SPK Sirkükeri

SPK Sirküleri 2015/06 : Yatırım Hizmetlerinin Belge Ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde Değişiklik (III-45.1.a)

SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 12.11.2015 SPK SİRKULER NO : 2015/06 YATIRIM HİZMETLERİNİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK (III-45.1.a) III-45.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin B...

SPK Sirküleri 2015/05: Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanların Lisanslamasına İlişkin Tebliğde Değişiklik (Vıı-128.7a)

SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 10.07.2015 SPK SİRKULER NO : 2015/05 SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLARIN LİSANSLAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK (VII-128.7a) VII-128.7 sayılı "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar i...

SPK Sirküleri 2015/04: Sermaye Piyasası Kanunu Değişikliği Ve Halka Açılmayı Teşvik Edici Vergi Düzenlemesi

SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 07.04.2015 SPK SİRKULER NO : 2015/04 Sermaye Piyasası Kanunu Değişikliği Ve Halka Açılmayı Teşvik Edici Vergi Düzenlemesi Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan 6637 sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde K...

SPK Sirküleri 2015/03 : Sermaye Yeterliliği Tebliği Değişikliği

SPK SİRKÜLERİ SPK SİRKÜLER TARİHİ : 20.03.2015 SPK SİRKÜLER NO : 2015/03 SERMAYE YETERLİLİĞİ TEBLİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 26.06.1998 tarihli Seri:V, No:34 "Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İli...

SPK Sirküleri 02: Şirketlerin Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Ve Borçlanma Aracı İhraç Eden Şirketlerin Finansal Tablolarının Kamuya Duyurulmasına İlişkin Spk İlke Kararı

SPK SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 03.03.2015 SİRKÜLER NUMARASI : 2015/02 Şirketlerin Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Ve Borçlanma Aracı İhraç Eden Şirketlerin Finansal Tablolarının Kamuya Duyurulmasına İlişkin Spk İlke Kararı Sermaye ...

SPK Sirküleri 2015/01: Pay, Birleşme ve Bölünme, Önemli Nitelikteki İşlemler ve Pay Alım Teklifi Tebliğlerinde Değişiklik

SPK SİRKÜLERİ VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 27.02.2015 VERGİ SİRKÜLER NO : 2015/01 Pay, Birleşme ve Bölünme, Önemli Nitelikteki İşlemler ve Pay Alım Teklifi Tebliğlerinde Değişiklik Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1.a sayılı Pay Tebliği'n...