Vergi Sirküleri 72 : 7061 Sayılı Torba Kanun İle KDV, ÖTV,MTV Ve Gider Vergileri Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

Vergi Sirküleri 72 : 7061 Sayılı Torba Kanun İle KDV, ÖTV,MTV Ve Gider Vergileri Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 05.12.2017

SİRKÜLER NO : 2017/72
 

7061 SAYILI TORBA Kanun İLE KDV, ÖTV,MTV VE GİDER VERGİLERİ KANUNLARINDA yapılan DEĞİŞİKLİKLER

(7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 05/12/2017 Tarihinde yayımlanmıştır.)

Yayımlanan 7061 Sayılı Kanun ile bir çok vergi kanununda da değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu Kanun ile KDV, ÖTV, MTV ve Gider Vergileri Kanunlarında yapılan değişikler kısaca aşağıdaki gibidir:

 

1. KDV KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:

1.1. KDV Kanunu Madde 9 da yapılacak değişikle Türkiyede ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi bulunmayanlar tarafından KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda hizmet sunanlar için KDV beyan ve ödeme yükümlülüğü getirilmiştir. Düzenleme, 01/01/2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

1.2. KDV Kanunu madde 17/4-ç’de yapılacak değişiklikle, Uluslararası roaming hizmetlerinin Türkiye’deki müşterilere yansıtıması KDV istisnası kapsamına alınacaktır. Düzenleme, 01/01/2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

1.3. KDV Kanunu madde 17/4-r’de yapılacak değişiklikle, eskiden sadece “bankalara” borçlu olanların ve kefillerinin yararlanabildiği KDV istisnası genişletilerek “bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine” borçlu olanlarında yararlanabileceği duruma getilmiştir. Düzenleme, 01/01/2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

1.4. KDV Kanunu Geçici Madde 37’de yapılacak değişikle 2017 yılı için, İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlara ilişkin hızlı iade uygulaması, 2018 yılınıda kapsacak şekilde süresi uzatılmıştır. Düzenleme, 05/12/2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

1.5. KDV Kanunu’na eklenen Geçici Madde 38 ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamındaki teslim ve hizmetlere KDV istisnası getirilmiştir. Düzenleme, 05/12/2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

2. ÖTV Kanununda Yapılan Değişiklikler:

2.1. ÖTV Kanunu madde 7. Madde yapılan değişiklikle motor hacmi 1600cc yi aşan taşıtların ÖTV düzenlemesi fiyat grupları itibariyle farklı oranlar belirlenmesi mümkün hale gelmiştir. Düzenleme 1/1/2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

2.2.Ayrıca ÖTV Kanunu 11 ve 12. Maddelerinde yapılan değişikliklerle makaronlarda ÖTV düzenlemesi kapsamına alınmıştır. Düzenleme 05/12/2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

2.3. ÖTV Kanununa Ekli (III) Sayılı Listenin (A) Cetveline aşağıdaki mallar eklenerek ÖTV kapsamına alınmıştır: . Düzenleme 1/1/2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı

(%)

Asgari Maktu Vergi

Tutarı (TL)

20.09

Meyve suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Sebze suları ve Türk Gıda Kodeksine göre % 100 meyve suyu sayılanlar hariç)

10

-

22.02

Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç) (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli gazlı içecekler ile 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13, 2202.91.00.00.00 hariç)

10

-

2202.10.00.00.11

Sade gazozlar

10

-

2202.10.00.00.12

Meyvalı gazozlar

10

-

2202.91.00.00.00

Alkolsüz biralar

10

-

 

2.4. ÖTV Kanununa Ekli (III) Sayılı Listenin (B) Cetveline aşağıdaki mallar eklenerek ÖTV kapsamına alınmıştır: Düzenleme 05/12/2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı

(%)

Asgari Maktu Vergi

Tutarı (TL)

4813.10.00.80.00

Diğerleri (Makaron)

65,25

0,0994

3. MTV Kanununda yapılan değişikliklerle Taşıt değerini esas alan vergileme sistemi 1/1/2018 den itibaren kayıt ve tescil olan taşıtlar için uygulanacaktır. Söz konusu değişiklik sonrası yeni MTV tablosu aşağıdaki şekilde olmuştur:

Motor Silindir Hacmi (cm³)

Taşıt Değeri (TL)

Satır

Numarası

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm³ ve aşağısı

40.000’i aşmayanlar

1

743

518

290

220

78

40.000’i aşıp 70.000’i aşmayanlar

2

817

570

319

242

86

70.000’i aşanlar

3

892

622

348

264

94

1301 - 1600 cm³ e kadar

40.000’i aşmayanlar

4

1.294

970

563

398

153

40.000’i aşıp 70.000’i aşmayanlar

5

1.423

1.067

619

437

168

70.000’i aşanlar

6

1.553

1.164

675

477

183

1601 - 1800 cm³ e kadar

100.000’i aşmayanlar

7

2.512

1.964

1.156

705

274

100.000’i aşanlar

8

2.741

2.142

1.262

770

299

1801 - 2000 cm³ e kadar

100.000’i aşmayanlar

9

3.957

3.048

1.792

1.067

421

100.000’i aşanlar

10

4.317

3.326

1.955

1.164

459

2001 - 2500 cm³ e kadar

125.000’i aşmayanlar

11

5.936

4.309

2.692

1.609

637

125.000’i aşanlar

12

6.476

4.701

2.937

1.755

695

2501 - 3000 cm³ e kadar

250.000’i aşmayanlar

13

8.276

7.200

4.498

2.420

888

250.000’i aşanlar

14

9.029

7.854

4.907

2.640

969

3001 - 3500 cm³ e kadar

250.000’i aşmayanlar

15

12.603

11.340

6.831

3.410

1.251

250.000’i aşanlar

16

13.749

12.371

7.452

3.720

1.365

3501 - 4000 cm³ e kadar

400.000’i aşmayanlar

17

19.815

17.111

10.077

4.498

1.792

400.000’i aşanlar

18

21.617

18.666

10.994

4.907

1.955

4001 cm³ ve yukarısı

475.000’i aşmayanlar

19

32.431

24.320

14.403

6.474

2.512

475.000’i aşanlar

20

35.379

26.531

15.713

7.062

2.741

 

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

4. GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:

4.1 OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDE BSMV İSTİSNASI KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR: Gider Vergileri Kanunun 29’uncu maddesinin birinci fıkrasının (p) bendinde yer alan “Türkiye’de kurulu borsalarda gerçekleştirilen” ibaresi yürürlükten kaldınlarak, işlemin yapıldığı yere bakılmaksızın vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri sonucu lehe alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna edilmiştir. Düzenleme 01/01/2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

4.2 ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLER: Teknolojik gelişmelere bağlı olarak, başta data (internet) olmak üzere elektronik haberleşme hizmetlerinin kullanımı her alanda artmaktadır. Günümüzde elektronik haberleşme hizmetlerinin (konuşma, internet, yayıncılık gibi) aynı iletişim araçları üzerinden birbirinden ayrıştırılamayacak şekilde bağlantılı olarak ya da bir paket halinde sunulması yaygın bir uygulama haline gelmesi gerekçesi ile Gider Vergileri Kanununun 39’uncu maddesinde yapılan düzenleme ile, özel iletişim vergisi oranları her bir hizmet için %7,5 olarak aynı oranda belirlenmiştir. Böylece uygulamada kolaylık sağlanması amaçlanmıştır. Düzenleme 01/01/2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş