Türkiye'de turizme yönelik ilk etkinlikler, 1890'da yürürlüğe giren "Seyyhine Tercümanlık Edenler Hakkında Tatbik Edilecek 190 sayılı Nizamname" ile başladı.Seyyahın Cemiyetidaha sonra "Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu" adını aldı. 1934'te kurulan "Türk Ofis"de turizm etkinlikleri yürütüldü. 

Hedef pazardaki sapmalardan kaynaklanan, ortalama satış fiyatlarındaki düşüşler; işletme bazında karlılık ve nakit akışını olumsuz yönde etkilemektedir. Nakit sıkışıklığı yüzünden doğan finansman darboğazı, işletmeleri düşük fiyatlı "her şey dahil" modeline zorlamaktadır. Turizm sektörü son 10 yıllık dönemi, başta hedef pazarı olan AB ve dünya ekonomisindeki gelişmeleri derinlemesine analiz etmeksizin, "her şey dahil" tatil paketleri sunarak geçirmek zorunda kalmıştır. "Her şey dahil " uygulamasının yaygınlaşmasında, turist profili kadar, terörün ve sektörün alt bileşenlerinin, her yıl azalan geliri paylaşmaktaki tavırlarının da etkili olduğu bir gerçektir.

Son dönemde gelişme gösteren yeni pazarlar; tatil dönemleri, tüketim alışkanlıkları ve harcama kapasiteleri açısından değerlendirildiğinde, bu ülkelerden gelen ziyaretçilerin, Türkiye'ye giriş yapan yabancıların sayılarını arttırdıkları, ancak ortalama kişi başına elde edilen gelirin ise düştüğü ortaya çıkmaktadır. Yaşadığımız süreçte OECD ülkelerinin yerini, Rusya Federasyonu, Bulgaristan, Gürcistan, Azerbaycan ve İran'dan gelen turistler almaktadır.

2011 yılında da 28,1 milyar ABD doları turizm geliri elde edilirken, bu tutar 2012 yılında 29,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu iki yıl arasında beklenen gelir düzeyinde gözle görülür bir gelişme olmaması çevre ülkelerde yaşanan olaylara, ekonomik koşulların ağırlığına ve lokomotif görevi gören AB ülkelerinin durgunluğuna bağlanmıştır. 2013 yılında da bahsedilen sorunların tamamının çözüme kavuşmamasından ötürü beklenen gelir 28-30 milyar ABD doları civarındadır.

GÜRELİ müşterilerinin çözüm ortağı olarak aşağıdaki temel hizmetleri sunmaktadır.
 

 • Bağımsız Dış Denetim,
 • Vergi Denetimi, Vergi Danışmanlığı,
 • Bilgi İşlem (IT) Denetimi,
 • Bilgi İşlem (IT) Güvenliği,
 • Süreç analizleri, performans analizi-etkin maliyet kontrolü, operasyon verimliliği,
 • Finansal Müşavirlik ve Danışmanlık,
 • Uluslararası ve yerel halka arz işlemleri,
 • UFRS, US GAAP, ve Avrupa Birliği Muhasebe Standartları ile ilgili şirketlere destek hizmetleri, seminerler ve eğitimler  verilmesi,
 • Şirket Değerlemeleri,
 • Birleşme ve Devirler,
 • Due Dilligence,
 • Kurumsal Yönetim,
 • İç Denetim,