Vergi Sirküleri 2016/98 : 2017 Yılında Emlak Vergisi Hesaplamasında Uygulanacak Artış Oranı %3,83 Olarak Belirlenmiştir

Vergi Sirküleri 2016/98 : 2017 Yılında Emlak Vergisi Hesaplamasında Uygulanacak Artış Oranı %3,83 Olarak Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 27.12.2016

SİRKÜLER NO : 2016/98
 

2017 YILINDA EMLAK VERGİSİ HESAPLAMASINDA UYGULANACAK ARTIŞ ORANI %3,83 OLARAK BELİRLENMİŞTİR

( 70 Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğ’i Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır )

Öteden beri emlak vergisi mükellefi olanların 2017 yılı bina, arsa ve arazi vergi değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı %3,83 (üç virgül seksenüç) olarak tespit edilmiştir.

Bilindiği üzere 2016 yılı ve önceki yıllarda mükellef olanların 2017 yılına ait emlak vergi değerleri 2016 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranı olan %3,83 (üç virgül seksen üç) oranında artırılması suretiyle hesaplanacaktır.

2017 yılı itibarıyla mükellef olacakların emlak vergi değerleri ise takdir komisyonlarınca 2013 yılında takdir edilen ve 2014 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri ile 2014 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%10,11/2=) %5,055 (beş virgül sıfır elli beş) nispetinde artırılması suretiyle bulunacak 2015 yılı değeri ile 2015 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%5,58/2=) %2,79 (iki virgül yetmiş dokuz) nispetinde artırılması suretiyle bulunacak 2016 yılı değeri ile 2016 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranı olan %3,83 (üç virgül seksen üç) nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınacaktır.

Ayrıca ilgili Tebliğ düzenlemesi ile 2017 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2017 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespitine ilişkin hususlarda örneklerle açıklamalar yapılmıştır.

70 No’lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.