Hukuk Sirküleri

Hukuk Sirküleri 2014/10: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanun' nda Kabahat Olarak Tanımlanan Fiiller Karşılığında 2015 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları

Hukuk Sirküleri 2014/10: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanun' nda Kabahat Olarak Tanımlanan Fiiller Karşılığında 2015 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları HUKUK SİRKÜLERİ HUKUK SİRKÜLER TARİHİ : 15.12.2014 HUKUK SİRKÜLER NO : 2014/10 ...

Hukuk Sirküleri 2014/09 : Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik

HUKUK SİRKÜLERİ HUKUK SİRKÜLER TARİHİ : 28.11.2014 HUKUK SİRKÜLER NO : 2014/09 ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Ön Ödemeli Konut Satışlarına ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenleyen "Ön Ödemeli Konut Satışlar...

Hukuk Sirküleri 2014/08 : Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Hukuk Sirküleri 2014/08 : Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun HUKUK SİRKÜLERİ HUKUK SİRKÜLER TARİHİ : 11.11.2014 HUKUK SİRKÜLER NO : 2014/08 ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Elektronik...

Hukuk Sirküleri 2014/07 : 6552 Sayılı Yasa İle Ticaret Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler

Hukuk Sirküleri 2014/07 : 6552 Sayılı Yasa İle Ticaret Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler HUKUK SİRKÜLERİ HUKUK SİRKÜLER TARİHİ : 17.09.2014 HUKUK SİRKÜLER NO : 2014/07 6552 SAYILI YASA İLE TİCARET KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKL...

Hukuk Sirküleri 2014/06 : Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)

Hukuk Sirküleri 2014/06 : Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) HUKUK SİRKÜLERİ HUKUK SİRKÜLER TARİHİ : 25.08.2014 HUKUK SİRKÜLER NO : 2014/06 KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) Elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin usul ve ...

Hukuk Sirküleri 2014/05 : Asgari Sermaye Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen Şirketlere Uygulanacak İşlemler Hakkında

Hukuk Sirküleri 2014/05 : Asgari Sermaye Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen Şirketlere Uygulanacak İşlemler Hakkında HUKUK SİRKÜLERİ HUKUK SİRKÜLER TARİHİ : 20.03.2014 HUKUK SİRKÜLER NO : 2014/05 ASGARİ SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YER...

Hukuk Sirküleri 2014/04 : Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirket Kriterleri Değişikliği

Hukuk Sirküleri 2014/04 : Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirket Kriterleri Değişikliği HUKUK SİRKÜLERİ HUKUK SİRKÜLER TARİHİ : 14.03.2014 HUKUK SİRKÜLER NO : 2014/04 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKET KRİTERLERİ DEĞİŞİKLİĞİ ...

Hukuk Sirküleri 2014/03 : Ticari Unvanları Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır

HUKUK SİRKÜLERİ HUKUK SİRKÜLER TARİHİ : 14.02.2014 HUKUK SİRKÜLER NO : 2014/03 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kara...

Hukuk Sirküleri 2014/02 : 14.02.2014 Tairihine Kadar Sermayelerini Asgari Tutarlara Yükseltmeyen Anonim ve Limited Şirketler İnfisah Etmiş Sayılacaklardır

HUKUK SİRKÜLERİ HUKUK SİRKÜLER TARİHİ : 31.01.2014 HUKUK SİRKÜLER NO : 2014/02 14.02.2014 TARİHİNE KADAR SERMAYELERİNİ ASGARİ TUTARLARA YÜKSELTMEYEN ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İNFİSAH ETMİŞ SAYILACAKLARDIR Anonim ve Limited Şirketler serm...

SPK Sirküleri 2014/01 : Münfesih Olmasına Veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicil Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır

SPK Sirküleri 2014/01 : Münfesih Olmasına Veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicil Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır HUKUK SİRKÜLERİ ...