Bağımsız Denetimde Gelişmeler ve Beklentiler Semineri

(İstanbul Ticaret Odası)

Bilindiği üzere kamu gözetimi alanında uluslararası gelişmelerin gereği olarak 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca bağımsız denetim alanını düzenlemek üzere 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile T.C Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu kurulmuştur.


İstanbul Ticaret Odası ev sahipliğinde Meslekte Birlik / İstanbul Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği (İSMMMD) ve İstanbul Bağımsız Denetçiler Derneği (İBDD) işbirliğinde "bağımsız denetim" hakkında bilgilendirme semineri düzenlenmiştir.


16 Aralık 2014 tarihinde 19 No'lu Mali Müşavirlik Meslek Komitesi Başkanı SMMM Salih Çakır'ın oturum başkanlığında düzenlenen Bağımsız Denetimde Kurumsallaşma, T.C. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'ndan Beklentiler ve Kurum'un Rolü, Bağımsız Denetimde Gelişmeler ve Beklentiler konularını içeren seminerde Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hüsnü Güreli " Muhasebe ve Denetim Mesleginde Kurumsallaşma" konulu sunumu gerçekleştirmiştir.