Hukuk Sirküleri

Hukuk Sirküleri 2015/03: Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Siteleri İle Anonim Şirketlerin Elektronik Genel Kurul Sistemi Düzenlemelirinde Değişiklik

HUKUK SİRKÜLERİ HUKUK SİRKÜLER TARİHİ : 10.03.2015 HUKUK SİRKÜLER NO : 2015/03 SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİ İLE ANONİM ŞİRKETLERİN ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ DÜZENLEMELİRİNDE DEĞİŞİKLİK "Sermaye Şirketlerinin Aça...

Hukuk Sirküleri 2015/02: Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmıştır

Hukuk Sirküleri 2015/02: Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmıştır HUKUK SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 02/03/2015 SİRKÜLER NUMARASI : 2015/02 ANONİM ŞİRKETLERİN...

Hukuk Sirküleri 2015/01: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerde Kriter Değişikliği

Hukuk Sirküleri 2015/01: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerde Kriter Değişikliği HUKUK SİRKÜLERİ HUKUK SİRKÜLER TARİHİ : 02.02.2015 HUKUK SİRKÜLER NO : 2015/01 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERDE KRİTER DEĞİŞİKLİĞİ ...