Vergi Sirküleri 23: Vadesi Geçmiş Amme Alacağı Olarak Dikkate Alınacak Tutarlarda Alt Sınır 5.000 TL'ye Yükseltilmiştir

Vergi Sirküleri 23: Vadesi Geçmiş Amme Alacağı Olarak Dikkate Alınacak Tutarlarda Alt Sınır 5.000 TL'ye Yükseltilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 03.03.2020

SİRKÜLER NO : 2020/23

 

VADESİ GEÇMİŞ AMME ALACAĞI OLARAK DİKKATE ALINACAK TUTARLARDA ALT SINIR 5.000 TL’YE YÜKSELTİLMİŞTİR.

(Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No:1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:A  12 Sıra No’lu Tebliğ,  03/03/2020 tarihinde yayımlanmıştır)

Yayımlanan Tebliğ ile Seri:A Sıra No:12 Tahsilat Genel Tebliği ile 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesinin vermiş olduğu yetki çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanı tarafından;

  • Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge arama zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlarca yapılacak ödemelerde alt sınır olarak belirlenen 2.000,- liralık ödeme tutarı 5.000,-liraya yükseltilmiştir.
  • Ödeme/işlemler sırasında vadesi geçmiş borç olarak dikkate alınacak alacak türlerinin toplam tutarı için alt sınır olarak belirlenen 2.000,- liralık borç tutarı da 5.000,-liraya yükseltilmiştir.

Tebliğ, 03/03/2020 Tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir..

 

 (Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No:1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:A  12 Sıra No’lu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız

 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.