Sektörün dış ticaret ayağına bakıldığında, gıda ihracatının, 2002 yılında ekonominin krizden çıkmaya başlaması ile birlikte sürekli artan bir grafik çizdiği görülmektedir. Toplam ihracattaki pay ise 2003 yılından itibaren yükselişe geçmiştir. 

Sektörün yükselen ihracat payı, gelişmekte olan bir ülke açısından son derece önemli bir gösterge olmakla birlikte, üretimde özellikle katma değeri yüksek gıda ürünlerinin tercih edilmesi ile bu payın artırılması mümkündür. Sektör aynı zamanda birçok yabancı yatırımcıya da ev sahipliği yapmaktadır. 

İmalat sanayine yönelen yabancı sermayeli şirketlerin yüzde 10'u, Türkiye'ye yatırım yapan tüm yabancı sermayeli şirketlerin ise yüzde 2'si gıda sektörünü tercih etmektedir.Tutar olarak bakıldığında 1,4 milyar dolarlık imalat yatırımının 363 milyon doları gıda sektörüne giderken, 11,1 milyar dolarlık toplam yabancı sermaye yatırımının da yüzde 3'ü bu sektöre yönelmiş durumdadır. Türkiye'de ağırlıklı olarak kullanılan yatırım şekli olan ortak girişim, gıda sektöründe de yoğun olarak tercih edilmektedir.

Teknolojide dışa bağımlılık ve Ar-Ge çalışmalarındaki yetersizlik de, gıda sektörünün geleceği ile ilgili sorunlardan biri olarak görülmektedir. Bunun yanında aşırı kapasite, hammadde arzında sürekliliğin olmaması, sabit kalite ve miktarda üretim yapılamaması olarak sıralanabilir. Tarım ile endüstri arasındaki bu koordinasyon eksikliğini, pazarlama kanallarındaki sorunlar nedeniyle yaşanan kayıtdışılık da ayrı bir koldan beslenmektedir.

GÜRELİ müşterilerinin çözüm ortağı olarak aşağıdaki temel hizmetleri sunmaktadır.

 • Bağımsız Dış Denetim,
 • Vergi Denetimi, Vergi Danışmanlığı,
 • Bilgi İşlem (IT) Denetimi,
 • Bilgi İşlem (IT) Güvenliği,
 • Süreç analizleri, performans analizi-etkin maliyet kontrolü, operasyon verimliliği,
 • Finansal Müşavirlik ve Danışmanlık ,
 • Uluslararası ve yerel halka arz işlemleri,
 • UFRS, US GAAP, ve Avrupa Birliği Muhasebe Standartları ile ilgili şirketlere destek hizmetleri, seminerler ve eğitimler  verilmesi ,
 • Şirket Değerlemeleri,
 • Birleşme ve Devirler,
 • Due Dilligence,
 • Kurumsal Yönetim,
 • İç Denetim,