TAKVİM

Son Tarih Konu
09/11/2017

16-31 Ekim 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

10/11/2017

16-31 Ekim 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

14/11/2017

2017 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı

14/11/2017

2017 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı

15/11/2017

Ekim 2017 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

15/11/2017

Ekim 2017 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15/11/2017

Ekim 2017 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15/11/2017

Ekim 2017 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15/11/2017

Ekim 2017 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

15/11/2017

Ekim 2017 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

17/11/2017

2017 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi

17/11/2017

2017 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

20/11/2017

Ekim 2017 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20/11/2017

Ekim 2017 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20/11/2017

Ekim 2017 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20/11/2017

Ekim 2017 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

20/11/2017

Ekim 2017 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20/11/2017

Ekim 2017 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23/11/2017

Ekim 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

23/11/2017

Ekim 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

23/11/2017

Ekim/2017 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi

24/11/2017

Ekim 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

24/11/2017

1-15 Kasım 2017 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

27/11/2017

Ekim 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

27/11/2017

Ekim 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

27/11/2017

1-15 Kasım 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

27/11/2017

Ekim 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

30/11/2017

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi

30/11/2017

Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi

30/11/2017

2017 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi

30/11/2017

2017 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi

30/11/2017

Ekim 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

30/11/2017

6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 5. Taksit Ödemesi

30/11/2017

Ekim 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

30/11/2017

SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Ekim/2017), SGK 4/b (Bağ-Kur) (Ekim/2017) Primlerinin Ödenmesi