Leasing, en genel tanımıyla herhangi bir varlığın mülkiyetini devralmadan sadece kullanım hakkını belli bir süre için elde etmektir. Daha geniş bir ifadeyle, bir yatırım malının mülkiyetinin finansal kiralama şirketinde kalarak, önceden belirlenen kiralar karşılığında, kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve sözleşmede belirlenen satın alma opsiyonu üzerinden sözleşme süresi sonunda mülkiyetin kiracıya geçmesini sağlayan bir finansman aracıdır. 

Yeni Leasing yasasının onaylanması ile birlikte Leasing piyasasındaki çeşitliliğin artacağı düşünülmektedir. Bu durum da büyümeye pozitif yönde etki edecek bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.

Factoring ise büyük miktarda kredili satışlar yapan firmaların, bu satışlardan doğan alacak haklarının 'factor' veya 'factoring şirketi' olarak adlandırılan finansal kuruluşlar tarafından satın alınması esasına dayanan finansal bir faaliyettir. Bir factoring anlaşması ile factor, satıcı firmanın yaptığı kredili satışlarla ilgili her türlü muhasebe kayıtlarının tutulması, kredili satışlardan doğan alacakların vadesinde tahsil ve takip edilmesi, alacakların tahsil edilmemesi halinde doğacak kayıpların tam olarak karşılanması, satıcı firmaya kredili satış tutarlarının belirli bir oranında kredi verilmesi, potansiyel ve mevcut müşterilerin mali durumları hakkında bilgi toplanması ve malların satış imkanlarını arttırmak üzere piyasa araştırması yapılması gibi fonksiyonları üstlenir.

Factoring şirketleri ise Leasing şirketlerine oranla daha istikrarlı bir büyüme içersindedir ve finansal sektör içerisinde önemli bir rol üstlenmektedir. 2012 Aralık ayında yürürlüğe giren yeni sektör yasasının tıpkı Leasing’te olduğu gibi Factoring’i de olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir. 2013 yılı hedefleri içerisinde Factoring’e önemli bir kar payı biçilmiş olup %15 ila %20 arasında bir büyüme beklenmektedir.

Güreli olarak size nasıl yardımcı olabiliriz

Güreli müşterilerinin çözüm ortağı olarak aşağıdaki temel hizmetleri sunmaktadır. 

 • Bağımsız Dış Denetim,
 • Vergi Denetimi, Vergi Danışmanlığı,
 • Bilgi İşlem (IT) Denetimi,
 • Bilgi İşlem (IT) Güvenliği,
 • Süreç analizleri, performans analizi-etkin maliyet kontrolü, operasyon verimliliği,
 • Finansal Müşavirlik ve Danışmanlık,
 • Uluslararası ve yerel halka arz işlemleri,
 • UFRS, US GAAP, ve Avrupa Birliği Muhasebe Standartları ile ilgili şirketlere destek hizmetleri, seminerler ve eğitimler  verilmesi,
 • Şirket Değerlemeleri,
 • Birleşme ve Devirler,
 • Yatırım Teşvik Belgesi müracaatı, revizeleri ve kapanış işlemleri,
 • Due Dilligence,
 • Kurumsal Yönetim,
 • İç Denetim