Hukuk Sirkuleri

Hukuk Sirküleri 18 : 2014 Yılında Türk Ticaret Kanunu'nda Uygulanacak İdari Para Cezaları

Hukuk Sirküleri 18 : 2014 Yılında Türk Ticaret Kanunu'nda Uygulanacak İdari Para Cezaları HUKUK SİRKÜLERİ HUKUK SİRKÜLER TARİHİ : 05.12.2013 HUKUK SİRKÜLER NO : 2013/18 2014 YILINDA TÜRK TİCARET KANUNU'NDA UYGULANACAK İDARİ PARA...

Hukuk Sirküleri 17: Alacağın Ayni Sermaye Olarak Şirkete Konulması

Hukuk Sirküleri 17: Alacağın Ayni Sermaye Olarak Şirkete Konulması HUKUK SİRKÜLERİ HUKUK SİRKÜLER TARİHİ : 30.09.2013 HUKUK SİRKÜLER NO : 2013/17 ALACAĞIN AYNİ SERMAYE OLARAK ŞİRKETE KONULMASI Gümrük ve Ticaret Bakanlığı...

Hukuk Sirküleri 16: Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır

Hukuk Sirküleri 16: Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır HUKUK SİRKÜLERİ HUKUK SİRKÜLER TARİHİ : 23.09.2013 HUKUK SİRKÜLER NO : 2013/16 Sermaye Şirketlerinin Açacakla...

Hukuk Sirkuleri 15:Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)

Hukuk Sirkuleri 15:Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) HUKUK SİRKÜLERİ HUKUK SİRKÜLER TARİHİ : 03.09.2013 HUKUK SİRKÜLER NO : 2013/15 KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) Kayıtlı elektronik posta, kısa adıyla KEP, elektronik iletilerin,...

Hukuk Sirkuleri 14 : Ortağın Şirketten Çıkarılma Sebepleri İle İlgili Ana Sözleşme Tadiller

Hukuk Sirkuleri 14 : Ortağın Şirketten Çıkarılma Sebepleri İle İlgili Ana Sözleşme Tadiller HUKUK SİRKÜLERİ HUKUK SİRKÜLER TARİHİ : 02.08.2013 HUKUK SİRKÜLER NO : 2013/14 ORTAĞIN ŞİRKETTEN ÇIKARILMA SEBEPLERİ İLE İLGİLİ ANA SÖZLEŞM...

Hukuk Sirkuleri 13 : Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmıştır

Hukuk Sirkuleri 13 : Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmıştır HUKUK SİRKÜLERİ HUKUK SİRKÜLER TARİHİ : 01.07.2013 HUKUK SİRKÜLER NO : 2013/13 Anonim ...

Hukuk Sirkuleri 12 : Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmıştır

Hukuk Sirkuleri 12 : Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmıştır HUKUK SİRKÜLERİ HUKUK SİRKÜLER TARİHİ : 01.07.2013 HUKUK SİRKÜLER NO : 2013/12 Anonim ve ...

Hukuk Sirküleri 11: Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesi Açma Zorunluğu

Hukuk Sirküleri 11: Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesi Açma Zorunluğu HUKUK SİRKÜLERİ HUKUK SİRKULER TARİHİ:03/06/2013 HUKUK SİRKÜLER NO:2013/11 SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İNTERNET SİTESİ AÇMA ZORUNLULUĞU 6102 s...

Hukuk Sirküleri 10 : Patent ve Faydalı Model Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Değişiklikler

Hukuk Sirküleri 10 : Patent ve Faydalı Model Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Değişiklikler HUKUK SİRKÜLERİ HUKUK SİRKÜLER TARİHİ : 07.05.2013 HUKUK SİRKÜLER NO : 2013/10 PATENT VE FAYDALI MODEL BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ D...

Hukuk Sirküleri 09 : Yatırım Hizmetleri Ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı

Hukuk Sirküleri 09 : Yatırım Hizmetleri Ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı HUKUK SİRKÜLERİ HUKUK SİRKÜLER TARİHİ : 25.04.2013 HUKUK SİRKÜLER NO : 2013/09 YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZME...

