Türkiye'de otomotiv sektörü ekonomimizdeki olumlu gelişmelere ve istikrarlı ortama paralel olarak büyümekte fakat bunun yanı sıra artan maliyetlerin, karlılığa olumsuz etkisi, sektörde arge faaliyetlerinin ve yeni ürün arayışlarının yeterince gelişmemesi gibi nedenlerle de sektör uzun vadede kapasite, envanter yönetimi, maliyet azaltma gibi birçok potansiyel sorun ve önemli riskler ile karşı karşıya kalmış bulunmaktadır.

Otomotiv sektörü 2012 yılında 2011’e göre durgun bir süreç geçirmiştir. Önceki yıla göre %10 kayıpla kapatılan 2012 yılındaki bu durgunluğun temel nedeninin Avrupa Birliği ülkelerinde yaşanan ekonomik kriz olduğu belirtilmektedir. Ancak firmaların 2013 yılından beklentileri önceki yıllara göre daha yüksektir.

GÜRELİ denetim ekipleri sektörde deneyimli ve detaylı endüstriyel bilgilere sahip olmaları sayesinde yasal denetimler en özenli ve nitelikli şekilde tamamlanır.

Bugün dünya otomobil üretiminde AB ve EFTA ülkeleri 1'inci sırada. Ancak Japonya ve Kore'nin uluslararası pazarlardaki pazar payı üstünlükleri devam ediyor. Bu ülkeler kendi pazarlarını ise önemli ölçüde koruyorlar. Pazarlama kanalları açısından Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere gibi ülkeler incelendiğinde, ana sanayi şirketlerinin çoğunlukla belirli yan sanayi firmalarından ürün aldıkları ve üretimi aksatmamak için mevcut yan sanayi şirketleri ile çok sıkı bağlantıları olduğu görülüyor. Bu şirketler, yan sanayinin kendilerine yakın çalışmalarını ve teknolojik gelişmeyi yakından takip etmelerini talep ediyor. Diğer yandan, sektöre yakın geçmişte güçlü bir giriş yapan Çin'in neler yapacağı ise merakla bekleniyor.

Türkiyede sektörün güçlü yanlarını, mevcut kurulu kapasite ve yan sanayinin potansiyeli, yabancı ortakların gücü, iyi yetişmiş girişimci insan gücü ve rekabetçi iş gücü maliyeti,teknolojik bilgi birikimi, kalite yönetim sisteminin varlığı ve ihracat deneyimi şeklinde sıralayabiliriz.

Vergi ekiplerimizin en kompleks uluslararası vergi konularında danışmanlık verebilecek nitelikte olmasının yanı sıra şirketlerin ana gelir kaynaklarını devam ettirebilecek ve aynı zamanda büyütecek, şirket birleşmeleri, satın almaları, maliyetleri düşürme, performans iyileştirmeleri ve perakende dağıtım performansları hususlarında da gerekli bilgi ve tecrübe donanımına sahiptirler.

GÜRELİ  müşterilerinin çözüm ortağı olarak aşağıdaki temel hizmetleri sunmaktadır.
 

 • Bağımsız Dış Denetim,
 • Vergi Denetimi, Vergi Danışmanlığı,
 • Bilgi İşlem (IT) Denetimi,
 • Bilgi İşlem (IT) Güvenliği,
 • Süreç analizleri, performans analizi-etkin maliyet kontrolü, operasyon verimliliği,
 • Finansal Müşavirlik ve Danışmanlık ,
 • Uluslararası ve yerel halka arz işlemleri,
 • UFRS, US GAAP, ve Avrupa Birliği Muhasebe Standartları ile ilgili şirketlere destek hizmetleri, seminerler ve eğitimler  verilmesi ,
 • Şirket Değerlemeleri,
 • Birleşme ve Devirler,
 • Due Dilligence,
 • Kurumsal Yönetim,
 • İç Denetim,