Düzcam, işlenmiş düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj, cam elyafı, yalıtım elyafı ve özel camlar (düz ekran görüntü camları) alt gruplarından oluşan cam sektörünün dünya üretimi 120 milyon ton, pazar değeri de 127 milyar $ düzeyindedir. Nihai ürün, ara malı ve hammadde olarak pek çok sektöre girdi veren cam sektörünün dünya talebi son yıllarda ortalama %3-4 büyümektedir. 

Dünya genelinde yaşanan yoğun rekabetle birlikte cam sektöründe yeniden yapılanma, rasyonalizasyon ve katma değeri yüksek ürünlere yöneliş devam etmektedir. Sektörün alt gruplarına hakim olan az sayıda uluslararası şirket, maliyet avantajı sağlama ve pazar hakimiyeti kurma stratejileri doğrultusunda hızlı büyümenin görüldüğü Orta ve Doğu Avrupa, Rusya ve Uzakdoğu ülkeleri başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde yatırımlarını yoğunlaştırmaktadırlar. 

Bu gelişme sonucunda rekabet gücünü kaybeden gelişmiş ülkeler bazı alt ürün gruplarında net cam ithalatçısı konumuna düşmüşlerdir. 

Ucuz enerji, yakıt ve işgücü avantajlarının hepsine veya bir kısmına sahip olan ülkelerde yaratılan arz fazlasının dünya pazarlarına ihracatı hem fiyat baskısı yaratmakta hem de haksız rekabeti artırmaktadır. Bu durum koruma tedbirlerine daha sık müracaat edilmesine ve uygulanmasına sebep olmakta ve dünya fiyatlarının düşmesi sonucunu doğurmaktadır. Bugün sektörde tasarım, kalite, emniyet, güvenirlilik, dağıtım ağı, satış sonrası müşteri hizmetleri ve maliyet düşürme hayati önem taşımaktadır. 

Güçlü Ar-Ge ve yetişmiş insan kaynağı desteğine sahip olan Türk cam sanayii, dünyada hızlanan üretim ve artan rekabet koşullarında, pazarda fark yaratarak daha rekabetçi bir yapıya kavuşmayı ve aynı zamanda performansını daha da geliştirmeyi hedeflemektedir.

GÜRELİ müşterilerinin çözüm ortağı olarak aşağıdaki temel hizmetleri sunmaktadır.

 • Bağımsız Dış Denetim,
 • Vergi Denetimi, Vergi Danışmanlığı,
 • Bilgi İşlem (IT) denetimi,
 • Bilgi işlem (IT)güvenliği,
 • Süreç analizleri, performans analizi-etkin maliyet kontrolü, operasyon verimliliği,
 • Finansal Müşavirlik ve Danışmanlık,
 • Uluslararası ve yerel halka arz işlemleri,
 • UFRS, US GAAP, ve Avrupa Birliği muhasebe standartları ile ilgili şirketlere destek hizmetleri, seminerler ve eğitimler  verilmesi,
 • Şirket Değerlemeleri,
 • Birleşme ve devirler,
 • Due dilligence,
 • Kurumsal Yönetim,
 • İç Denetim,