Hukuk Sirküleri 08 : Rekabet Kurumu’ndan İzin Alınması Gereken Özelleştirme Yoluyla Yapılan Devralmalar

Hukuk Sirküleri 08 : Rekabet Kurumu’ndan İzin Alınması Gereken Özelleştirme Yoluyla Yapılan Devralmalar HUKUK SİRKÜLERİ HUKUK SİRKÜLER TARİHİ : 25.04.2013 HUKUK SİRKÜLER NO : 2013/08 Rekabet Kurumu'ndan İzin Alınması Gereken Özelleştirme Yo...

Hukuk Sirküleri 07 : 6455 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’nda ve Borçlar Kanunu’nda

Hukuk Sirküleri 07 : 6455 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’nda ve Borçlar Kanunu’nda HUKUK SİRKÜLERİ HUKUK SİRKÜLER TARİHİ : 25.04.2013 HUKUK SİRKÜLER NO : 2013/07 6455 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu'nda ve Borçlar Kanunu'nda Yapı...

Hukuk Sirküleri 06: Limited Şirketlerde Olağan Genel Kurul Toplantısı

Hukuk Sirküleri 06: Limited Şirketlerde Olağan Genel Kurul Toplantısı HUKUK SİRKÜLERİ HUKUK SİRKÜLER TARİHİ : 11.04.2013 HUKUK SİRKÜLER NO : 2013/06 Limited Şirketlerde Olağan Genel Kurul Toplantısı 6102 sayılı Türk Ticare...

Hukuk Sirküleri 05 : Yurt Dışına Sermaye İhraç Edilmesi Halinde Hazine Müsteşarlığı’na Bilgi Verilmesi

Hukuk Sirküleri 05 : Yurt Dışına Sermaye İhraç Edilmesi Halinde Hazine Müsteşarlığı’na Bilgi Verilmesi HUKUK SİRKÜLERİ HUKUK SİRKÜLER TARİHİ : 03.04.2013 HUKUK SİRKÜLER NO : 2013/05 Yurt Dışına Sermaye İhraç Edilmesi Halin...

Hukuk Sirküleri 04 : Anonim Şirketler Yönetim Kurullarınca Hazırlanacak İç Yönergelerin Onaya Sunulması Zorunluluğu Hakkında

Hukuk Sirküleri 04 : Anonim Şirketler Yönetim Kurullarınca Hazırlanacak İç Yönergelerin Onaya Sunulması Zorunluluğu Hakkında HUKUK SİRKÜLERİ HUKUK SİRKÜLER TARİHİ : 21.02.2013 HUKUK SİRKÜLER NO : 2013/04-REVİZE 2013 ...

Hukuk Sirküleri 03 : Ticaret Sicil Yönetmeliği

Hukuk Sirküleri 03 : Ticaret Sicil Yönetmeliği HUKUK SİRKÜLER HUKUK SİRKÜLER TARİHİ : 28.01.2013 HUKUK SİRKÜLER NO : 2013/03 TİCARET SİCİL YÖNETMELİĞİ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 26’ncı maddesine dayanılarak ha...

Hukuk Sirküleri 02 : Yürürlüğe Giren Elektronik Tebligat İçin Maliye Bakanlığı Düzenlemesi Beklenecektir

Hukuk Sirküleri 02 : Yürürlüğe Giren Elektronik Tebligat İçin Maliye Bakanlığı Düzenlemesi Beklenecektir HUKUK SİRKÜLERİ HUKUK SİRKÜLER TARİHİ : 31.01.2013 HUKUK SİRKÜLER NO : 2013/02 YÜRÜRLÜĞE GİREN ELEKTRONİK TEBLİ...

Hukuk Sirküleri 01 : Elektronik Tebligat Yönetmeliği

Hukuk Sirküleri 01 : Elektronik Tebligat Yönetmeliği HUKUK SİRKÜLERİ HUKUK SİRKÜLER TARİHİ : 22.01.2013 HUKUK SİRKÜLER NO : 2013/01 ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ Elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin usul...