TAKVİM

Son Tarih Konu
11/06/2018

16-31 Mayıs 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

11/06/2018

16-31 Mayıs 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı

ve Ödemesi

 

18/06/2018

Mayıs 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

18/06/2018

Mayıs 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

18/06/2018

Mayıs 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

18/06/2018

Mayıs 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

18/06/2018

Mayıs 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

18/06/2018

Mayıs 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

18/06/2018

Mayıs 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

20/06/2018

Mayıs 2018 Dönemine Ait Sans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20/06/2018

Mayıs 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Sans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20/06/2018

Mayıs 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20/06/2018

Mayıs 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi    ile    Diğer

Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

 

20/06/2018

Mayıs 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20/06/2018

Mayıs 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

25/06/2018

Mayıs 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

25/06/2018

Mayıs 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

 

25/06/2018

Mayıs 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

25/06/2018

1-15 Haziran 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

26/06/2018

Mayıs 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin ödemesi

26/06/2018

1-15 Haziran 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

26/06/2018

Mayıs 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

26/06/2018

Mayıs 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi