Şirketiniz Bağımsız Denetime Tabi Mi?

Adım :

Bağımsız Denetime Tabi Şirketler ve Kriterleri

(1) Tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte değerlendirilerek, hesaplanan 3 ölçütten 2’sinin sınırlarını 2 yılda üst üste geçen şirketler bağımsız denetime tabi olacaktır. Bağlı ortaklık, başka bir işletme (ana ortaklık olarak bilinen) tarafından kontrol edilen işletmedir. Kontrol kavramı ise: bir işletmenin faaliyetlerinden fayda sağlamak amacıyla, söz konusu işletmenin finansal ve faaliyet politikalarını yönetme gücü olarak tanımlanmaktadır.

(2) Birlikler için 4. şart olarak bağlı kooperatiflerin ortak sayısının 3.000 ve üstü öngörülerek, 4 şarttan en az üçünü art arda iki hesap döneminde sağlamaları durumunda bağımsız denetime tabi olacaklardır.