Vergi Sirküleri 05: E-arşiv Uygulamasına Dahil Olmayan Mükelleflerce GİB E-belge Portalı Üzerinden Düzenlenecek 5.000/ 30.00 TL Ve Üzeri E-arşiv Faturaları İçin 7 Günlük Uygulamaya Uyum Süresi Bulunmaktadır

Vergi Sirküleri 05: E-arşiv Uygulamasına Dahil Olmayan Mükelleflerce GİB E-belge Portalı Üzerinden Düzenlenecek 5.000/ 30.00 TL Ve Üzeri E-arşiv Faturaları İçin 7 Günlük Uygulamaya Uyum Süresi Bulunmaktadır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 06.01.2020

SİRKÜLER NO : 2020/05
 

E-ARŞIV UYGULAMASINA DÂHİL OLMAYAN MÜKELLEFLERCE GİB E-BELGE PORTALI ÜZERİNDEN DÜZENLENECEK 5.000 / 30.000 TL VE ÜZERI E-ARŞIV FATURALARI İÇİN 7 GÜNLÜK UYGULAMAYA UYUM SÜRESİ BULUNMAKTADIR

 (Vergi Usul Kanunu 509 Sıra No’lu Tebliği, 19/10/2019 tarihinde yayımlanmıştır.)

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-Belge düzenleme portalı üzerinden yayımladığı duyuru ile  e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayanlarca, 01/01/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde söz konusu faturaların “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portalı üzerinden düzenlenmesine ilişkin olarak 7 günlük uygulamaya uyum süreleri olduğu hatırlatılmıştır.

Bilindiği üzere, 509 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği’nin “IV.2.4.3. e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar” başlıklı bölümü ile faaliyeti gereği fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflerden, e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayanlarca, 01/01/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde söz konusu faturaların “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Yine aynı 509 Seri No’lu VUK Tebliği’nin “VIII. Diğer Hususlar” bölümünün 6 ncı paragrafında; “Bu Tebliğe konu e-Belge uygulamalarına dâhil olan mükellefler, uygulamaya dâhil oldukları tarihin içinde bulunduğu ayın (e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamaları için 7 nci günün) sonuna kadar, söz konusu belgeleri kâğıt ortamda da düzenleyebilirler. Ancak aynı işlem için e-Belge veya kâğıt ortamdaki belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir.” hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, Genel Tebliğin ilgili bölümlerinde yapılan açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde;

          1. E-Arşiv uygulamasına dâhil olmayan mükelleflerce Başkanlık e-Belge portali üzerinden düzenlenecek 5.000 / 30.000 TL ve üzeri e-Arşiv Faturalar ile ilgili olarak, mükelleflerin 7 günlük uygulamaya uyum süreleri bulunmaktadır.

  • Dileyen mükellefler 07/01/2020 Salı günü akşam Saat 24:00’e kadar (Çarşamba gününe geçilmeden) bu kapsamda düzenlemeleri gereken e-Arşiv Faturalarını kağıt fatura olarak düzenleyebilirler. Söz konusu süre 30.000 TL’yi aşan ihracat faturalarında da geçerlidir.

          2. E-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamaları haricindeki diğer e-Belge uygulamalarına dâhil olan mükellefler, uygulamaya dâhil oldukları tarihin içinde bulunduğu ayın  sonuna kadar, söz konusu belgeleri kâğıt ortamda da düzenleyebilirler.

 

Vergi Usul Kanunu 509 Sıra No’lu Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

Gelir İdaresi Başkanlığı e-Belge düzenleme portalında yer alan duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.