Dünyada tekstil ekipmanları, kimyasal lif üretimi, makine üretimi, kimyasal madde ve boya madde üretimi olarak, 4 ana grupta sınıflandırılabilir. Dünyadaki endüstriyelleşmiş pek çok ülke, önce bu alanlarda yatırım yaparak, diğer endüstri dallarına atılmaktadır.

Geçmişte, ABD ve İngiltere gibi gelişmiş ülkeler, tekstil makineleri üretiminde öncülük yaptıktan sonra, çalışmalarını gelişen şartlar doğrultusunda başka alanlara kaydırmıştır. Bugün ise İsviçre, Almanya, İtalya, Japonya gibi ülkelerin tekstil makine üretiminde tek başına pazarı elde tuttukları söylenebilir.

Türkiye'de tekstil sektörünün sorunları; kayıtdışı ekonomi, kontrolsüz ithalat, teşvik sorunu, reel kur, işçilik maliyetleri ve enerji giderleri gibi ana başlıklar altında toplanabilir.

Sektör temsilcilerine göre, son yıllarda, fiyat rekabeti nedeniyle Uzakdoğu'ya giden Avrupalı müşterilerin tekrar Türkiye'ye dönmeye başladığı ifade edilmektedir. Bu sonuçta, Türkiye'nin konfeksiyon üretiminde, Avrupa'da İtalya'dan sonra en önemli üretici olmasının payı büyüktür. Geçtiğimiz yıllarda, Uzakdoğu'nun yarattığı rekabet nedeniyle, müşterilerini Uzakdoğu'ya kaptıran Türk üreticiler, küresel krizle birlikte onları geri kazanmaktadır. Avrupalı müşteriler, stok maliyetinden kurtulmak için Uzakdoğu'dan Türkiye'ye dönmekte olup bazı üreticiler, şimdiden yüzde 10-20 fazla sipariş almaya başlamıştır. Bu doğrultuda 2013 yılında üreticilerin başarılarıyla doğru orantılı olarak verimli bir yıl olması beklenmektedir.