16: 17 Seri No’lu KDV Tebliği Yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 31.01.2018 SİRKÜLER NO : 2018/16 17 SERİ NO’LU KDV TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR (KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 17 Seri No’lu Tebliğ, 31/01/2018 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanm...

Vergi Sirküleri 15 : Türkiye'de Yerleşik Kişilerin Döviz Kredisi Kullanımına İlişkin 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmış Ve Karara İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 26.01.2018 SİRKÜLER NO : 2018/15 TÜRKİYE'DE YERLEŞİK KİŞİLERİN DÖVİZ KREDİSİ KULLANIMINA İLİŞKİN 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞ VE KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR (2018/11185 Sayılı Ba...

Vergi Sirküleri 14 : 2017 Yıl Sonu Değerlemesinde Esas Alınacak Kurlar Belirlenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 25.01.2018 SİRKÜLER NO : 2018/14 2017 YIL SONU DEĞERLEMESİNDE ESAS ALINACAK KURLAR BELİRLENMİŞTİR (491 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği, 25/01/2018 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır) Bilindi...

Vergi Sirküleri 13 :ÖTV (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişikler Yapılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 04.01.2018 SİRKÜLER NO : 2018/13 ÖTV (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR (ÖTV III Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 1 Seri No’...

Vergi Sirküleri 12 : Yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı İle Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklikler Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 03.01.2018 SİRKÜLER NO : 2018/12 YAYIMLANAN BAKANLAR KURULU KARARI İLE BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR (2017/11176 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 1/1/2018 Tarihinde Resmi Gazete’d...

Vergi Sirküleri 11 :Fatih Projesi Ve Ön Ödemeli Haberleşme Hizmetlerine İlişkin Düzenlemeler İçeren Özel İletişim Vergisi Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 03.01.2018 SİRKÜLER NO : 2018/11 FATİH PROJESİ VE ÖN ÖDEMELİ HABERLEŞME HİZMETLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇEREN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. (Özel İletişim Vergisi 16 Seri No’lu ...

Vergi Sirküleri 10 : Fatih Projesine Ve Ön Ödemeli Haberleşme Hizmetlerine İlişkin Düzenlemeler İçeren KDV Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 03.01.2018 SİRKÜLER NO : 2018/10 FATİH PROJESİNE VE ÖN ÖDEMELİ HABERLEŞME HİZMETLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇEREN KDV TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR (Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişik...

Vergi Sirküleri 09 : İndirimli Oranda KDV İadesi İçin 2018 Yılı Sınırı 11.400-TL Olarak Belirlenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 03.01.2018 SİRKÜLER NO : 2018/09 İNDİRİMLİ ORANDA KDV İADESİ İÇİN 2018 YILI SINIRI 11.400-TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR (Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılasına Dair 16 Seri...

Vergi Sirküleri 08 : 2018 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları %14,47 Oranında Artırılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2018 SİRKÜLER NO : 2018/08 2018 YILINDA UYGULANACAK HARÇ TUTARLARI %14,47 ORANINDA ARTIRILMIŞTIR (80 No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği, 29/12/2017 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır) 01/...

Vergi Sirküleri 07 : 2018 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2018 SİRKÜLER NO : 2018/07 2018 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFESİ BELİRLENMİŞTİR ( 49 No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği, 29/12/2017 Tarihinde Resmi ...

Vergi Sirküleri 06 : 2018 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2018 SİRKÜLER NO : 2018/06 2018 YILINDA UYGULANACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI BELİRLENMİŞTİR ( 50 No’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği 29/12/2016 Tarihli Resmi Gazete’de Yay...

Vergi Sirküleri 05: 2018 Yılında Uygulanacak Veraset Ve İntikal Vergisi İstisna Tutarları İle Vergi Tarifesi Belirlendi.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2018 SİRKÜLER NO : 2018/05 2018 YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTIKAL VERGISI İSTİSNA TUTARLARI İLE VERGİ TARİFESİ BELİRLENDİ ( 49 Nolu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğ’i, 29/...

Vergi Sirküleri 04 : 2018 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları İle Maktu Vergi Tutarları Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2018 SİRKÜLER NO : 2018/03 2018 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ ORANLARI İLE MAKTU VERGİ TUTARLARI BELİRLENMİŞTİR ( 62 Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği, 29/12/2017 Tarihinde Resmi Ga...

Vergi Sirküleri 03 : 2018 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük Ve Özel Usulsüzlük Cezalarının Tutarları İle Diğer Miktarlar %14,47 Oranında Artırılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2018 SİRKÜLER NO : 2018/03 2018 YILINDA UYGULANACAK USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ TUTARLARI İLE DİĞER MİKTARLAR %14,47 ORANINDA ARTIRILMIŞTIR ( 490 No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Teb...

Vergi Sirküleri 02: Gelir Vergisi Kanunu’na Göre 2018 Yılı Gelirlerine Uygulanacak İndirim Ve İstisna Tutarları Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2018 SİRKÜLER NO : 2018/02 GELİR VERGİSİ KANUNU’NA GÖRE 2018 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK İNDİRİM VE İSTİSNA TUTARLARI BELİRLENMİŞTİR ( 302 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 29/12/2017 Tarihind...

Vergi Sirküleri 01 : 2018 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2018 SİRKÜLER NO : 2018/01 2018 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ YAYIMLANMIŞTIR ( 302 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 29/12/2017 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır )...