Genel Yönetim Sektörü Mali İstatistik Tabloları Yayımlandı

Genel Yönetim Sektörü Mali İstatistik Tabloları Yayımlandı

Genel Yönetim Sektörü ve alt sektöre ait 2016 yılı mali istatistik tabloları yayımlandı.

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 332. maddesinde yer alan mali istatistik tablolarının hazırlanıp yayınlanmasına ilişkin yetki Maliye Bakanlığına verilmiştir.

Bu kapsamda Merkezi Yönetim, Mahalli İdareler ve Sosyal Güvenlik Kurumları alt sektörleri ile Genel Yönetim sektörünün 2016 yılına ait Bilanço, Net Denge Tablosu, Net Mali Denge Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler Tablosu, Harcamaların Fonksiyonel Sınıflandırması Tablosu ve Bütçe Denge Tablosu konsolide olarak Bakanlığın Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde yayımlanmıştır.

Buna göre

- Merkezi yönetim, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerden oluşan genel yönetimin 2015 yılı Bilançosunda aktif ve pasif   toplamı 1.689.743 milyon TL iken 2016 yılında bu tutar % 17,5 oranında artışla 1.984.854 milyon TL'ye yükselmiştir.

- 2015 yılı Net Denge Tablosunda net denge 32.897 milyon TL iken 2016 yılında denge % 181,5 oranında azalışla -26.823 milyon TL'ye düşmüştür.

- 2015 yılı Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler Tablosunda şarta bağlı varlıklar 52.788 milyon TL iken, 2016 yılında bu tutar % 40,8 oranında azalışla 31.258 milyon TL'ye düşmüştür. Şarta bağlı yükümlülükler 2015 yılında 58.187 milyon TL iken 2016 yılında bu tutar % 56,7 oranında artışla 91.223 milyon TL'ye yükselmiştir.

- 2015 yılı Nakit Akış Tablosunda nakit stoğundaki net değişim 23.306 milyon TL iken 2016 yılında bu tutar % 126 oranında azalarak -5.961 milyon TL'ye düşmüştür.

- 2015 yılı fonksiyonel harcamalar toplamı 759.262 milyon TL iken 2016 yılında % 22 oranında artışla 926.673 milyon TL'ye yükselmiştir.

- 2015 yılında genel yönetimin bütçe açığı 22.241 milyon TL iken 2016 yılında bu tutar %99 artarak 44.289 milyon TL'ye yükselmiştir.

- 2015 yılında genel yönetimin bütçe harcamaları 769.338 milyon TL iken 2016 yılında bu tutar %17,5 artarak 904.128 milyon TL'ye yükselmiştir.

- 2015 yılında genel yönetimin bütçe gelirleri 747.097 milyon TL iken 2016 yılında bu tutar %15,1 artarak 859.839 milyon TL'ye yükselmiştir.