Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de plastiğin, geleneksel malzemeler olan demir,cam, kağıt, tahta gibi malzemeye alternatif olarak ortaya çıkması hızla plastik tüketimini artırmıştır.

Sektör, kapasite ve teknoloji düzeyi açısından çok çeşitlilik arz etmekte ve ülkemizde bu sektörde 7.000'in üzerinde firma olduğu ve 120 binden fazla kişinin istihdam edildiği tahmin edilmektedir. Türkiye'deki plastik sektöründe faaliyet gösteren firmaların yüzde 95'i KOBİ niteliğindedir. Bu firmaların sadece yüzde 10-15'i Avrupa düzeyinde teknolojiye sahip işletmelerdir. Diğerleri orta ve küçük boy işletmeler olup, daha ziyade yurt içi tüketime yönelik çalışmaktadırlar. Plastik işleme sanayiinde üretimin tamamı özel sektör tarafından yapılmaktadır.

Plastiklerin çeşitli şekillerde işlenebilme özelliğinin yanında maliyet avantajları da bugün varolan teknolojik gelişmelerin çoğunda hayati öneme sahip olmalarını sağlamıştır.Elektrik ve elektronik sanayiinde de plastiklerin kullanılmasının başlıca nedenleri; daha iyi tasarımlara imkan verebilmeleri, olağanüstü izolasyon özelliğine sahip olmaları, parçaların mümkün olan en küçük boyutta imal edilebilmesine olanak vermeleri, montaj kolaylığı sağlamaları ve uygun ve hafif bir depolama sağlama ortamı sağlamalarıdır.Son yıllarda plastik kullanımının en çok yaygınlaştığı sektörlerin başında ise otomotiv gelmektedir. Otomotiv sektöründe plastikler yakıt sisteminde, iç ve dış aksamda, şaside,motor parçaları imalinde ve elektrik donanımında kullanılmaktadır. Otomobillerde plastik kullanımının yirmi yıl öncesine göre %100 lük bir artış gösterdiği otomobilde kullanılan aksamın %40a yakınının plastik malzemeden oluştuğu kaydedilmektedir.

Zaman zaman yaşanan enerji krizleri hafif maddelere olan talebi artırmaktadır. Nitekim otomotiv sektöründe metal parçaların, ambalaj sektöründe ise cam şişe ve kavanozların yerine plastiğin kullanımının yaygınlaşmasının ana nedeni; gerek üretimi gerekse de kullanımı sırasında açığa çıkan enerjinin daha ekonomik olmasıdır. Bugün 5000’den fazla polimerin, karışımının, alaşımın ve bileşiğin özellikleri, plastik kullanmadan üretilmesi mümkün olmayacak kompakt disk, TV, tıbbi aletler gibi ürünlerin yapımını sağlamıştır.

GÜRELİ müşterilerinin çözüm ortağı olarak aşağıdaki temel hizmetleri sunmaktadır.

 • Bağımsız Dış Denetim,
 • Vergi Denetimi, Vergi Danışmanlığı,
 • Bilgi İşlem (IT) Denetimi,
 • Bilgi İşlem (IT) Güvenliği,
 • Süreç analizleri, performans analizi-etkin maliyet kontrolü, operasyon verimliliği,
 • Finansal Müşavirlik ve Danışmanlık
 • Uluslararası ve yerel halka arz işlemleri
 • UFRS, US GAAP, ve Avrupa Birliği Muhasebe Standartları ile ilgili şirketlere destek hizmetleri, seminerler ve eğitimler  verilmesi
 • Şirket Değerlemeleri,
 • Birleşme ve Devirler,
 • Due Dilligence,
 • Kurumsal Yönetim
 • İç Denetim