Madencilik sektörünün  iç ve dış pazarlarda rekabet gücünün artırılması açısından;  ana girdi maliyetlerinin ve nakliye ücretlerinin düşürülmesi, yeni teknolojilerin kullanımıı ve AR-GE çalışmalarına önem verilmesi gerekmektedir. Sektörde verimlilik artışının yakalanması açısından teknik eleman istihdamının arttırılması, ileri teknolojilere uyum sağlayacak ve bunları kullanabilecek iyi eğitilmiş işgücünün sağlanması ve bu çerçevede, üniversite-sektör işbirliğinin, sektörün gereksinimleri doğrultusunda geliştirmesi önem arz etmektedir. 

Gerek var olan ve gerekse gelişen pazarların yakından izlenerek değişikliklere uygun stratejilerin belirlenmesi açısından sektörde pazar araştırmasının yapılması büyük önem taşımaktadır. Buna ek olarak, işlenmiş ürün kapasitesinin ve ürün çeşitliliği ile ürün kalitesinin arttırılmasına yönelik yatırımların yapılması, pazarlama stratejilerinin oluşturulması ve etkin dağıtım ağlarının kurulması gerekmektedir.

Türkiye’nin 2012 yılında doğaltaştan elde ettiği gelir 1 milyar 902 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. 2013 için hedefse yakalanan bu başarıyı %20 daha arttırmaktır. Ancak sektördeki işçilerin bu sektörde çalışmaya pek yanaşmamaları üretim faaliyetlerine zaman zaman akstabilmektedir. Buna da çözüm olarak yurt dışından misafir işçi getirilmesi yahut ülkedeki mültecilerden yararlanma formülü getirilmiştir. 

Jeolojik yapının bir sonucu olarak ülkemiz önemli sayıda maden çeşitliliğine sahip ve maden kaynakları yönünden zengin bir ülkedir. Türkiye'nin dünya maden sektöründe rekabet gücünün yüksek olduğu en önemli madenleri bor, toryum, linyit, mermer, manyezit, nadir toprak elementleri, zeolit, trona, barit, feldispat ve sodyum sülfattır. Türkiye'de petrol ve kömür dışında, 4,400 maden yatağı bulunmaktadır. Bu kaynaklardan elde edilen madenler sanayi sektöründe ham madde olarak kullanılmakta, üretim fazlası ihraç edilmektedir.

Türkiye’deki madenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Bakır
 • Bor
 • Boksit
 • Demir
 • Krom
 • Kükürt
 • Manganez
 • Civa
 • Tuz
 • Taş Kömürü
 • Linyit
   

Güreli olarak size nasıl yardımcı olabiliriz

Güreli müşterilerinin çözüm ortağı olarak aşağıdaki temel hizmetleri sunmaktadır. 

 • Bağımsız Dış Denetim,
 • Vergi Denetimi, Vergi Danışmanlığı,
 • Bilgi İşlem (IT) Denetimi,
 • Bilgi İşlem (IT) Güvenliği,
 • Süreç analizleri, performans analizi-etkin maliyet kontrolü, operasyon verimliliği,
 • Finansal Müşavirlik ve Danışmanlık ,
 • Uluslararası ve yerel halka arz işlemleri,
 • UFRS, US GAAP, ve Avrupa Birliği Muhasebe Standartları ile ilgili şirketlere destek hizmetleri, seminerler ve eğitimler  verilmesi ,
 • Şirket Değerlemeleri,
 • Birleşme ve Devirler,
 • Due Dilligence,
 • Kurumsal Yönetim,
 • İç Denetim