Vergi Sirküleri 12 : Mevduat Hesaplarında Farklı Vadeye Farklı Stopaj Oranı

Vergi Sirküleri 12 : Mevduat Hesaplarında Farklı Vadeye Farklı Stopaj Oranı


Vergi Sirküleri 12 : Mevduat Hesaplarında Farklı Vadeye Farklı Stopaj Oranı

SİRKÜLER

SİRKÜLER TARİHİ     : 03.01.2013
SİRKÜLER NO            : 2013/12

 

MEVDUAT  HESAPLARINDA FARKLI VADEYE FARKLI STOPAJ ORANI

( 2012/4116 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 01.01. 2013 Tarihinde Yayımlanmıştır)

Anilan Bakanlar Kurulu Kararının 3. maddesiyle Gelir Vergisi Kanunun Geçici 67. maddesine ekleme yapılmış ve mevduatta farklı vadeye farklı oranlarda faiz stopajı uygulamasına geçilmiştir.

 

Gelir Vergisi Kanununun 75/2 maddesinin (7) ve (12) numaralı bentlerinde yazılı mevduat faizleri ile katılım bankalarınca ödenen kar paylarından aşağıda gösterilen oranlarda gelir vergisi stopajı yapılacaktır.

 

Stopaj uygulaması 2 Ocak 2013 tarihinden itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylan ile yine 2 Ocak 2013 tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylan için geçerlidir.

 

1-   Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından;

-Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda

%18

-1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda

%15

-1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

%13

 

2-   Mevduat faizlerinden;

 

-Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda

%15

-1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda

%12

-1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

%10

 

3-   Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından;

 

-Vadesiz, İhbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli  hesap

%15

-1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda

%12

-1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

%10

Bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına yürütülen faizler için bu stopajlar yapılmayacaktır.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.