Mobilya sektörü, son yıllarda Türkiye'nin parlayan sektörlerinden biri durumuna geldi. Sektör, hızlı büyümeye paralel olarak pazar sıkıntısı yaşamaktadır. Özellikle komşu ülke pazarlarının sektördeki potansiyelinin iyi değerlendirilmesiyle bu alanda yaşanan sıkıntılar da aşılabilir. Türk mobilya endüstrisi, yakın döneme kadar çoğu geleneksel yöntemlerle çalışan atölye tipi küçük ölçekli işletmelerin ağırlıkta olduğu bir görünümdeydi. Ancak son 15-20 yıllık süreçte küçük ölçekli işletmelerin yanı sıra orta ve büyük ölçekli işletmelerin sayısının da hızla artmaya başladığını görüyoruz. Kentsel dönüşüm ve ihracat alanındaki girişimlerle de mobilya sektöründeki istihdam oranı önceki yıllara göre artış göstermektedir. 

Sektörün dış ticaret açığı verdirmeyen alanlardan biri olması ülke ekonomisi açısından oldukça önemlidir. Mobilya sektöründeki temel sorunlar ise tasarım, finansman, pazarlama, yönetici yetersizliği, vasıflı eleman bulamama, uluslararası tanıtımlarda eksiklik, hammadde fiyatlarının yüksek olması şeklinde sıralanabilir.

Mobilya ihracatının artması için yapılması gerekenlerin başında devlet desteklerinin bilinirliğinin artırılması, maliyetlerin düşürülmesi, yurt dışı mağazalaşmaya ve markalaşmaya önem verilmesi, ihtisas bölgeleri ile döviz kurlarının ayarlanması önem taşımaktadır.

Toplam ihracat miktarı içerisinden Türkiye'nin aldığı payın son derece düşük olduğu bilinmektedir. Bu alanda KOBİ ölçeğindeki işletmelerin ihracata yöneltilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Kuşkusuz üretim yapmanın yanı sıra üretilen malın satılması ekonominin en temel ilkelerinden birisidir. Son yıllarda alım gücünün düşmesi nedeniyle iç pazarda daralma yaşandığından, sektörün dış pazarlardaki etkinliğini artırması gerekmektedir.

GÜRELİ müşterilerinin çözüm ortağı olarak aşağıdaki temel hizmetleri sunmaktadır.

 • Bağımsız Dış Denetim,
 • Vergi Denetimi, Vergi Danışmanlığı,
 • Bilgi İşlem (IT) Denetimi,
 • Bilgi İşlem (IT) Güvenliği,
 • Süreç analizleri, performans analizi-etkin maliyet kontrolü, operasyon verimliliği,
 • Finansal Müşavirlik ve Danışmanlık,
 • Uluslararası ve yerel halka arz işlemleri,
 • UFRS, US GAAP, ve Avrupa Birliği Muhasebe Standartları ile ilgili şirketlere destek hizmetleri, seminerler ve eğitimler  verilmesi,
 • Şirket Değerlemeleri,
 • Birleşme ve Devirler,
 • Due Dilligence,
 • Kurumsal Yönetim,
 • İç Denetim,