Hukuk Sirküleri

Hukuk Sirküleri 07: Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına ilişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun

HUKUK SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 24.12.2018 SİRKÜLER NO : 2018/07 ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ HAKKINDA KANUN Abonelik Sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin ifası amacıyla...

Hukuk Sirküleri 06 : Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında

HUKUK SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.10.2018 SİRKÜLER NO : 2018/06 FİNANSAL SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansma...

Hukuk Sirküleri 05: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

HUKUK SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 17.09.2018 SİRKÜLER NO : 2018/05 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 376’NCI MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ Sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında uy...

Hukuk Sirküleri 04 : 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklara İlişkin Başvuru Süresi

HUKUK SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 26.07.2018 SİRKÜLER NO : 2018/04 KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN ALACAKLARA İLİŞKİN BAŞVURU SÜRESİ 7143 Sayılı Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanu...

Hukuk Sirküleri 03 : 7099 Sayılı Torba Yasa İle 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Yapılan Düzenlemeler

HUKUK SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 16.03.2018 SİRKÜLER NO : 2018/03 7099 SAYILI TORBA YASA İLE 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU, 6750 SAYILI TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU VE 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL S...

Hukuk Sirküleri 02: 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Ve “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği” İle Getirilen Düzenlemeler

HUKUK SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 06.02.2018 SİRKÜLER NO : 2018/02 “6325 SAYILI HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU” VE “HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU YÖNETMELİĞİ” İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER Yürürlükte olan “6...

Hukuk Sirküleri 01: 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu İle Getirilen Düzenlemeler

HUKUK SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 06.02.2018 SİRKÜLER NO : 2018/01 7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 25/10/2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. İş ...