2040 Yılına Kadar Dünya Enerji Tüketiminin %28 Artması Bekleniyor

2040 Yılına Kadar Dünya Enerji Tüketiminin %28 Artması Bekleniyor

Amerika Enerji Enformasyon Ajansı tarafından yayınlanan Uluslararası Enerji Raporu 2017’ye göre 2040 yılına kadar dünya enerji tüketiminin %28 artacağı ve söz konusu artışın %60’lık kısmına Çin ve Hindistan’ın neden olacağının tahmin edildiği açıklandı.

Raporda kömür hariç diğer kaynakların kullanımının artacağı, yıllık %2,3 artışla yenilenebilir kaynakların birinci sırada, ikinci olarak yıllık ortalama %1,5 artışla nükleer enerjinin geleceği belirtildi. Yenilenebilir ve nükleer gibi fosil dışı yakıtların kullanımının artmasına rağmen 2040 yılında fosil yakıtların hala %75’in üstünde kullanım oranına sahip olacağı tahmin edilmektedir.