Son yıllarda sigorta sektörümüz istikrarlı bir şekilde enflasyondan daha yüksek bir oranda prim üretmeyi başarmış olup Avrupa Birliği kriterlerine uygun hale gelebilmek adına önemli mesafeler katetmiştir. Mevzuat alt yapısı olarak şirketlerimiz tarafından ileriye dönük bilanço sağlamlığı, karşılıklar ve sermaye yeterliliği gibi konularda ciddi mesafeler alındığı görülmektedir.  Yeni sermaye yeterliliği rejimi Solvency II’ye hazırlıklar da tüm hızıyla devam etmektedir. Risk bazlı yeni sermaye yeterliliği düzenlemelerinin, AB sigorta sektöründe de köklü değişikler yapması beklenmekte olup,  Solvency II ile birlikte sermaye ihtiyacının artmasına paralel olarak sigorta şirketleri arasında satın almalar ve birleşmelerin yaşanabileceği kaydedilmektedir. Bununla birlikte yabancı yatırım sermayesi de artarak devam etmektedir. Yabancı yatırımcıların da satın alma faaliyetlerinde bulunabilecekleri ön görülmektedir. Öteyandan, Küreselleşme süreci, tüm finans piyasalarının serbestleşmesine ve birbirine benzer kurallarla yönetilmesine yol açtığından, piyasadaki firmaları birbirlerinin yanı sıra, uluslararası firmalarla da rekabet etmek zorunda bırakmaktadır. Bu nedenle, rekabet gücünün arttırılması hayati bir zorunluluk haline gelmiştir.
 

Güreli olarak size nasıl yardımcı olabiliriz

Güreli, uluslararası tecrübesi ve uzmanlaşmış ekibiyle müşterilerinin çözüm ortağı olmaktadır. 

Sektördeki temel hizmetlerimiz: 

 • 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu uyarınca Bağımsız Dış Denetim,
 • Vergi Denetimi, Vergi Danışmanlığı,
 • Bilgi İşlem (IT) Denetimi,
 • Bilgi İşlem (IT) Güvenliği,
 • Süreç analizleri, performans analizi,
 • Finansal Müşavirlik ve Danışmanlık,
 • Uluslararası ve yerel halka arz işlemleri,
 • UFRS, US GAAP, ve Avrupa Birliği Muhasebe Standartları ile ilgili şirketlere destek hizmetleri, seminerler ve eğitimler  verilmesi,
 • Şirket Değerlemeleri,
 • Birleşme ve Devirler,
 • Due Dilligence,
 • Kurumsal Yönetim,
 • İç Denetim