Elektronik sektörü, dünyada hızla büyüyen ve gelişen bir yapı içerisindedir. Elektronik sanayine öncelik veren bir politika izleyen ülkeler, kısa sürede gelişmişlik düzeyinde hızlı bir gelişme kaydetmektedir. Son yıllarda hızla kalkınan Uzak Doğu'da Güney Kore, Tayvan ve Singapur, Avrupa'da ise Finlandiya ve İspanya'nın böyle bir politika izlediği görülmektedir.Bu durum elektronik sektörüne yatırım yapılmasını özendirme faaliyetleri ile sağlanmaktadır. Bu politikaların temelini ise Ar-Ge' ye verilen önem ve destek oluşturuyor.

Türkiye’nin son yıllarda enerjiye duyduğu ihtiyaç doruğa ulaşmıştır. Büyüme ile doğru orantılı olarak yapılan yatırımların geri dönüşlerini hızlı ve güvenilir bir şekilde almak ve yabancı sermayenin de sekteye uğramaması adına hem devletin hem de yerli ortak yatırımcıların enerji ağını genişletmek adına çeşitli girişimleri bulunmaktadır. Elektrik, tedariğine en fazla ihtiyaç duyulan enerji çeşitlerinin başında gelmektedir. Günlük hayatı kolaylaştıran hemen her mekanizmanın elektrik ile beslendiği göz ardı edilmemelidir. Fayda/Maliyet oranını yüksek seviyelerde tutabilmek için maksimum hıza ihtiyaç vardır. Elektrik enerjisi ile bu eksiklik giderilmektedir ve kesintiye uğramaması için altyapı ağı genişletilmektedir. 

Sektörün gelişmesinde, artan rekabete bağlı olarak Ar-Ge faaliyetlerinin de artmasıyla teknolojinin yenilenmesi önemli bir etken oldu. Kısacası, elektronik sanayi son 30 yılın en baskın ve en hızlı gelişen teknolojisi konumundadır. Diğer sektörleri de etkileyen kilit sektör olarak değerlendirilmekte ve 21'inci yüzyılın stratejik sektörleri arasında görülmektedir. Dolayısıyla Türkiye'de de aynı ivmeye sahip olup Türkiye elektronik sanayi gelişimini özellikle iki alt sektörde sürdürmektedir.

Yenilenebilir elektrik üretimi; bu alandaki teknolojik gelişmeler, petrol ve doğal gaz gibi fosile dayalı enerji fiyatlarındaki aşırı yükselme ve dalgalanmalar, Kyoto protokolü gibi uluslararası anlaşmalardan doğan vergi kredisi ve avantajları ve bu avantajları finansmana dönüştürme imkanları sebebiyle hızlı olarak gelişmektedir.

Güreli olarak size nasıl yardımcı olabiliriz

Güreli müşterilerinin çözüm ortağı olarak aşağıdaki temel hizmetleri sunmaktadır.

 • Bağımsız Dış Denetim,
 • Vergi Denetimi, Vergi Danışmanlığı,
 • Bilgi İşlem (IT) Denetimi,
 • Bilgi İşlem (IT) Güvenliği,
 • Süreç analizleri, performans analizi-etkin maliyet kontrolü, operasyon verimliliği,
 • Finansal Müşavirlik ve Danışmanlık,
 • Uluslararası ve yerel halka arz işlemleri,
 • UFRS, US GAAP,ve Avrupa Birliği Muhasebe Standartları ile ilgili şirketlere destek hizmetleri,seminerler ve eğitimler verilmesi ,
 • Şirket Değerlemeleri,
 • Birleşme ve Devirler,
 • Due Dilligence,
 • Kurumsal Yönetim,
 • İç Denetim